Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικών Γ΄Λυκείου

Ενότητες 21-23

Κείμενο Ι

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt urbem Romam praeter Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam, absens dictātor est factus;

 

[Lectio XXI]

Κείμενο ΙΙ

Amēmus patriam, pareāmus senatui, consulāmus bonis; praesentes fructus neglegāmus, posteritātis gloriae serviāmus; id esse optimum putēmus, quod est rectissimum; sperēmus quae volumus, sed ferāmus quod acciderit; arbitrēmur denique corpus virōrum fortium magnorumque hominum esse mortāle, animi vero motus et virtūtis gloriam sempiternam esse.

[Lectio XXII]

Κείμενο ΙΙΙ

Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.

[Lectio XXIII]

Παρατηρήσεις

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των αποσπασμάτων “Amemus patriam… sempiternam esse” και “Scribonianus arma… secuta est.”

Μονάδες 20

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β1. Να αντιστοιχίσετε κάθε αριθμό της Στήλης Α με ένα γράμμα της Στήλης Β (ένα στοιχείο της Στήλης Β περισσεύει).

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.      Βασικό χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι Α. δημιουργική πρόσληψη και ανταγωνισμός.
2.      Η σχέση του ρωμαίου λογοτέχνη με το ελληνικό πρότυπο είναι Β. το είδος που ωριμάζει πρώτο στη Ρώμη.
3.      Η κωμωδία, τελευταίος ώριμος καρπός των Ελλήνων είναι Γ. ένα νέο, καθαρά ρωμαϊκό είδος.
4.      Η σάτιρα είναι Δ. στενή συνάφεια με την ελληνική γλώσσα.
5.      Η ποιητική δημιουργία του Βεργιλίου είναι Ε. αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Στ. ιδιάζων ιδεολογικός πλούτος

  Μονάδες 10

Β2. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής να γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη που εντοπίζετε στα παραπάνω κείμενα.

άνεμος

φορά

μοτέρ

ναύτης

κονσέρβα

Μονάδες 10

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

flumen: γενική ενικού

quo: αιτιατική πληθυντικού και στα τρία γένη

iure: αιτιατική ενικού

bonis: αφαιρετική πληθυντικού υπερθετικού βαθμού στο γένος που βρίσκεται

rectissimum: τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς

corpus: ονομαστική πληθυντικού

virōrum: ονομαστική ενικού

mortāle: γενική πληθυντικού

motus: δοτική ενικού

eius: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους

milites: αφαιρετική πληθυντικού

navem: γενική ενικού

Μονάδες 15

Γ2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

evertērunt: αιτιατική σουπίνο

accepērunt: α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής

fuerat: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα

est factus: β΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού

neglegāmus: τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα

serviāmus: γ΄ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα ενεργητικής φωνής

volumus: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα

acciderit: τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο

arbitremur: β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου

moverat: γενική γερουνδίου

occiso: μετοχή ενεστώτα

trahebatur: μετοχή παρακειμένου στην ονομαστική και στα τρία γένη

imponeretur: μετοχή μέλλοντα ενεργητικής φωνής

Μονάδες 10

Γ2β.  secuta est: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για το παραπάνω ρήμα:

Μετοχή ενεστώτα:

Μετοχή μέλλοντα (ονομαστική και στα τρία γένη):

Απαρέμφατο μέλλοντα:

Υποτακτική μέλλοντα (γ΄ ενικό):

Γενική γερουνδίου:

Μονάδες 5

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1α. absens dictātor est factus: Να γίνει μετατροπή της μετοχής στην ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους.

Μονάδες 6

Δ1β. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω προτάσεων (είδος (μονάδα 1), εισαγωγή (μονάδα 1), εκφορά (μονάδα 1), συντακτικός ρόλος (μονάδα 1)).

  • quae volumus
  • ut simul imponeretur

Μονάδες 8

Δ2α. praesentes : Να εξαρτηθεί από την πρόταση Scriptor admonuit με όλους τους πιθανούς τρόπους.

Μονάδες 6

Δ2β. conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est: Να μετατραπεί η πρώτη πρόταση σε δευτερεύουσα με βάση το νόημα της περιόδου, στη συνέχεια η δευτερεύουσα να αντικατασταθεί από την ισοδύναμη μετοχή.

Μονάδες 8

 

Για να μεταφερθείτε στις απαντήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασαν οι συνάδελφοι Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.