Λατινικά Ενότητα 3 Απαντήσεις Ασκήσεων Γραμματικής Συντακτικού

Λατινικά Ενότητα 3 Απαντήσεις Ασκήσεων

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ασκήσεις Γραμματικής

Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τα ουσιαστικά:
filiam: δοτική πληθυντικού filiis + filiabus
beluam: γενική ενικού beluae
forma: αιτιατική πληθυντικού formas
oram: ονομαστική ενικού ora
Oraculum: γενική πληθυντικού oraculorum
hostia: γενική πληθυντικού hostiarum
incolis: αιτιατική ενικού incolam
scopulum:αιτιατική πληθυντικού scopulos
calceis: αιτιατική ενικού calceum
puellae: αφαιρετική πληθυντικού puellis
hasta: δοτική ενικού hastae
deo: κλητική ενικού dive
Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τα επίθετα:
superba: δοτική ενικού του συγκριτικού για το αρσενικό superbiori
superba: δοτική πληθυντικού του υπερθετικού για το θηλυκό superbissimis
marinam: γενική πληθυντικού στο γένος που βρίσκεται marinarum
regia: γενική πληθυντικού στο αρσενικό regiorum
pennatis: δοτική ενικού στο ουδέτερο pennato
Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τις αντωνυμίες / αντωνυμικά επίθετα:
sua: ο ίδιος τύπος στο αρσενικό suo
se: ο ίδιος τύπος στο α΄πρόσωπο me
quae: δοτική πληθυντικού του ίδιου γένους quibus
Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τα ρήματα:
habent: α΄ ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα habeo
comparat: β΄ενικό οριστικής ενεργητικού παρατατικού comparabas
urget: γ΄ενικό οριστικής ενεργητικού μέλλοντα urgebit
nocet: α΄ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού παρακειμένου nocuimus
respondet: β΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεργητικού υπερσυντελίκου respondissetis
placet: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεργητικού συντελεσμένου μέλλοντα placuerint
movet: α΄ ενικό υποτακτικής παθητικού ενεστώτα movear
adligat: β΄ενικό οριστικής παθητικού παρατατικού adligabaris/re
videt: γ΄ενικό οριστικής παθητικού μέλλοντα videbitur
stupet: α΄ πληθυντικό υποτακτικής παθητικού παρατατικού stuperemur
liberat: β΄ πληθυντικό οριστικής παθητικού υπερσυντελίκου liberati-ae-a eratis
gaudent:  γ΄ενικό οριστικής ενεργητικού ενεστώτα gaudet

Ασκήσεις Συντακτικού

Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις στην παθητική σύνταξη.
Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet.
A Neptuno irato ad oram Aethiopiae urgetur belua marina, a quo incolae nocentur.
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat.
Tum a Cepheo Andromeda ad scopulum adligatur.
Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat.
A Perseo hasta belua deletur et Andromeda liberatur.
Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις στην παθητική περιφραστική συζυγία (απρόσωπη ή προσωπική), με το ρήμα debeo ως προσωπικό και ως απρόσωπο.
Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam.
Belua marina ad oram Aethiopiae urgenda est Neptuno irato.
Neptunus iratus ad oram Aethiopiae debet urgere beluam marinam.
Neptunum iratum ad oram Aethiopiae debet urgere beluam marinam.
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat.
Andromeda ad scopulum Cepheo adliganda est
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum debet adligare.
Tum Cepheum Andromedam ad scopulum debet adligare.
Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat.
Belua (a) Perseo hasta delenda est et Andromeda liberanda est.
Perseus hasta beluam debet delere et Andromedam liberare.
Perseum hasta beluam debet delere et Andromedam liberare.
Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις στην ενεργητική περιφραστική συζυγία.
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat.
Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligaturus est.
Perseus hastā beluam delet.
Perseus hastā beluam deleturus est. 
Belua incolis nocet.
Belua incolis nocitura est.
Να αντικατασταθούν οι ενεργητικοί τύποι comparat και movet των παρακάτω προτάσεων με τους παθητικούς, έτσι ώστε να δηλώνεται η αυτοπάθεια.
Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat.
Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis comparatur.
belua ad Andromedam se movet.
belua ad Andromedam movetur.
Να μεταφραστεί η φράση στα λατινικά ώστε να δηλώνεται η αλληλοπάθεια.
Η Κασσιόπη και οι Νύμφες αλληλοσυγκρίνονται
Cassiope et Nymphae inter se comparant
Να μετατραπεί το ρήμα στην παθητική φωνή χωρίς να αλλάξει το νόημα της πρότασης
Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat.
Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis comparator.

Τις απαντήσεις στις ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Εύη Πέπε, η οποία στη συνέχεια τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.