Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 3-11

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3-11

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Διαγώνισμα Λατινικών Γ΄Λυκείου

(Ενότητες 3, 5, 6, 7, 11)

Κείμενο

Cassiope, superba formā suā, cum Nymphis se comparat. Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, quae incolis nocet. Belua ad Andromedam se movet.

Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. Multos in illis locis agros possidēbat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat.

Lex enim est fundamentum libertātis, fons aequitātis. Mens et animus et consilium et sententia civitātis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat.

Caesar propter frumenti inopiam legiōnes in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemāre iubet et tribus imperat in Belgis remanēre. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet.

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superāvit. Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit.

Παρατηρήσεις

Α 1. Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα.

Μονάδες 40

Γραμματικές παρατηρήσεις

Β1. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται.

Cassiope – Αιτιατική Ενικού

suā – Αιτιατική Πληθυντικού Αριθμού Ουδετέρου

se – Γενική Πληθυντικού β΄ προσώπου

oram – Αφαιρετική Ενικού αριθμού

incolis – Ονομαστική Πληθυντικού

quod – Γενική Ενικού Αριθμού Θηλυκού

locis – Ονομαστική Πληθυντικού (όλες τις εκδοχές)

agros – Ονομαστική Ενικού

Neapoli – Αιτιατική Ενικού

aequitātis – Κλητική Ενικού

civitātis – Γενική πληθυντικού

gentes – Γενική Πληθυντικού

cladem – Γενική Πληθυντικού

hibernis, Carthaginiensis – Να κλιθούν σε Ενικό και Πληθυντικό

Μονάδες 15

Β2. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται.

nocet – Γ΄ Πληθυντικό Συντελεσμένου Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής

movet – Γ΄ Πληθυντικό Υπερσυντελίκου Ενεργητικής Φωνής

tenēbat – Γ΄ Πληθυντικό Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής

possidēbat – Γ΄ Ενικό Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής

iacēbat – Απαρέμφατο Παρακείμενο Ενεργητικής Φωνής

habēbat – Απαρέμφατο Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής

stat – Α΄ Ενικό Παρακειμένου

conlocat – Μετοχή Παρακειμένου

hiemāre – Μετοχή Ενεστώτα

iubet – Σουπίνο

remanēre – Β΄ Πληθυντικό Συντελεσμένου Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής

importāre – Β΄ Πληθυντικό Συντελεσμένου Μέλλοντα Παθητικής Φωνής

superāvit – Γ΄ Ενικό Υπερσυντελίκου Παθητικής φωνής

audīvit – Γ΄ Ενικό Μέλλοντα Παθητικής Φωνής

posita est – Να γίνει χρονική αντικατάσταση

Μονάδες 15

Συντακτικές παρατηρήσεις

Γ 1. Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση των παρακάτω λέξεων. 

superba, pro templo, libertātis, in hibernis, pavidus

Μονάδες 5

Γ 2. Να δηλώσετε κάθε φορά αυτό που σας ζητείται: 

  1. α. superba formā suā, β. Ultimis annis vitae suae, γ. Belua ad Andromedam se movet – Να δηλώσετε κτήση χωρίς αυτοπάθεια
  2. Monumentum eius – Να δηλώσετε κτήση με αυτοπάθεια
  3. in illis locis και in castra – Να δηλώσετε την απομάκρυνση από τόπο και στις δυο φράσεις
  4. Ex quibus – Να δηλώσετε τον εμπρόθετο με ισοδύναμη φράση7

Μονάδες 5

Γ 3. Να αναλύσετε την παράθεση – τον επιθετικό προσδιορισμό σε δευτερεύουσα πρόταση. 

  1. Hannibal, dux 2. Populus, Rōmānus

Μονάδες 4

Γ 4. Να μετατρέψετε την Ενεργητική σύνταξη σε Παθητική ή το αντίστροφο.

  1. Neptūnus irārtus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam
  2. Mens et animus et consilium et sententia civitātis posita est in legibus
  3. Legātos omnes frumentum in castra importāre iubet.

Μονάδες 4

Γ 5. Να αναλύσετε τις παρακάτω μετοχές:

  1. irātus
  2. natus

Μονάδες 5

Γ 6. Να εξαρτήσετε την παρακάτω φράση από το Tacitus legit. 

civitas sine lege non stat.

Μονάδες 3

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε ο συνάδελφος  Στράτος Σουλίδης, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.