Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2

Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ’ όλης της Ύλης 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ’ όλης της Ύλης 2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1. Ποιες αντιλήψεις και ποιες κοινωνικές ομάδες εξέφραζαν α) το κόμμα των Φιλελευθέρων και β) τα αντιβενιζελικά κόμματα;

Απάντηση: α) Σελ. 48: «στην περίοδο 1910-1922 … με πιθανότητες επιτυχίας» β) Σελ.92-93: Όλο το κεφάλαιο «Τα αντιβενιζελικά κόμματα»

 1. Ποια η επίδραση των βαλκανικών πολέμων α) στην οικονομία β) στο εργατικό κίνημα γ) στο κρητικό ζήτημα;

Απάντηση: α) Σελ. 49:«Το κόστος των βαλκανικών πολέμων … Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος» β) Σελ. 46 «Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης … ιδεολογίας στη χώρα» γ) Σελ. 219-220: Όλο το κεφάλαιο 9 (Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος)

 1. Πώς επηρέασε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος την εσωτερική-οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας;

Απάντηση: Σελ. 46-47:«στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», Σελ. 49-50: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο … δεν άργησαν να φανούν» Σελ.94-96: «Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο … Ίωνος Δραγούμη, το 1920»

 1. Ποιες διπλωματικές πράξεις (συνθήκες, συμφωνίες, σύμφωνα φιλίας) υπέγραψε τη Ελλάδα την περίοδο 1918-1930 που ρύθμιζαν το προσφυγικό ζήτημα;

Απάντηση: σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης», Σελ. 96:«Η συνθήκη των Σεβρών … απτή πραγματικότητα», Σελ. 149-150: «στις 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχών», Σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο … των ανταλλαξίμων», Σελ. 161: «Μετά την υπογραφή … του άλλου κράτους»

 1. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της μικρασιατικής καταστροφής και της άφιξης των προσφύγων στην ελληνική οικονομία;

Απάντηση: Σελ. 50: «Το Νοέμβριο … βαρύτατες συνέπειές της»,Σελ. 52: Ολόκληρο το κεφάλαιο 6 (Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου), Σελ.167-169: Όλη η υποενότητα (γ. Οικονομία)

 1. Να αξιολογήσετε το έργο του ελληνικού κράτους και της ΕΑΠ στην περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής.

Απάντηση: Σελ. 51-52: Ολόκληρο το κεφάλαιο 5 (Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936), Σελ. 163: «Η αποκατάσταση και η αφομοίωση … έργου που επιτεύχθηκε»

 1. Να αναφερθείτε στην πολιτική των Νεότουρκων έναντι των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Απάντηση: Σελ. 138:«Η εθνική αφύπνιση … σε βάρος των Ελλήνων», Σελ. 139: «Οι καταπιέσεις … σε πολλές χιλιάδες», Σελ.246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου … τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες», Σελ. 249:«(Ωστόσο) η πολιτική …εθνότητες του κράτους»

 1. Να παρουσιάσετε τις διώξεις που υπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας α) την περίοδο1913-18, β) την περίοδο 1919-1923.

Απάντηση: α) Σελ. 138: «Η εθνική αφύπνιση … σε βάρος των Ελλήνων», Σελ. 139: «Οι καταπιέσεις … σε πολλές χιλιάδες», Σελ.246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου … τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες», Σελ. 249: «(Ωστόσο) η πολιτική …εθνότητες του κράτους» β) Σελ. 144: «Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 1922 … κατέφυγε στη Ρωσία»

 1. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της ήττας των Βενιζελικών στις εκλογές του 1920 για την ελληνική οικονομία, καθώς και για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας;

Απάντηση: Σελ. 50: «Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της», Σελ. 96-97: «Η συνθήκη

των Σεβρών … σύνταγμα», Σελ. 144: «Οι εθνικές βλέψεις … φτάνουν στην Ελλάδα»

 1. Ποιοι θεωρούνται φορείς της αριστερής και σοσιαλιστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα; Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη και δραστηριοποίησή τους στην πολιτική ζωή της χώρας;

Απάντηση: Σελ. 46-47: «Οι διαφορές … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», Σελ. 89: «σε κάποιες εκλογικές … «Κοινωνιολογική Εταιρεία»», Σελ. 93: «Τα αριστερά κόμματα … στους Φιλελευθέρους», Σελ. 97-98: «Οι υψηλοί δείκτες … Κ.Κ.Ε.)»

