Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή)

Κείμενο I

Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar, quae iacere sentis perculsa atque prostrata impetu belli ipsius, quod necesse fuit: constituenda iudicia, revocanda fides, comprimendae libidines, propaganda suboles; omnia quae dilapsa iam diffluxerunt, severis legibus vicienda sunt. In tanto civili bello, in tanto ardore animorum et armorum, quassata res publica multa perdidit et ornamenta dignitatis et praesidia stabilitatis suae; multaque uterque dux fecit armātus, quae idem togatus fieri prohibuisset. Quare subveniendum reipublicae est et omnia nunc belli vulnera tibi sananda sunt, quibus praeter te mederi nemo potest.

Παρατηρήσεις

Α1. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση από τις προτεινόμενες με βάση την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου:

1.Καλλιτέχνης του είδους των απομνημονευμάτων θεωρείται ο:

Α) Κορνήλιος Νέπως

Β) Σαλλούστιος Κρίσπος

Γ) Ιούλιος Καίσαρ

2. Ο Ρωμαίος λογοτέχνης την κλασική εποχή επικεντρώνει το ενδιαφέρον του:

Α) στη γλώσσα και τη γραμματεία

Β) στο δίκαιο και τον πολιτισμό του

Γ) όλα τα παραπάνω

3. Κορυφαίος εκπρόσωπος της πεζογραφίας την κλασική εποχή είναι ο:

Α) Μάρκος Τύλλιος Κικέρων

Β) Σαλλούστιος Κρίσπος

Γ) Ιούλιος Καίσαρ

4. Η συνωμοσία του Κατιλίνα γράφτηκε από τον:

Α) Οβίδιο

Β) Σαλλούστιο

Γ) Βεργίλιο

5. Την ιστορική βιογραφία κατά την κλασική εποχή εγκαινιάζει ο:

Α) Κικέρων

Β) Νέπως

Γ) Βάρρων

Α2. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε μια λέξη στα νέα ελληνικά με κοινή ετυμολογική ρίζα:

 1. perculsa
 2. impetus
 3. constituenda
 4. subveniendum
 5. vulnera

B1. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

 1. uni: γενική ενικού
 2. impetu: γενική δοτική ενικού
 3. iudicia: γενική ενικού
 4. fides: αιτιατική ενικού
 5. suboles: γενική πληθυντικού

Β2. Να συμπληρώσετε τα επίθετα στους άλλους βαθμούς λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό, την πτώση και το γένος του κάθε επιθέτου.

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

severis
multa
armatus

 

B3. dilapsa: να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές όλων των χρόνων του παραπάνω τύπου.

Γ1. Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες με βάση τη συντακτική λειτουργία των λέξεων στο κείμενο:

1. Omnia sunt excitanda tibi uni. To uni είναι:

α) Κατηγορηματικός προσδιορισμός στο tibi

β) Επιθετικός προσδιορισμός στο tibi

2. Multaque uterque dux fecit armatus. To armatus είναι:

α) Επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου

β) Επιθετικός προσδιορισμός στο dux

3. Quae idem togatus fieri.  To fieri είναι:

α) Ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα

β) Τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα

4. Omnia nunc belli vulnera tibi sananda sunt. Το vulnera είναι:

α) Υποκείμενο στο sananda sunt

β) Αντικείμενο στο sananda sunt

5. Quibus praeter te mederi nemo potest. To mederi είναι:

α) Υποκείμενο του potest

β) Αντικείμενο του potest

Γ2. Στα παρακάτω παραδείγματα να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

 1. Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar
 2. Omnia severis legibus vincienda sunt

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 33 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννας Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.