Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικών Γ΄Λυκείου

Ενότητες 25-32-49

Κείμενο Ι

Opibus urbis nolīte confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementōte rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!

 

[Lectio XXV]

Κείμενο ΙΙ

quae iacērent in tenebris omnia, nisi litterārum lumen accederet. Quam multas imagines fortissimōrum virōrum –nοn solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum– scriptōres et Graeci et Latīni nobis reliquērunt! Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponēbam.

[Lectio XXXII]

Κείμενο ΙΙΙ

Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium quasi unguium resecandōrum causā poposcit eōque velut forte elapso se vulnerāvit. Clamōre deinde ancillārum in cubiculum vocātus Brutus ad eam obiurgandam vēnit, quod tοnsōris praeripuisset officium.

[Lectio XLIX]

Παρατηρήσεις

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων.

Μονάδες 20

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β1.   Να επιλέξετε από τη στήλη Β΄ το σωστό σχόλιο για κάθε συγγραφέα της στήλης Α΄.

Στήλη Α΄

Στήλη Β΄

α. Κικέρων

β. Βάρων

γ. Λουκρήτιος

δ. Τίτος Λίβιος

ε. Ιούλιος Καίσαρ

στ. Κορνήλιος Νέπως

ζ. Σαλλούστιος Κρίσπος

η. Βιργίλιος

θ. Οράτιος

ι. Βιτρούβιος

i. Για τη φύση των πραγμάτων

ii. το ύφος του ανακαλεί τον Ξενοφώντα

iii. μεταφέρει στη ρωμαϊκή λογοτεχνία την ιστορική μονογραφία

iv. Ύμνος της Εκατονταετίας

v. Εκλογές

vi. «καισαρικοί» λόγοι

vii. εγκαινιάζει στη Ρώμη την ιστορική βιογραφία

viii. Για την αρχιτεκτονική

ix. Ab urbe condita

x. έγραψε πάνω από 600 βιβλία ποικίλου ενδιαφέροντος

Μονάδες 10

Β2. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις λατινικές λέξεις της στήλης Α΄ με την ετυμολογικά συγγενική της ελληνική στη στήλη Β΄· δύο στοιχεία της στήλης Β΄ περισσεύουν:

Στήλη Α΄

Στήλη Β΄

α. confidere

β. discrimine

γ. tenebris

δ. reliquērunt

ε. tonsorium

i. τομή

ii. τάση

iii. πιθανός

iv. κομφορμισμός

v. κλήση

vi. κριτής

vii. υπόλοιπος

Μονάδες 10

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις ή ονοματικά σύνολα:

  • Opibus   → γενική του ίδιου αριθμού
  • Neminem → δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
  • vos ipsi → γενική ενικού γ΄ προσώπου
  • discrimine → αιτιατική στον άλλο αριθμό
  • tenebris  → ονομαστική του ίδιου αριθμού
  • lumen → κλητική στον άλλο αριθμό
  • cultellum tonsorium → κλητική του ίδιου αριθμού
  • unguium → αιτιατική στον άλλο αριθμού
  • se → γενική πληθυντικού α΄ προσώπου
  • cubiculum → αντίστοιχος τύπος στον άλλο αριθμό

Μονάδες 10

β. Να εντοπίσετε τέσσερα (4) επίθετα και ένα (1) επίρρημα στα παραπάνω αποσπάσματα (μονάδες 0,5 ο κάθε τύπος) και να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό (μονάδες 0,25 ο κάθε τύπος).

Μονάδες 5

Γ2. α. Να γράψετε ό,τι  ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

nolīte γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
est β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
απαρέμφατο μέλλοντα (και τους δύο τύπους)
mementōte απαρέμφατο παρακειμένου
αντίστοιχος τύπος στο β΄ ενικό
intuendum β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
interficiendo β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα στην άλλη φωνή
β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
resecandōrum γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή

Μονάδες 10

β. Να εντοπίσετε στο γ΄ απόσπασμα έναν τύπο αποθετικού ρήματος (μονάδα 1) και να γράψετε το γ΄ ενικό υποτακτικής όλων των χρόνων, αφού λάβετε υπόψη το υποκείμενο (μονάδες 4).

Μονάδες 5

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1. α Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω όρων: opibus, vobis, patriae (το πρώτο), litterārum, gerendi, de interficiendo, clamōre

Μονάδες 7

β. «Neminem credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis : i. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον μετατρέψετε, ώστε να δηλώνει υπόθεση αντίθετη προς την πραγματικότητα με  υπόθεση στο παρελθόν και απόδοση στο παρόν (μονάδες 3).

ii. Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο (μόνο με δευτερεύουσα πρόταση) με εξάρτηση από το «Ille monebat eos» (μονάδες 5).

Μονάδες 8

Δ2. α. «nisi litterārum lumen (ea) accederet» : i. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική (μονάδες 2) ii. Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή (μονάδες 3)

Μονάδες 5

β. «unguium resecandōrum causā»: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τον προσδιορισμό (μονάδα 1) και να δηλώσετε τον σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους (μονάδες 9).

Μονάδες 10

 

 

Για να μεταφερθείτε στις απαντήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 25-32-49 Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Μωραΐτη Γεωργία, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.