Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20-Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20-Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 16-20

Απαντήσεις 

Μετάφραση

α. Γίνεται μεγάλη σφαγή. Ο Σεδούλιος, στρατηγός και ηγεμόνας των Λεμοβίκων, σκοτώνεται˙ ο στρατηγός των Αρβέρνων συλλαμβάνεται ζωντανός κατά τη φυγή˙ εβδομήντα τέσσερα στρατιωτικά λάβαρα παραδίδονται στον Καίσαρα˙ μεγάλος αριθμός εχθρών συλλαμβάνεται και σκοτώνεται˙

β. Κοντά στον Τίβερη ποταμό λέγεται ότι ο Ηρακλής ξεκούρασε τα βόδια και ότι ο ίδιος κουρασμένος από τον δρόμο κοιμήθηκε εκεί. Τότε ο Κάκος ο βοσκός, έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις (του),τράβηξε μερικά βόδια από τις ουρές σε μια σπηλιά, γυρισμένα ανάποδα. Μόλις ο Ηρακλής, αφού σηκώθηκε από τον ύπνο, κοίταξε το κοπάδι και κατάλαβε ότι έλειπε ένα μέρος, κατευθύνεται στην πιο κοντινή σπηλιά.

γ. Ένας στρατιώτης, που έτρεχε εδώ κι εκεί, παρατήρησε τα πόδια του˙ τον αναγνώρισε που κρυβόταν˙ αφού τον τράβηξε έξω, τον προσαγόρευσε αυτοκράτορα. Από εκεί τον οδήγησε στους συντρόφους του. Από αυτούς μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο λυπημένος και έντρομος, ενώ το πλήθος που τον συναντούσε τον λυπόταν σαν να επρόκειτο να πεθάνει. Την επόμενη μέρα ο Κλαύδιος έγινε αυτοκράτορας.

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β1. Εισαγωγή – Πολλαπλή επιλογή

       α. → iiiβ. → iiiγ. → iiδ. → iiiε. → i

Β2. Σύνδεση κειμενικών αναφορών με τις πληροφορίες του εισαγωγικού σημειώματος

Μετά τη δολοφονία του Καλιγούλα,  ο Τιβέριος Κλαύδιος Νέρωνας, ο κεντρικός «ήρωας» του αποσπάσματός μας, κατέφυγε σε μια θερινή οικία για να σωθεί από τους δολοφόνους του αυτοκράτορα. Αν και ουσιαστικά ήταν απλώς ένας περιφρονημένος ανιψιός του αυτοκράτορα Τιβερίου, τυπικά αποτελούσε κίνδυνο για τους συνωμότες, καθώς συνδεόταν με την αυτοκρατορική οικογένεια για αυτό αναζήτησε τη σωτηρία πίσω από μία κουρτίνα. Ένας, όμως, από τους στρατιώτες που είχαν σταλεί να τον συλλάβουν παρατήρησε τα πόδια του που εξείχαν και, αφού τον τράβηξε έξω, τον προσφώνησε με τον τίτλο του αυτοκράτορα. Στη συνέχεια τον οδήγησε στους συντρόφους του, οι οποίοι -από κοινού- τον μετέφεραν στο στρατόπεδό τους για να αποφασιστεί η τύχη του. Εκεί, ο Κλαύδιος υποσχέθηκε στους στρατιώτες που τον είχαν συλλάβει μεγάλη χρηματική αμοιβή με αντίτιμο τη σωτηρία του και την ανακήρυξή του σε αυτοκράτορα. Την ώρα που η Σύγκλητος συζητούσε το ενδεχόμενο αποκατάστασης της δημοκρατίας, ο στρατός παρενέβη διορίζοντας τον Κλαύδιο αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν  «ο πρώτος αυτοκράτορας που εξαγόρασε με χρήματα την αφοσίωση του στρατού», όπως παρατηρεί ο ιστορικός Σουητώνιος. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη διαρκώς αυξανόμενη πολιτική επιρροή του στρατού στην μελλοντική πορεία των πολιτικών ζητημάτων της αυτοκρατορίας.

