Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 21 & 31

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 20 & 31

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Διαγώνισμα Λατινικών Γ΄Λυκείου

(Ενότητες 20, 31)

Κείμενο

Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvius turba quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius imperator factus est.

«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupidate pugnandi permotus, iniusu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

Παρατηρήσεις

Να μεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα παραπάνω αποσπάσματα.

Μονάδες 40

Γραμματικές παρατηρήσεις

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις:

Claudius: τη γενική και την κλητική ενικού αριθμού

castra: τη γενική πληθυντικού αριθμού

miles: την αφαιρετική ενικού αριθμού

fortior: την ονομαστική ουδετέρου γένους στον ίδιο βαθμό

eum: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος

postero die: τη γενική πληθυντικού αριθμού

tristis: τον ίδιο τύπο στα άλλα δύο γένη

imperatorem: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

hostes: την ονομαστική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού

certamen: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού

cuius: τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος

adulescentem: τη γενική πληθυντικού αριθμού

viribus: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού

commilitones: τη δοτική ενικού αριθμού

virtute: τη γενική του ίδιου αριθμού

Μονάδες 15

3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους

exterritus: το απαρέμφατο ενεστώτα και παρακειμένου της ίδιας φωνής

prorepsit: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα

petiverunt: το απαρέμφατο ενεστώτα στην άλλη φωνή

permotus: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή

ruit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής μέλλοντα

adgnovit: την αιτιατική του σουπίνο

factus est: τον ίδιο τύπο στην ενεργητική φωνή

confisus: το β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα

praetenta: τη γενική γερουνδίου

cernatur: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο

salutavit: τον ίδιο τύπο στην υποτακτική ενεστώτα και παρακειμένου

Congrediamur: το β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού και μέλλοντα

spoliavit: τον ίδιο τύπο στο μέλλοντα

adduxit:  το β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα στη παθητική φωνή

moriturum: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα

Μονάδες 15

 

Συντακτικές παρατηρήσεις

4α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: discurrens, opera, viribus, ad commilitones, cupidate, singularis, cuius

 Μονάδες 7

 4β. «dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur»: Να χαρακτηριστεί η δευτερεύουσα πρόταση (2 μονάδες), να δηλωθεί η συντακτική της λειτουργία (2 μονάδες) και να δικαιολογηθεί η εκφορά της (3 μονάδες).

Μονάδες 7

 4γ. «cum in castra revertisset»: Να εισαχθεί η πρόταση με τον χρονικό σύνδεσμο postquam και να γίνει η απαραίτητη αλλαγή.

Μονάδες 5

 5α. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

«Statim hostes fuga salutem pertiverunt»

«Hinc ad commilitones suos eum adduxit»

Μονάδες 3

5β. Να αναλυθούν οι μετοχές σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.

Tum adulescens, viribus suis confisus et cupidate pugnandi permotus, iniusu consulis in certamen ruit.

Μονάδες 4

 5γ. «cui nomen est Hermaeum»: Να γραφεί η ισοδύναμη εκφορά του υπογραμμισμένου όρου.

Μονάδες 4

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε ο συνάδελφος  Βαγγέλης Πέτσος, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.