 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας της Ελλάδας στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά την επανάσταση και από ποιους παράγοντες επηρεάστηκε;

Απάντηση: σελ. 11: « Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο φτωχή, με απαρχαιωμένες … εξάντληση του τόπου και των ανθρώπων», σελ. 13:«Οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες … μικρές δυνατότητες της χώρας», σελ. 14– 15:«Οι πόλεις μεγάλωναν … πέρα από τον Ατλαντικό», Σελ. 15-16:«Πολλές δεκαετίες … έρμαια των εθνικών κρίσεων».

 1. Τι γνωρίζετε για τα αριστερά κόμματα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα;

Απάντηση: σελ. 93: « Τα αριστερά κόμματα», σελ. 97: « Το Σοσιαλιστικό κόμμα».

 1. Με ποιον τρόπο υπονόμευαν τον κοινοβουλευτισμό ο Ι. Κωλέττης και ο Δ. Βούλγαρης;

Απάντηση: σελ. 73-74:«Ο Κωλέττης … για τη διαδοχή», σελ. 77: «Οι Πεδινοί … μικροκαλλιεργητές».

 1. Με ποιον τρόπο οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν το προσφυγικό ρεύμα την περίοδο 1914-1920;

Απάντηση: σελ. 138: «Η Ελλάδα αντέδρασε … τον Οκτώβριο του 1914», σελ. 140: «Παράλληλα …την επανεγκατάστασή τους», σελ. 140: «Συνολικά … Αργοσαρωνικού», σελ. 140-143: « Η περίθαλψη (1914 – 1922)» και «Η παλιννόστηση».

 1. Ποια στάση κράτησε η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στο Κρητικό ζήτημα κατά τη χρονική περίοδο 1905-1912;

Απάντηση: σελ. 213:«Το βασιλικό περιβάλλον…στήριζαν ανοιχτά», σελ.216: «Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη», σελ. 218-219: «Λίγους μήνες…12 Οκτωβρίου 1912».

 1. Ποια ήταν η αντίδραση των μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στο Κρητικό Ζήτημα κατά την περίοδο 1905-1910;

Απάντηση: σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις…προς τους επαναστάτες», σελ.214-215: «Η κρίση μετατοπίστηκε …γαλήνης στην Κρήτη», σελ. 216: «Η παρουσία των ξένων στρατευμάτων…της νήσου», σελ. 218: «Παρά τις έντονες…στον ιστό της».

 1. Τι γνωρίζετε για τις αδυναμίες των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 και για τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν;

Απάντηση: σελ. 71: «Μια αδυναμία … κομματικών μηχανισμών», σελ. 72:«Συνταγματική πρόβλεψη … σε συναίνεση», σελ. 78:«Μέσα σε συνθήκες … συντάγματος»… «Κατοχυρώθηκαν … οι βιαιοπραγίες», σελ 78-79:«Παρά την έντονη … πολιτικού τοπίου».

 1. Πώς επηρέασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι την οικονομία της Ελλάδας, την ταχύτατη ωρίμαση του εργατικού κινήματος και τη διευθέτηση του κρητικού ζητήματος;

Απάντηση: σελ. 49: «Το κόστος των βαλκανικών πολέμων … Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος», σελ. 46:«Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης … ιδεολογίας στη χώρα», σελ. 219-220: «Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος».

 1. Τι επίδραση είχε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος στην ελληνική κοινωνία κυρίως σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο;

Απάντηση: σελ. 46-47: «Στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», σελ. 50: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο … δεν άργησαν να φανούν», σελ.94-96: «Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο … Ίωνος Δραγούμη, το 1920».

