Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών

Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών

Ερωτήσεις Εισαγωγής

Η λατινική γλώσσα

 • Η λατινική γλώσσα ήταν 1………………. των Λατίνων, δηλ. των κατοίκων της περιοχής του Λατίου, στην οποία βρίσκεται και η Ρώμη.
 • Η διάλεκτος αυτή, όπως και άλλες διάλεκτοι της αρχαίας Ιταλίας (π.χ. η Φαλισκική, και η Οσκο-ουμβρική), ανήκει στην 2……………….. γλωσσική οικογένεια.
 • Η λατινική υπερίσχυσε των άλλων διαλέκτων με την επέκταση των Ρωμαίων σ’ όλη την ιταλική χερσόνησο. Οι Ρωμαίοι, ενώ για όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν το εθνικό επίθετο «ρωμαίος», για τη γλώσσα τους διατήρησαν το επίθετο 3………………
 • Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν 4…………………τους: από την αποικία της Κύμης υιοθέτησαν τον 8ο/7ο αι. π.Χ. μια παραλλαγή ελληνικού δυτικού αλφαβήτου.
 • Το «λατινικό» αλφάβητο, που σήμερα έχει γίνει παγκόσμιο κτήμα, είναι στην πραγματικότητα 5…………………

Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

 • Η ρωμαϊκή λογοτεχνία δεν είναι 1……………… όπως η αρχαία ελληνική λογοτεχνία.
 • Η ρωμαϊκή λογοτεχνία γεννήθηκε υπό την επίδραση της ελληνικής γραμματείας. Το 2………….θεωρείται η «γενέθλιος» χρονολογία της.
 • Ένας έλληνας αιχμάλωτος πολέμου από τον Τάραντα, ο 3……………….., οργανώνει στη Ρώμη παραστάσεις θεάτρου με ελληνικά έργα διασκευασμένα στα Λατινικά.
 • Ο ίδιος μεταφράζει και την 4……………… του Ομήρου χρησιμοποιώντας ένα εντόπιο μέτρο, το 5…………….στίχο.

Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

 • Στην οριοθέτηση των εποχών και περιόδων της ρωμαϊκής λογοτεχνίας επικρατούσε παλαιότερα μια 1………………. Αξιολόγηση.
 • Η λογοτεχνία αρχικά διαιρούνταν σε «χρυσό αιώνα», «αργυρό αιώνα» κ.ο.κ. Η αντίληψη αυτή θεωρείται σήμερα 2…………………, γιατί βέβαια σε κάθε εποχή εμφανίζονται ταυτόχρονα μεγάλα ταλέντα και 3……………….. λογοτέχνες.
 • Σήμερα χρησιμοποιείται είτε η 4…………………. διαίρεση σε προκλασική ή αρχαϊκή εποχή (περ. ώς το 100 π.Χ.), κλασική εποχή (περ. ώς το θάνατο του Αυγούστου, το 14 μ.Χ.), μετακλασική εποχή (ως τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ.) και Ύστερη Αρχαιότητα, είτε η διάκριση, με 5…………….. κριτήρια.

Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

 • Το πρώτο και βασικό χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι η στενή 1……………… της με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία.
 • Η σχέση του ρωμαίου λογοτέχνη με το ελληνικό πρότυπο είναι η δημιουργική 2…………… («imitatio») και ο ανταγωνισμός («aemulatio») που οδηγούν στην παραγωγή λόγιας και υψηλής λογοτεχνίας με προσωπικά χαρακτηριστικά.
 • Πρόκειται επομένως για ένα δημιουργικό διάλογο της 3……………….. με την προγονική γραμματεία.
 • Επειδή η μεγάλη ανάπτυξη της ρωμαϊκής γραμματείας αρχίζει στα 4…………………. χρόνια, οι Ρωμαίοι απομιμούνται ταυτόχρονα ελληνιστικά, κλασικά και αρχαϊκά ελληνικά πρότυπα, παρατηρείται δηλ. ανάμειξη χρονικά διαφορετικών προτύπων.
 • Οι Ρωμαίοι συχνά αλλοιώνουν ή μεταμορφώνουν τα ελληνικά είδη ή παράγουν νέα είδη: λ.χ. η ρωμαϊκή ελεγεία απέχει πάρα πολύ από την ελληνική ελεγεία, ενώ η 5…………….. είναι ένα σχεδόν νέο, καθαρά ρωμαϊκό, είδος.

