Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30 32 - Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32 – Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32

Απαντήσεις 

Μετάφραση

α) Καθώς ο Οκταβιανός επέστρεφε στη Ρώμη μετά τη νίκη του στο Άκτιο, πήγε να τον συναντήσει κάποιος άνθρωπος κρατώντας ένα κοράκι Το είχε διδάξει να λέει τα εξής: «Χαίρε, Καίσαρα, νικητή στρατηγέ». Ο Καίσαρας ενδιαφέρθηκε πολύ να αγοράσει το κοράκι˙ το αγόρασε λοιπόν για είκοσι χιλιάδες σηστερτίους. Το παράδειγμα αυτό παρακίνησε κάποιον παπουτσή να μάθει/να διδάξει τον ίδιο χαιρετισμό σ’ ένα κοράκι.

β) Γι’ αυτόν τον λόγο οι κατήγοροι δεν απέδωσαν μομφή στον Μουρήνα για το όνομα “Ασία”, από την οποία δημιουργήθηκε έπαινος για την οικογένεια, υστεροφημία για τη γενιά, τιμή και δόξα για το όνομά (του), αλλά  κάποιο όνειδος και ντροπή, που είτε (του) φορτώθηκε στην Ασία είτε έφερε μαζί του από την Ασία.

γ) Πόσο πολλές εικόνες γενναιοτάτων ανδρών μας κληροδότησαν οι συγγραφείς και οι Έλληνες και οι Λατίνοι – όχι μόνο για να τις ατενίζουμε αλλά και για να τις μιμούμαστε!

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β1α.

1.b

2.b

3.c

4.a

5.c

Β1β. σελ.16 «Ο κορυφαίος… σελ.17. αθανάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας.»

Β2.

1.i

2.i

3.ii

4.i

5.ii

 

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ1α.

quasdam

corve

par

partum

luxuria/ luxurie

laudem

dedecora

tenebrarum

imaginibus

vestri/ vestrum

dicite

emptum iri

suscipies

deportaturus

gessissent

Γ1β.

forti- fortiore

pleniores- plenissimi

pluras-plurimas

cupidior-cupidissimus

melius-optime

Γ2.α   1-στ, 2-θ, 3-ι, 4-α, 5-ζ, 6-δ, 7-β, 8-γ

Γ2.β. occurrit:  γ΄ ενικ. οριστικής παρακειμένου ενεργ. φων. του ρήμ. γ΄ συζυγίας occurro

tenens: ονομαστική ενικ., αρσ. γένους, της μτχ. ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. β΄ συζυγίας teneo

exemplum: ονομαστική ενικ. του ουσ. β΄κλίσης exemplum, exempli

litterārum: γενική πληθ. του ουσ.  α΄κλίσης litterae, litterarum

intuendum: αιτιατική του γερουνδίου του ρήμ. β΄ συζυγίας intueor

suo: δοτική ενικ., αρσ. γένους, της κτητικής αντων. του γ΄ προσ. για 1 κτήτορα suus, sua, suum

constitūta est: γ΄ ενικ. οριστικής παρακειμένου παθητ. φων. του ρήμ. γ΄ συζυγίας constituo

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1α.  

sestertium: γενική διαιρετική στο milibus

cupidus: επιρρ. κατηγορούμενο του τρόπου στο sutor

Domi: επιρρ.προσδιορισμός στάσης σε τόπο στο audio

adiumento: δοτική κατηγορηματική του σκοπού που εξαρτάται από το fuit  και αναφέρεται στο εννοούμενο hic

luxuriae: γενική αντικειμενική στο suspicionem

ex Asiā: εμπρ.προσδ.κίνησης από τόπο

exemplōrum: γενική αντικειμενική στο plena

lumen: υποκείμενο του accederet

nobis: έμμεσο αντικείμενο στο reliquerunt

gerendi: γενική γερουνδίου, γενική αντικειμενική στο cupidus

 Δ1β

i) Tua multum interfuit corvum emere

ii) Carthagine

Romae

totis castris/ in totis castris

Δ2α. ut corvum docēret parem salutatiōnem: δευτ. ουσιαστική βουλητική πρότ.· ει­σάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική· εκφέρεται με υποτα­κτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό· συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (incitavit) (και δηλώνει το σύγχρονο στο παρελθόν)· υπάρχει ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτ. πρότ.)· λειτουργεί ως έμμεσο αντικ. του incitavit.

quod Asiam vidit: δευτ. επιρρ. αιτιολογική πρότ.· εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδ. quod· εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει αιτιολογία αντικειμενικά αποδεκτή· συγκεκριμένα, με οριστική παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν· λειτουρ­γεί ως επιρρ. προσδ. της αιτίας στο laudare.

 Δ2β. Dum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redivit

Quam ob rem non Asiae nomen Murenae ab accusatoribus obiectum est

 

 

Για να μεταφερθείτε στο κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 29-30, 32

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασαν οι συνάδελφοι Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Λατινικά Γ Λυκείου (Τόμος β’): Ολοκληρωμένη Κάλυψη των Εξεταστικών Απαιτήσεων

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.