 1. Ποιες ήταν οι συνταγματικές ρυθμίσεις των δύο Συνταγμάτων, του 1844 και του 1864;

Απάντηση: σελ. 70-72:«Η δυναμική παρουσία … σε συναίνεση», σελ. 78-79:«Μέσα σε συνθήκες …δεδηλωμένης το 1875».

 1. Βάσει ποιων διπλωματικών πράξεων (συνθήκες…) κατά την περίοδο 1918-1930 ρυθμίστηκε τελικά το προσφυγικό ζήτημα;

Απάντηση: σελ. 140:«Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης», σελ. 96: «Η συνθήκη των Σεβρών …απτή πραγματικότητα», σελ. 149-150:«στις 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχών», σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο … των ανταλλαξίμων», σελ. 161: «Μετά την υπογραφή … του άλλου κράτους»

 1. Ποιες ήταν οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής και της συνακόλουθης άφιξης των προσφύγων ιδιαίτερα στον χώρο της ελληνικής οικονομίας;

Απάντηση: σελ. 50: «Το Νοέμβριο … βαρύτατες συνέπειές της», σελ. 52: «Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου», σελ.167-169: «Οικονομία».

 1. Ποια πολιτική τήρησαν οι Νεότουρκοι έναντι των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας;

Απάντηση: σελ. 138: «Η εθνική αφύπνιση … σε βάρος των Ελλήνων», σελ. 139: «Οι καταπιέσεις … σε πολλές χιλιάδες».

 1. Ποιοι ήταν οι λόγοι παρακμής του γαλλικού κόμματος;

Απάντηση: σελ. 73: «Τα πολιτικά κόμματα … σε παρακμή», σελ. 73-74:«Ο Κωλέττης … για διαδοχή», σελ. 74-75: «Κατά την περίοδο … πολιτική σκηνή».

 1. Τι επιπτώσεις είχε η ήττα των Βενιζελικών στις εκλογές του 1920 στην ελληνική οικονομία, αλλά και στην (εσωτερική και εξωτερική) πολιτική της χώρας;

Απάντηση: σελ. 50:«Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της», σελ. 96-97: «Η συνθήκη των Σεβρών … σύνταγμα», σελ. 144:«Οι εθνικές βλέψεις … φτάνουν στην Ελλάδα».

 1. Ποια στάση κράτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός πλέον της Ελλάδας απέναντιστο κρητικό ζήτημα;

Απάντηση: σελ. 218-219: «Λίγους μήνες μετά… ισχυρές αντιδράσεις», σελ. 219 «Εκείνο … 12 Οκτωβρίου 1912»

 1. Με ποιον τρόπο αναμείχθηκε ο Γεώργιος Α’ στην πολιτική ζωή της χώρας (1863-1913);

Απάντηση: σελ. 79-80: «Παρά την έντονη … πολιτικού τοπίου», σελ. 85:«Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος … προσωπική πολιτική», σελ. 91: «Ο Βενιζέλος … μεταρρυθμιστικό του έργο».

 1. Τι γνωρίζετε για τα προσφυγικά ρεύματα των Ελλήνων από τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του 20ο αιώνα;

Απάντηση: σελ. 137: «Την εποχή αυτή … της ελληνικής κυβέρνησης», σελ. 140: «Την περίοδο 1919-1921 … Ρώσοι», σελ. 137: «Οι πρώτοι … Έλληνες (Μακεδονικός Αγώνας)», σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης», σελ. 137: «Τον ίδιο χρόνο … Ελλάδας – Ρουμανίας», σελ. 140: «Έλληνες πρόσφυγες … Τη Ρουμανία (το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων).»

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Σιόγκα Γιώτα, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα
Εμπορική ΝαυτιλίαΗ Διανομή των Εθνικών Κτημάτων
Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού ΣυστήματοςΗ Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα
Το Δίκτυο των ΣιδηροδρόμωνΤα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ
Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο
Το Αγροτικό ΖήτημαΤο Εργατικό Κίνημα
Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος
Η Κρίση του 1932Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας
Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922)
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ΑΤο Κόμμα των Φιλελευθέρων Β
Μικρασιατική ΚαταστροφήΜικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις
Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.