Κλασική εποχή

 • Η λατινική γλώσσα έχει τώρα πια διαμορφωθεί σε ένα όργανο κατάλληλο να διατυπώσει υψηλής τάξεως 1………………… λόγο.
 • Μετά το 90 π.Χ. και ύστερα από ένα άγονο κενό περίπου εξήντα χρόνων, εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός ταλέντων. Δημιουργούνται έργα που επέζησαν δύο χιλιάδες χρόνια, διαμόρφωσαν την έννοια του 2…………….. συντήρησαν και αναγέννησαν επανειλημμένα την Ευρώπη.
 • Η κλασική εποχή εμφανίζει δύο ίσα περίπου τμήματα: στο πρώτο, που φθάνει περίπου ως το 40 π.Χ., δεσπόζει ο λαμπερός 3……………… λόγος και ανθεί κυρίως η πεζογραφία· στο δεύτερο, γνωστό παγκοσμίως με τον όρο «αυγούστειοι χρόνοι», παίρνει τη σκυτάλη η υψηλή ποίηση.
 • Χαρακτηριστική για την εποχή αυτή είναι επίσης η λογοτεχνική αναγέννηση που σηματοδοτείται από το 4………………… μεταφυτεύεται στη Ρώμη το «μονερνιστικό» ρεύμα της λογοτεχνικής σχολής του Καλλιμάχου.
 • Με το θάνατο του Αυγούστου ολοκληρώνεται όχι μόνο μια σημαντική πολιτική περίοδος αλλά και ένα βασικό κεφάλαιο της ρωμαϊκής γραμματείας. Η πρόσληψη του ελληνισμού έχει συντελεσθεί και η Ρώμη διαθέτει τους δικούς της «κλασικούς». Αρχίζει ο 5…………….. και οι εσωστρεφείς αναγεννήσεις.

α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα

 • Η δικτατορία του Σύλλα (82-79 π.Χ.) και η δολοφονία (44 π.Χ.) της κυρίαρχης πολιτικής μορφής των χρόνων αυτών, του 1………………., οριοθετούν μία περίοδο γεμάτη εξωτερικές κατακτήσεις, κυρίως όμως εξοντωτικές έριδες για την εξουσία.
 • Ο Ρωμαίος λογοτέχνης, έχοντας κατακτήσει την εθνική του 2……………….., επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη ρωμαϊκή ιστορία, παρελθούσα και σύγχρονη, στη γλώσσα και τη γραμματεία, το δίκαιο και τον πολιτισμό του.
 • Η έντονη συμμετοχή του στα εσωτερικά τεκταινόμενα αποτυπώνεται σε 3…………………… προσανατολισμένους στα πρότυπα των αττικών ρητόρων.
 • Η απογοήτευση τον ωθεί προς μία 4…………………. φυγή από την πραγματικότητα: με υπόστρωμα ελληνικές φιλοσοφικές προσλήψεις εμβαθύνει σε χώρους θεολογικής, κοσμολογικής, ανθρωπολογικής και κυρίως πολιτικής σκέψης με κέντρο αναφοράς πάντοτε τη 5………………..

Πεζογραφία

 • Ο κορυφαίος εκπρόσωπος της πεζογραφίας, 1………………….(106-44 π.Χ.), υπήρξε χωρίς άλλο πρώτα-πρώτα ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες της αρχαιότητας.
 • Έγραψε πάνω από 2…………….. λόγους, από τους οποίους σώζονται περίπου οι μισοί (περίφημοι είναι π.χ. οι τρεις “καισαρικοί”, οι τέσσερις “κατιλινικοί” και οι δεκατέσσερις “φιλιππικοί” του) και έχουν περιεχόμενο πολιτικό ή δικανικό.
 • Είναι θερμός θαυμαστής του 3…………….. και ταυτόχρονα εκλεκτικός οπαδός και άλλων φιλοσοφικών ρευμάτων και δημιουργεί μια σειρά από υπέροχους φιλοσοφικούς διάλογους.
 • Η πολύπτυχη προσωπικότητά του έχει ανάγλυφα αποτυπωθεί στις περίπου 4……………. επιστολές των τεσσάρων επιστολογραφικών συλλόγων που συγκεντρώθηκαν και δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατο του.
 • Η καθαρότητα της έκφρασης, η κομψότητα και η 5…………………, η ζωηρότητα και το υφολογικό του ύψος τον κατέστησαν κορυφαίο υπόδειγμα λατινικού λόγου.