Β3. Ετυμολογικοί συσχετισμοί

  1. βιοπάλη → vitae • ii. φλοίσβος→ fluvium • iii. ρεβέρ → aversos  • iv. τρακτέρ→  extractum • v.  τουρμπίνα → turba

B4. Λατινικές φράσεις σε προτασιακό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής

α. Μετά το απρόσμενο καρδιακό επεισόδιο που υπέστη, η υγιεινή διατροφή έγινε για τον πατέρα μου modus vivendi.

β. Ο Οράτιος στην πιο διάσημη ωδή του προέτρεπε τη Λευκονόη «carpe diem», συμβουλεύοντάς την να αδιαφορεί για το αβέβαιο μέλλον και να ενδιαφέρεται μόνο για το σήμερα.

γ. Υπάρχει απορία για το πώς θα κλείσουν de facto τα σύνορα της Ελλάδας, ώστε να μη διαδοθεί η πανδημία από τους τουρίστες του εξωτερικού.

δ. Η ψυχή ενός μικρού παιδιού αποτελεί tabula rasa και χρειάζεται εκπαίδευση και εμπειρίες για να γίνει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

ε. Το status quo μιας χώρας ορίζεται από την κυβερνητική της αρχή, το ισχύον πολίτευμα και την ηθική διάπλαση των πολιτών της.

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ1. α. Εντοπισμός θηλυκών ουσιαστικών και μεταφορά τους στον άλλο αριθμό

  •   caedes → caedes • fugā → fugis • viā → viis • viribus → vi • speluncam →  speluncas • caudis → caudā • partem → partes • turba → turbae

       β. Εντοπισμός β΄ κλιτου και γ΄ κλιτου επιθέτου και μεταφορά τους στη γενική πληθυντικού στο γένος που βρίσκονται

  • επίθετο β΄ κλίσης: trepidus → trepidorum

[ Άλλα επίθετα β΄ κλίσης που μπορεί να εντοπίσει ο μαθητής είναι: obvia/ obviarum και postero/ posterorum.]

  • επίθετο γ΄ κλίσης: tristis → tristium

Γ2. Συμπλήρωση πίνακα με αντωνυμίες 

  Είδος αντωνυμίας Αντίστοιχη πτώση   άλλου αριθμού
ipse δεικτική (ως οριστική) ipsi
quosdam αόριστη επιθετική quendam
eius δεικτική (ως επαναληπτική) eorum
suos κτητική suum
his δεικτική hoc

 Γ3.α. Τα ρήματα fio, fero, facio

  • β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα: fis, referris/ -re, interficeris /-re
  • απαρέμφατο ενεστώτα: fieri, referri, interfici

      β. • απαρέμφατο ενεργητικού παρακειμένου:

              refecisse → refecturum esse

              [Άλλος τύπος απαρεμφάτου ενεργητικού παρακειμένου είναι το dormivisse]

  • μετοχή παθητικού παρακειμένου: aversos → avertentes

[Άλλος τύπος μετοχής παθητικού παρακειμένου είναι το excitatus.]

        γ. αποθετικό ρήμα: miseratur

  • β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα: miseraris /-re
  • β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα: miseraberis /-re

[Άλλος τύπος αποθετικού ρήματος είναι το moriturum.]

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1. Συντακτική αναγνώριση όρων – Πολλαπλή επιλογή

       α. → iiiβ. → i γ. → iiδ. → i ε. → iii

 

Δ2. Απαρεμφατική σύνταξη

       α. Homines ferunt prope Tiberim fluvium Herculem boves refecisse.

Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται σε πτώση αιτιατική (Herculem), γιατί υπάρχει ετεροπροσωπία.

       β. Hercules tradidit prope Tiberim fluvium boves se refecisse.

           Το υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου στην ταυτοπροσωπία κανονικά δεν παραλείπεται. Ως υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου τίθεται αιτιατική πτώση προσωπικής αντωνυμίας. Πρόκειται για λατινισμό.

 

 

Για να μεταφερθείτε στο κριτήριο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 16-20

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Μωραΐτη Γεωργία, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.