Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44-Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44-Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 32-33 & 42-44

Απαντήσεις 

Μετάφραση

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Τώρα καταλαβαίνω ότι αν αυτός φτάσει στο στρατόπεδο του Μάνλιου, όπου κατευθύνεται, κανείς δε θα είναι τόσο ανόητος, ώστε να μην βλέπει ότι έγινε η συνομωσία, κανείς (δε θα είναι) τόσο αχρείος, ώστε να μην το ομολογήσει

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Πώς μπόρεσες να λεηλατήσεις αυτή τη χώρα η οποία σε γέννησε και σε ανέθρεψε; Δε σου πέρασε η οργή όταν περνούσες τα σύνορα της πατρίδας;

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

Αν όμως τυχαία, όπως συμβαίνει συνήθως, χάσουν την εξουσία, τότε γίνεται αντιληπτό ( ή τότε καταλαβαίνουν) πόσο στερημένοι από φίλους υπήρξαν. Αυτό είναι που λένε ότι είπε ο Ταρκύνιος, όταν ήταν εξόριστος

ΚΕΙΜΕΝΟ Δ

Αυτές εγώ, επιθυμώντας να διοικήσω σωστά και να διαχειριστώ την πολιτεία, τις έβαζα πάντοτε ως παραδείγματα μπροστά μου. Με το να λατρεύω και να αναλογίζομαι τους έξοχους άνδρες διέπλαθα την ψυχή και το νου μου.

ΚΕΙΜΕΝΟ Ε

…και πολλά έκανε και ο ένας και ο άλλος αρχηγός στον πόλεμο, τα οποία ο ίδια θα είχε εμποδίσει να γίνουν στην ειρήνη. Επομένως, πρέπει να βοηθήσεις στην πολιτεία και πρέπει να θεραπευθούν τώρα από σένα όλα τα τραύματα του πολέμου, τα οποία κανείς δεν μπορεί να γιατρέψει εκτός από σένα.

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β. «Λίγο νεότερος» έως «κομψοτεχνήματα ποιητικής μικροτεχνίας»

Γ. infidos –πιθανός, fateatur-άφατος, fit-φυτό, manet-μόνιμος, aluit-άλσος

1-ζ

2-α

3-η

4-ε

5-γ

Γραμματικές παρατηρήσεις

Δ1.

nulli rei
infelici
servituti
inopum
exulantia
rei publicae
vos
corpora
tuarum
earundem

Δ2.

dicendo
perventura fuerit
ingressuro
morituram esse
nescitum iri
metuundo
gerendus fuisset
proposuerint
possitis
fac

Δ3.

Ενεστώτας: fac, facite Μέλλοντας: facito, facito, facitote, faciunto

Ενεστώτας: referre, referimini Μέλλοντας: refertor, refertor, referuntor

Συντακτικές παρατηρήσεις

Ε1. Te non parto a me αφαιρετική απόλυτη γιατί το υποκείμενο της μετοχής δεν αποτελεί κύριο όρο της πρότασης

Ε2. Cum tu ingrederis: Η δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση εκφέρεται με υποτακτική γιατί ο ιστορικός cum υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση αιτίου –αποτελέσματος ανάμεσα στη χρονική και την κύρια πρόταση. Είναι εμφανές το υποκειμενικό στοιχείο που εκφράζει η υποτακτική. Ειδικότερα με χρόνο παρατατικό (ingrederis) γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (cecidit) δηλώνοντας το σύγχρονο στο παρελθόν

Ε3. Υπόθεση: Quodsi ceciderunt ( Quodsi+ οριστική παρακειμένου)

Απόδοση: intellegitur ( Οριστική Ενεστώτα)

Α Είδος: ανοιχτή υπόθεση στο παρόν με την υπόθεση να δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με την απόδοση. Πρόκειται για ανεξάρτητο και απλό υποθετικό λόγο.

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υπόθεση: Quodsi + υποτακτική υπερσυντελίκου quodsi cecidissent

Απόδοση: Υποτακτική υπερσυντελίκου intellectum esset

Ε4. Nonne ad hostem veni et captiva in castris tuis sum?

Venine ad hostem et sumne captiva in castris tuis?

Ε5.

1. tu: εννοούμενο υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου populari. Το υποκείμενο του τελικού απαρεμφάτου τίθεται σε ονομαστική λόγω ταυτοπροσωπίας.

2. se: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου metui. Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας τίθεται σε αιτιατική και δεν παραλείπεται

3. Tarquinium: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου dixisse. Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται σε αιτιατική λόγω ετεροπροσωπίας.

Ε6. Colendis et cogitandis hominibus excellentibus. Προαιρετική γερουνδιακή έλξη διότι προέρχεται από απρόθετους τύπους αφαιρετικής γερουνδίου.

Ε7. α) Mater interrogavit filium num ad hostem venisset et captiva in castris illius esset

β) Tarquinius dixit tum se intellexisse, quos fidos amicos habuisset, quos infidos, cum iam neutris gratiam referre poterat / posset

Ε8.

neminem (a) υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο fore / ετεροπροσωπία
improbum (a) κατηγορούμενο στο υποκείμενο του απαρεμφάτου neminem
captiva (b) κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο ego
populari (b) τελικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο potuisti
se (γ se metui putet) υποκείμενο ειδικού απαρεμφάτου metui / ταυτοπροσωπία και άμεση αυτοπάθεια
amicorum (γ) γενική αντικειμενική στο inopes

 

 

 

 

Για να μεταφερθείτε στο κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 32-33 & 42-44

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε ο συνάδελφος Διονύσιος Κόκλας, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.