Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή)

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή)

Κείμενο I

Plinius Marcellino suo salutem.

Tristissimus haec tibi scribo: Fundani nostri filia minor mortua est. Ea puella nihil umquam festivius, nihil amabilius nec longiore vita dignius vidi. Nondum annos XIII impleverat, et iam illi anilis prudentia, matronalis gravitas erat et tamen suavitas puellaris. Ut illa patris cervicibus inhaerebat! ut nos amicos paternos et amanter et modeste complectebatur! ut nutrices, ut paedagogos, ut praeceptores diligebat! quam studiose, quam intellegenter lectitabat! ut parce ludebat! Qua illa patientia, qua etiam constantia novissimam valetudinem tulit!

Παρατηρήσεις

A1. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες με βάση την εισαγωγή του σχολικού σας εγχειριδίου.

 1. Το κίνημα των «Νέο- Νεωτερικών» επιδιώκει:
  1. τον ρητορισμό στο ύφος και τον ρεαλισμό στο περιεχόμενο.
  2. τη σύζευξη πραγματικού και φανταστικού.
  3. την αινιγματικότητα και το καινοφανές.
 2. Ο «τελευταίος των Ρωμαίων» και «πατέρας του Μεσαίωνα» θεωρείται ο:
  1. Βοήθιος
  2. Νεμεσιανός
  3. Συμφόσιος
 3. Κατά την ύστερη αρχαιότητα παρατηρείται:
  1. Μείξη ειδών σε ευρεία έκταση.
  2. Δημιουργία νέων ειδών.
  3. Όλα τα παραπάνω
 4. Στον χώρο της πεζογραφίας την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας διαπρέπει ο:
  1. Πορφύριος
  2. Αμμιανός Μαρκελλίνος
  3. Συμφόσιος
 5. Η παρηγοριά της φιλοσοφίας είναι έργο του:
  1. Αυσόνιου
  2. Βοήθιου
  3. Κλαυδιανού

Α2. Με ποιες λατινικές λέξεις του κειμένου συνδέονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις της Νέας ελληνικής;

 1. Σκαρίφημα
 2. Μινόρε
 3. Φεστιβάλ
 4. Βίντεο
 5. Πασιέντσα

Β1. Για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

 1. Marcellino: γενική ενικού
 2. suo: ο ίδιος τύπος στο θηλυκό γένος
 3. salutem: κλητική ενικού
 4. scribο: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
 5. filia: δοτική πληθυντικού
 6. nihil: γενική ενικού
 7. festivius: ο ίδιος τύπος στον θετικό βαθμό
 8. impleverat: ο ίδιος τύπος στην άλλη φωνή
 9. cervicibus: κλητική ενικού
 10. complectembatur: μετοχή μέλλοντα

Β2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις λέξεις στους άλλους βαθμούς (να διατηρήσετε τον αριθμό, την πτώση και το γένος).

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

amabilius
longiore
dignius
novissimam
minor

 

B3. Να γίνει γραμματική αναγνώριση των παρακάτω ουσιαστικών και να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό:

 1. prudentia
 2. gravitas
 3. patris
 4. amicos
 5. nutrices

Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων του κειμένου:

 1. tibi
 2. Fundani
 3. puella
 4. cervicibus
 5. studiose

Γ2. Στα παρακάτω παραδείγματα να μεταφερθεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

1.Qua illa patientia, qua etiam constantia novissimam valetudinem tulit.

2.Tristissimus haec tibi scribo.

3.Ea puella nihil festivius vidi.

 

Για να δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Φύλλο εργασίας Λατινικά Ενότητα 26 (νέα μορφή) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννας Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.