Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 - Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35 – Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 33-35

Απαντήσεις 

Μετάφραση

α) Σε έναν τόσο φοβερό εμφύλιο πόλεμο, σε ένα τόσο φοβερό πάθος των ψυχών και των όπλων, η ρημαγμένη πολιτεία έχασε και πολλά διακριτικά του κύρους της και (πολλά) στηρίγματα της σταθερότητάς της. Και πολλά έκαναν και οι δύο αρχηγοί στον πόλεμο, τα οποία οι ίδιοι στην ειρήνη θα είχαν εμποδίσει να γίνουν.

β) Τότε ο Σκιπίωνας, επειδή νόμιζε ότι αυτοί είχαν έρθει για να συλλάβουν αυτόν τον ίδιο, εγκατέστησε στο σπίτι (του) φρουρά από δούλους του σπιτιού. Όταν παρατήρησαν αυτό οι ληστές, αφού κατέθεσαν τα όπλα πλησίασαν στην πόρτα και με δυνατή φωνή ανήγγειλαν στον Σκιπίωνα (να το ακούς και να μη το πιστεύεις!) ότι είχαν έρθει για να θαυμάσουν την ανδρεία του.

γ) Ο Ατίλιος Ρήγουλος, όταν έτρεπε σε φυγή τους Καρχηδόνιους στην Αφρική, έγραψε στη Σύγκλητο πως ο μισθωτός εργάτης του είχε φύγει και πως είχε εγκαταλειφθεί από αυτόν ο αγρός του. Η Σύγκλητος αποφάσισε να καλλιεργηθεί αυτός με τη φροντίδα του κράτους, επειδή ο Ρήγουλος απουσίαζε. Οι κόρες του Σκιπίωνα πήραν προίκα από το δημόσιο ταμείο, επειδή ο πατέρας τους δεν είχε αφήσει τίποτα σε εκείνες.

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

2. 

1)- γ, 2) –β, 3)- γ, 4)- β, 5)- α

 

3. impetu: πετώ, πτήση, πτώση

perdidit: δίδωµι, δίνω, δόση

conlocavit: στήλη, στέλεχος, στολή

admiratum: μειδ(ι)άω, μειδίαμα

filiae: θηλυκός, θηλάζω, θηλαστικό

Γραμματικές παρατηρήσεις

4. α) i. Ei/ii/i forem reserari eumque intromitti iusserunt/ iussere.

ii. Praedo postem ianuarum tamquam sancta templa veneratus est.

 

β) dilapsa: dilapsurus-a-um sit, dilapsurum-am-um esse.

mederi: -, –

admiratum: admiraturus-a-um sit, admiraturum-am-um esse.

venerati sunt: veneraturus-a-um sit, veneraturum-am-um esse.

osculati sunt: osculaturus-a-um sit, osculaturum-am-um esse.

miseretur: miseraturus-a-um sit, miseraturum-am-um esse.

5.α) α) clara- clariore- clarissima

sanctum- sanctius- sanctissimum

cupide- cupidius- cupidissime

dextram- dextiorem- dextimam

 

β) 1- β, 2- ζ, 3- δ, 4-ε, 5- α, 6- η, 7-θ, 8-ι

Συντακτικές παρατηρήσεις

6) α) 1- β, 2- α, 3- α, 4- β, 5- α, 6- β, 7- β

β) i. Tu unus omnia excitare debes, C.Caesar.

ii. Tum praesidium domesticorum in tecto a Scipione conlocatum est.

iii. Dos ex aerario a filiis Scipionis accepta est, quia nihil illis relictum erat a patre.

7)

i. Haec postaquam domestici Scipioni rettulerunt: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο postquam που δηλώνει το προτερόχρονο. Εκφέρεται με Οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει από χρονική άποψη, χρόνου Παρακειμένου, γιατί δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο iussit.

his relatis Scipioni a domesticis

ii. quoniam Regulus aberat: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quoniam. Εκφέρεται με Οριστική, γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία, χρόνου Παρατατικού, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο placuit.

Regulo absente

iii. cum a Carthagine semper tributum ipse exigeretδευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο cum. Εκφέρεται με Υποτακτική, επειδή η αιτιολογία παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας, χρόνου Παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (aequum erat) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο aequum erat.

a Carthagine semper tributum ipsum exigentem

 

 

Για να μεταφερθείτε στο κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 33-35

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασαν οι συνάδελφοι Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Λατινικά Γ Λυκείου (Τόμος β’): Ολοκληρωμένη Κάλυψη των Εξεταστικών Απαιτήσεων

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.