Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή)

Κείμενο I

Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet. Quam multas imagines fortissimorum virorum – non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum – scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. Sic enim – laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo – me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

Παρατηρήσεις

Α1 α). Στο παρακάτω απόσπασμα από την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που απουσιάζουν.

Η λατινική γλώσσα ήταν η διάλεκτος των 1……………, δηλ. των κατοίκων της περιοχής του Λατίου, στην οποία βρίσκεται και η Ρώμη. Η διάλεκτος αυτή, όπως και άλλες διάλεκτοι της αρχαίας Ιταλίας (π.χ. η Φαλισκική, και η Οσκο-ουμβρική), ανήκει στην 2…………………. γλωσσική οικογένεια. Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν 3…………………..από την αποικία της Κύμης υιοθέτησαν τον 8ο/7ο αι. π.Χ. μια παραλλαγή ελληνικού δυτικού αλφαβήτου. Συνεπώς το «λατινικό» αλφάβητο, που σήμερα έχει γίνει παγκόσμιο κτήμα, είναι στην πραγματικότητα 4………………… Η συστηματική καλλιέργεια της Λατινικής και η παραγωγή αξιόλογων κειμένων έγινε μετά την ιστορική «συνάντηση» των Ρωμαίων με τους Έλληνες που πραγματοποιήθηκε το 5……………………..

Α1 β).Να παρουσιάσετε την εξέλιξη της ποίησης την εποχή της Ύστερης αρχαιότητας.

Α2. Με ποιες λατινικές λέξεις του κειμένου είναι ετυμολογικά συγγενείς οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής;

 1. Μινιμαλισμός
 2. Κουλτούρα
 3. Ουμανισμός
 4. Πλέον
 5. Μνήμη

Β1. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

 1. pleni: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
 2. libri: κλητική ενικού
 3. exemplorum: αιτιατική πληθυντικού
 4. lumen: γενική ενικού
 5. bene: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό

Β2. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

 1. accederet: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
 2. intuendum: απαρέμφατο μέλλοντα
 3. proponebam: β΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου παθητικής φωνής
 4. colendo: α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής
 5. obicere: β΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής

Β3. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις του κειμένου από τη Στήλη Α με τη γραμματική τους αναγνώριση από τη Στήλη Β. Ένα στοιχείο της Στήλης Β περισσεύει.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.  omnes a)  ονομαστική πληθυντικού θηλ.γένους
2.  plenae b)  γενική ενικού
3.  tenebris c)  ονομαστική πληθυντικού αρσ.γένους
4.  imagines d)  αφαιρετική πληθυντικού
5.  corporis e)  αιτιατική πληθυντικού
f)  δοτική πληθυντικού

Γ1. Στα παρακάτω παραδείγματα του κειμένου να αντικαταστήσετε το γερούνδιο με τον κατάλληλο τύπο του γερουνδιακού (γερουνδιακή έλξη).

 1. Cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam.
 2. Colendo et cogitando homines excellentes.
 3. Laudem et honestatem solum expetendo.

Γ2. quae iacerent in tenebris Omnia, nisi litterarum lumen accederet: Να γίνει αναγνώριση του υποθετικού λόγου και να μεταφερθεί στα άλλα είδη.

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 32 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννας Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.