Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 - Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23 – Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21-23

Απαντήσεις 

Μετάφραση

α) Ας αγαπάμε την πατρίδα, ας υπακούουμε στη Σύγκλητο, ας φροντίζουμε για τους καλούς πολίτες· ας αδιαφορούμε για το τωρινό κέρδος, ας υπηρετούμε τη μελλοντική δόξα· ας θεωρούμε ότι είναι άριστο αυτό που είναι το πιο σωστό· ας ελπίζουμε αυτά που θέλουμε, αλλά ας υπομένουμε ό,τι θα μας συμβεί· τέλος, ας πιστεύουμε ότι το σώμα των γενναίων ανδρών και των μεγάλων ανθρώπων είναι θνητό, αλλά οι δυνάμεις της ψυχής και η δόξα της αρετής είναι αιώνια.

β) Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του Κλαυδίου˙ ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του και, αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, τον οδηγούσαν σιδεροδέσμιο στην Ρώμη. Επρόκειτο να επιβιβασθεί σε ένα πλοίο˙ η Αρρία παρακαλούσε τους στρατιώτες να επιβιβαστεί μαζί. Δεν το κατόρθωσε: νοίκιασε ένα ψαράδικο πλοιάριο και ακολούθησε το τεράστιο πλοίο.

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β1.

1-Δ

2-Α

3-Β

4-Γ

5-Ε

Β2.

Άνεμος- animi

Φορά- feramus

Μοτέρ- motus

Ναύτης- navem

Κονσέρβα- serviamus

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ1.

fluminis

quos-quas-quae

ius

optimis

rectum- rectius

corpora

vir

mortalium

motui

eis/iis/is

militibus

navis

Γ2α.

eversum

accipiamus

erunt

fieretis

neglecturi-ae-a simus

serviverint

vis

acciderat

arbitrate-ae-a estis

movendi

occidens

tractus-a-um

impositurus-a-um

Γ2β.

Μετοχή ενεστώτα: sequens

Μετοχή μέλλοντα (ονομαστική και στα τρία γένη): secuturus-a-um

Απαρέμφατο μέλλοντα: secuturum-am-um/ -os-as-a esse

Υποτακτική μέλλοντα (γ΄ ενικό): secuturus-a-um sit

Γενική γερουνδίου: sequendi

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1α.

etsi / tametsi / quamquam (is) aberat, dictator est factus

cum / licet (is) abesset, dictator est factus

Δ1β.

quae volumus: δευτερεύουσα ουσιαστική αναφορική πρόταση· εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quae· εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό· συγκεκριμένα, με οριστική ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν· λειτουργεί ως αντικείμενο του speremus

ut simul imponeretur: δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση· εισάγεται με τον βου­λητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική· εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περι­εχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό· συγκεκριμένα, εκφέρεται με υποτακτική παρα­τατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (orabat)· υπάρχει ιδιομορφία στην ακο­λουθία των χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της· λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο του orabat.

Δ2α.

Scriptor admonuit ut praesentes fructus neglegerent, ut posteritatis gloriae servirent.

Scriptor admonuit praesentes fructus neglegere, posteritatis gloriae servire.

Δ2β.

Postquam conduxit piscatoriam naviculam, ingentem navem secuta est

Cum conduxisset piscatoriam naviculam, ingentem navem secuta est

Conducta piscatoria navicula, ingentem navem secuta est

 

 

 

 

Για να μεταφερθείτε στο κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 21-23

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασαν οι συνάδελφοι Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.