Ποίηση

 • Τα κικερώνεια χρόνια έχουν και ποιητική συγκομιδή, ποσοτικά λίγη, ποιοτικά όμως τεράστια. Ο 1…………….. Νεωτερισμός γονιμοποιεί έναν κύκλο αισθαντικών ποιητών, ο διαπρεπέστερος από τους οποίους είναι χωρίς άλλο ο 2………………. (84-54 π.Χ.).
 • Η λυρική και 3……………… ποίηση βρίσκει τώρα στα 116 έξοχα ποιήματα του Κατούλλου την πρώτη κορυφαία ρωμαϊκή εκπροσώπηση της.
 • Διαφορετικά από τον απαισιόδοξο ερωτικό Κάτουλλο και τον επαναστάτη υλιστή Λουκρήτιο, ο πολυγραφότατος 4……………. διακωμωδεί και σχολιάζει τα πάντα στις ψυχαγωγικές και διδακτικές του 5……………. Σάτιρες.

β. Αυγούστειοι χρόνοι

 • Ο αυγούστειος ποιητής συνδέει στο έργο του την 1……………… αυτάρκεια με το σύγχρονο πολιτικό γίγνεσθαι.
 • Ο Αύγουστος και ο 2…………….. υποστηρίζουν οικονομικά και συσπειρώνουν σε λογοτεχνικούς κύκλους κορυφαία ταλέντα 3………………… με την άμεση ή έμμεση απαίτηση στράτευσης στο ιδεολογικό πρόγραμμα του Αυγούστου, το οποίο προβαλλόταν ως επιστροφή στο 4………………. και ανασυγκρότηση του κατεστραμμένου από τους εμφύλιους πολέμους κράτους.
 • η πλήρης σχεδόν απουσία της 5………………. τα χρόνια αυτά υποδηλώνει τις πραγματικές διαστάσεις της ελευθερίας του λόγου.

Ποίηση

 • Ο Πόπλιος Βεργίλιος Μάρων (70-19 π.Χ.) είναι αναμφίβολα ο 1……………….. των Ρωμαίων
 • Η 2………………του, που αποτελεί ίσως το «πιο κλασικό έργο όχι μόνο της ρωμαϊκής αλλά και ολόκληρης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας», είναι ένας πολύπλοκος και πολυδιάστατος συνδυασμός της 3……………… και της 4……………….σε καλλιμαχικές διαστάσεις.
 • Λογοτεχνικό πρότυπο των Εκλογών είναι ο ελληνιστικός 5………………. (Ειδύλλια), ενώ των Γεωργικών ο αρχαϊκός Ησίοδος (Έργα και ημέραι).

Πεζογραφία

 • Εάν η Αινειάδα του Βεργιλίου αποτελεί μια ποιητική καταγραφή των ιστορικών καταβολών και πεπρωμένων της 1……………., ο Τίτος Λίβιος (59 π.Χ. – 17 μ.Χ.) ανέλαβε και διεκπεραίωσε την κορυφαία πεζογραφική παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της 2……………….
 • Έννοιες όπως το «mos maiorum», η «pietas», η «virtus» είναι κεντρικά νήματα που διατρέχουν τη ρητορική και τραγική 3………………. του.
 • Στο χώρο της αυγούστειας πεζογραφίας αξίζει να αναφερθεί ο 4………………λογοτέχνης Βιτρούβιος με το εξειδικευμένο σύγγραμμά του 5…………………..

 

Για να μεταφερθείτε στις απαντήσεις επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Λατινικά Ερωτήσεις Εισαγωγής Συμπλήρωσης Κενών – Απαντήσεις 

Οι ερωτήσεις εισαγωγής που μόλις διαβάσατε προέρχονται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννας Σιάτρα, η οποία τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.