Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49-Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49-Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 25-32-49

Απαντήσεις 

Μετάφραση

Α1. Μην έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Να αποβάλετε την αυτοπεποίθηση που είναι υπερβολική σε σας. Μην πιστέψετε πως θα φροντίσει κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δεν φροντίσετε για την πατρίδα. Θυμηθείτε ότι κάποτε η πολιτεία βρέθηκε στον έσχατο κίνδυνο!

 

όλα αυτά θα βρίσκονταν στο σκοτάδι, αν δεν τα συνόδευε το φως των γραμμάτων. Πόσο πολλές εικόνες γενναιοτάτων ανδρών μάς κληροδότησαν οι συγγραφείς και οι Έλληνες και οι Λατίνοι – όχι μόνο για να τις ατενίζουμε αλλά και για να τις μιμούμαστε-! Αυτές εγώ, επιθυμώντας να διοικήσω σωστά και να διαχειριστώ την πολιτεία, τις έβαζα πάντοτε μπροστά μου ως παραδείγματα.

 

Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άντρα της για τη δολοφονία του Καίσαρα, ζήτησε ένα ξυράφι μανικιουρίστα τάχα για να κόψει τα νύχια (της) και αυτοτραυματίστηκε μ’ αυτό, καθώς (της) γλίστρησε δήθεν τυχαία. ΄Έπειτα ο Βρούτος, αφού κλήθηκε στην κρεβατοκάμαρά (της) από τις κραυγές των υπηρετριών, ήρθε για να τη μαλώσει, επειδή τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα.

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β1.  α → vi • β → x • γ → i • δ → ix • ε → ii • στ → vii • ζ → iii • η → v • θ → iv • ι → viii.

Β2. α → iii • β → vi • γ → ii • δ → vii • ε → i.

Περισσεύουν: iv, v.

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ1.α. Opibus → opum • Neminem → nullis • vos ipsi → sui ipsius • discrimine →   discrimina • tenebris → tenebrae • lumen → lumina • cultellum tonsorium → cultelle tonsorie • unguium → unguem • se → nostri/ nostrum • cubiculum → cubicula.

β. nimia → magis nimia, maxime nimia • extremo → exteriore, extimo/extremo • multas → plures, plurimas • fortissimorum → fortiorum • cupidus → cupidior, cupidissimus • bene → melius, optime.

Για την απάντηση αρκούν τέσσερα (4) επίθετα.

Γ2.α. nolīte → non vult, nollemus • est → es, fore & futurum, -am, -um, -os, -as, -a esse • Mementōte → meminisse, memento • intuendum → intueris/ -re, intuiti, -ae, -a sint • interficiendo → interfice, interficeris/ -re • resecandōrum → resecabuntur, resecuisse.

β. elapsο → elabatur, elaberetur, elapsurus sit, elapsus sit, elapsus esset.

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1.α. Opibus → αφαιρετική οργανική του μέσου στον όρο confidere vobis  → δοτική προσωπική κτητική στον όρο est patriae (το πρώτο) → δοτική προσωπική χαριστική στον όρο consulturum esse litterārum → γενική υποκειμενική στον όρο lumen gerendi → απρόθετη γενική του γερουνδίου, γενική αντικειμενική (ως συμπλήρωμα) στον όρο cupidus de interficiendo → εμπρόθετη αφαιρετική γερουνδιακού που δηλώνει αναφορά στον όρο consilium Clamōre → αφαιρετική του ποιητικού αιτίου (ή του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου) στον όρο vocatus.

β. i. Η υποθετική πρόταση «nisi… consulueritis» εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο nisi, γιατί είναι αρνητική· εκφέρεται με υποτακτική του πλαγίου λόγου, γιατί ο υποθετικός λόγος είναι εξαρτημένος· συγκεκριμένα με υποτακτική παρακειμένου, γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο και δηλώνει το προτερόχρονο· λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της προϋπόθεσης στο απαρέμφατο consulturum esse, με το οποίο ως απόδοση σχηματίζει απλό, εξαρτημένο, υποθετικό λόγο α΄ είδους, ανοιχτή υπόθεση στο μέλλον (με υπόθεση προτερόχρονη).

Ο εξαρτημένος υποθετικός λόγος

Υπόθεση: nisi vos ipsi patriae consulueritis (υποτακτική παρακειμένου)

Απόδοση: neminem credideritis patriae consultūrum esse (απαρέμφατο μέλλοντα)

Μετατροπή του υποθετικού λόγου σε ανεξάρτητο

Υπόθεση: nisi vos ipsi patriae consulueritis (οριστική συντελεσμένου μέλλοντα)

Απόδοση: nemo patriae consulet (οριστική μέλλοντα)

  1. Ille monebat eos ne crederent quemquam/ aliquem patriae consultūrum esse, nisi illi ipsi patriae consuluissent.

Δ2. α. i. nisi (ea) litterarum lumine accederentur.

           ii. lumine non accedente.

β. Εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει σκοπό στο ρήμα poposcit. Έχουμε υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη, γιατί η σύνταξη απαιτούσε τη χρήση εμπρόθετης γενικής γερουνδίου (resecandi causa) με αντικείμενο σε πτώση αιτιατική (ungues). Κατά τη γερουνδιακή έλξη το γερούνδιο μετατράπηκε σε γερουνδιακό (resecandorum causa), που συμφωνεί σε γένος και αριθμό με το αντικείμενο του γερουνδίου, το οποίο μετατράπηκε σε υποκείμενο του γερουνδιακού συμφωνώντας με αυτό στην πτώση (unguium).

Μετατροπή σε όλους τους προσδιορισμούς του σκοπού:

– ut ungues resecaret (τελική πρόταση)

– quae ungues resecaret (αναφορικοτελική πρόταση)

– ungues resectum (σουπίνο)

– ad/ in (ungues) resecandum (εμπρόθετη αιτιατική γερουνδίου)

→ ad/ in ungues resecandos (υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη)

 

 

Για να μεταφερθείτε στο κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 25-32-49

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Μωραΐτη Γεωργία, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.