Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού

Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Συνδυαστικές Ερωτήσεις Ιστορία Προσανατολισμού

Ομάδα Α

 1. Να ορίσετε την εθνική – πολιτική ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας» και να παρουσιάσετε τις οικονομικές και ιδεολογικές επιπτώσεις της.
 2. Ποια θεωρείτε ότι υπήρξε η αναγκαιότητα δημιουργίας και η προσφορά αντίστοιχα τραπεζικού συστήματος, σιδηροδρόμου και δημοσίων έργων στην Ελλάδα;
 3. Ποιοι κατά τη γνώμη σας ήταν οι ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα;
 4. Τι γνωρίζετε για τη σύναψη δανείων στο εξωτερικό ; Να παρουσιάσετε τους λόγους της δανειοληψίας και την αξιοποίηση των δανείων από το ελληνικό κράτος.
 5. Τη γνωρίζετε για τις συνθήκες ίδρυσης και τις δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος;
 6. Ποιες υπήρξαν οι επιπτώσεις της ήττας των Βενιζελικών στις εκλογές Νοεμβρίου του 1920 για την οικονομία της Ελλάδας την ίδια χρονική περίοδο και την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας;
 7. Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας (μορφή – σημασία) κατά το 19ο αιώνα και μετά την κρίση του 1923.
 8. Ποια υπήρξε η εξωτερική πολιτική του αγγλικού και γαλλικού κόμματος;
 9. Να αποδείξετε την προσωποπαγή δόμηση του γαλλικού κόμματος και του κόμματος των Φιλελευθέρων.
 10. Εθνοσυνελεύσεις
 11. Τι γνωρίζετε για τις εκλογικές αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από το 1910-1912;
 12. Να παρουσιάσετε την ανάμιξη του βασιλιά Γεωργίου Α’ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας στο χρονικό διάστημα από το 1875-1913.
 13. Χαρίλαος Τρικούπης: 1) Πολιτικό πρόγραμμα 2) έργα υποδομής και βελτίωσης συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας.
 14. Ποια υπήρξε η θέση των βουλευτών στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; (Να προσδιορίσετε τα κριτήρια επιλογής τους, την κοινωνική τους προέλευση και τη λειτουργία τους στον κομματικό μηχανισμό).
 15. Ελευθέριος Βενιζέλος (1928-1932): α) Η περίοδος της τελευταίας κυβέρνησης των Φιλελευθέρων β) Η ήττα του στις εκλογές του 1923.
 16. Τι γνωρίζετε για τα προσφυγικά ρεύματα στην Ελλάδα από τη Μικρασία και την Ανατολική Θράκη στο χρονικό διάστημα 1914-1925.
 17. Ποιοι λόγοι επέβαλαν κατά τη γνώμη σας την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης (30/1/1023) και της Συμφωνίας της Άγκυρας.
 18. Πώς αντιμετωπίστηκε το προσφυγικό ζήτημα στα πλαίσια της Γ’ Εθνοσυνέλευσης;

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στις Συνδυαστικές ερωτήσεις επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Συνδυαστικές ερωτήσεις – Απαντήσεις

Τις συνδυαστικές ερωτήσεις που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Καραμπίνη Ιωάννα, η οποία στη συνέχεια τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.