Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 - Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 – Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47

Απαντήσεις 

Μετάφραση

Α1. Κοντά στον Τίβερη ποταμό αναφέρεται ότι ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια και ότι ο ίδιος κοιμήθηκε εκεί κουρασμένος από τον δρόμο. Τότε ο Κάκος ο βοσκός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις (του), τράβηξε από τις ουρές σε μια σπηλιά κάποια βόδια γυρισμένα ανάποδα. Μόλις ο Ηρακλής, αφού σηκώθηκε από τον ύπνο, κοίταξε το κοπάδι και κατάλαβε ότι έλειπε ένα μέρος, κατευθύνθηκε προς την πλησιέστερη σπηλιά∙

Ο Μενήνιος Αγρίππας, ο οποίος ήταν μεσολαβητής για την κοινή συμφιλίωση ανάμεσα στους πατρικίους και στους πληβείους, κηδεύτηκε με έρανο. Ο Ατίλιος Ρήγουλος, όταν έτρεπε σε φυγή τους Καρχηδονίους στην Αφρική, έγραψε στη Σύγκλητο ότι είχε φύγει ο μισθωτός εργάτης του κι είχε εγκαταλειφθεί ο αγρός του απ’ αυτόν· η Σύγκλητος αποφάσισε να καλλιεργηθεί αυτός με τη φροντίδα του κράτους, επειδή ο Ρήγουλος απουσίαζε.

Αν και ανακάλυψε άσπρες τρίχες πάνω στο φόρεμά τους, όμως ο Αύγουστος προσποιήθηκε πως δεν τις είδε και με άλλες κουβέντες παρέτεινε τον χρόνο, ώσπου έφερε τη συζήτηση στην ηλικία. Τότε ρώτησε την κόρη (του), αν μετά από κάποια χρόνια θα προτιμούσε να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή.

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

B1.

 • 1 → δ – ii
 • 2 → στ – i
 • 3 → β – i
 • 4 → ζ – ii
 • 5 → α – ii.

Περισσεύουν στη στήλη Β΄: γ, ε.

 Β2.

 • α → ii
 • β → i
 • γ → i
 • δ → ii
 • ε → i

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ1. α. fluvium → fluvie • boves → bovum/ boum • viribus → vi • caudis → caudae • proximam → propiorem • plēbem → plebis/ plebei • sequester → sequester • aere → aes • rus → rura • tempus → tempora.

      β. quosdam → επιθετική αόριστη αντωνυμία → quandam • quoddam

suum        → κτητική αντωνυμία → meum • vestrorum • sua

 aliis           → αόριστη αντωνυμία → alius • aliud

Γ2. α. refecisse → refice • reficiuntor

aspexit → aspiceris/ -re • aspiciēris/ -re

pergit → perrexerint • perrectum, -am, -um, -os, -as, -a fore

funderet → fuderimus

desertum esse → deseruisse

           mallet → malit • maluissent.

        β. collāto → conferris/ -re, conferebaris/ -re, confereris/ -re, conlatum/ collatum es, conlatum/ collatum eras, conlatum/ collatum eris.

            aberat → abes, abesto.

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1.α fessus: αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκ. Hercules του dormi­visse

viri­bus: αφαιρετική του μέσου στο fretus

caudis: αφαιρετική του οργάνου στο traxit

sequester: κατηγορούμενο στο υποκ. qui του fuit

in Africa: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο funderet.

curari: τελικό απαρέμφατο, υποκ. του placuit

aetatis: γενική αντικειμενική στο mentionem.

β. partem abesse sensit: δευτ. επιρρ. χρονική πρότ.· εισάγεται με τον χρο­νικό σύνδεσμο ubi, που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το προτερόχρονο· εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη· συγκεκριμένα, με οριστική παρακειμένου, γιατί δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν· λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδ. του χρόνου στο pergit

Etsi super vestem eārum deprehendit canos: δευτ. επιρρ. εναντιωματική πρότ.· εισάγεται με τον εναντιωματικό σύνδεσμο etsi· εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει μια πραγματική κατάσταση, παρά την οποία ισχύει το περιεχόμενο της κύριας πρότ.· συγκεκριμένα, εκφέρεται με οριστική παρακειμένου, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν· λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. της εναντίωσης στο dissimulavit· στην κύρια πρότ. υπάρχει ο αντιθετικός σύνδεσμος tamen, που είναι λέξη ενδεικτική ότι θα ακολουθήσει δευτ. εναντιωματική πρόταση.

Δ2.α  

 1. Menenius Agrippa, […], cum aes collatum esset, funeratus est.

Menenius Agrippa, […], postquam / ubi / ut / simul aes collatum est, funeratus est.

Menenius Agrippa, […], cum aes collatum erat, funeratus est.

 1. Regulo absente

β. Να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο οι παρακάτω φράσεις:

 1. Mercenarius meus discessit
 2. Filia, utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?

Filia, mavisne post aliquot annos cana esse an calva?

Filia, mavis post aliquot annos cana esse an calva?

 

 

Για να μεταφερθείτε στο κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασαν οι συνάδελφοι Γεωργία Μωραΐτη και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.