Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ' όλης της Ύλης 2 - Απαντήσεις

Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ’ όλης της Ύλης 2 – Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Συνδυαστικές Ερωτήσεις Εφ’ όλης της Ύλης 2 – Απαντήσεις

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 1. Απάντηση: α) Σελ. 48: «στην περίοδο 1910-1922 … με πιθανότητες επιτυχίας» β) Σελ.92-93: Όλο το κεφάλαιο «Τα αντιβενιζελικά κόμματα»
 2. Απάντηση: α) Σελ. 49:«Το κόστος των βαλκανικών πολέμων … Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος» β) Σελ. 46 «Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης … ιδεολογίας στη χώρα» γ) Σελ. 219-220: Όλο το κεφάλαιο 9 (Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος)
 3. Απάντηση: Σελ. 46-47:«στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», Σελ. 49-50: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο … δεν άργησαν να φανούν» Σελ.94-96: «Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο … Ίωνος Δραγούμη, το 1920»
 4. Απάντηση: σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης», Σελ. 96:«Η συνθήκη των Σεβρών … απτή πραγματικότητα», Σελ. 149-150: «στις 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχών», Σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο … των ανταλλαξίμων», Σελ. 161: «Μετά την υπογραφή … του άλλου κράτους»
 5. Απάντηση: Σελ. 50: «Το Νοέμβριο … βαρύτατες συνέπειές της»,Σελ. 52: Ολόκληρο το κεφάλαιο 6 (Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου), Σελ.167-169: Όλη η υποενότητα (γ. Οικονομία)
 6. Απάντηση: Σελ. 51-52: Ολόκληρο το κεφάλαιο 5 (Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936), Σελ. 163: «Η αποκατάσταση και η αφομοίωση … έργου που επιτεύχθηκε»
 7. Απάντηση: Σελ. 138:«Η εθνική αφύπνιση … σε βάρος των Ελλήνων», Σελ. 139: «Οι καταπιέσεις … σε πολλές χιλιάδες», Σελ.246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου … τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες», Σελ. 249:«(Ωστόσο) η πολιτική …εθνότητες του κράτους»
 8. Απάντηση: α) Σελ. 138: «Η εθνική αφύπνιση … σε βάρος των Ελλήνων», Σελ. 139: «Οι καταπιέσεις … σε πολλές χιλιάδες», Σελ.246: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου … τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες», Σελ. 249: «(Ωστόσο) η πολιτική …εθνότητες του κράτους» β) Σελ. 144: «Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 1922 … κατέφυγε στη Ρωσία»
 9. Απάντηση: Σελ. 50: «Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της», Σελ. 96-97: «Η συνθήκη των Σεβρών … σύνταγμα», Σελ. 144: «Οι εθνικές βλέψεις … φτάνουν στην Ελλάδα»
 10. Απάντηση: Σελ. 46-47: «Οι διαφορές … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», Σελ. 89: «σε κάποιες εκλογικές … «Κοινωνιολογική Εταιρεία»», Σελ. 93: «Τα αριστερά κόμματα … στους Φιλελευθέρους», Σελ. 97-98: «Οι υψηλοί δείκτες … Κ.Κ.Ε.)»
 11. Απάντηση: σελ. 11: « Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο φτωχή, με απαρχαιωμένες … εξάντληση του τόπου και των ανθρώπων», σελ. 13:«Οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες … μικρές δυνατότητες της χώρας», σελ. 14– 15:«Οι πόλεις μεγάλωναν … πέρα από τον Ατλαντικό», Σελ. 15-16:«Πολλές δεκαετίες … έρμαια των εθνικών κρίσεων».
 12. Απάντηση: σελ. 93: « Τα αριστερά κόμματα», σελ. 97: « Το Σοσιαλιστικό κόμμα».
 13. Απάντηση: σελ. 73-74:«Ο Κωλέττης … για τη διαδοχή», σελ. 77: «Οι Πεδινοί … μικροκαλλιεργητές».
 14. Απάντηση: σελ. 138: «Η Ελλάδα αντέδρασε … τον Οκτώβριο του 1914», σελ. 140: «Παράλληλα …την επανεγκατάστασή τους», σελ. 140: «Συνολικά … Αργοσαρωνικού», σελ. 140-143: « Η περίθαλψη (1914 – 1922)» και «Η παλιννόστηση».
 15. Απάντηση: σελ. 213:«Το βασιλικό περιβάλλον…στήριζαν ανοιχτά», σελ.216: «Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη», σελ. 218-219: «Λίγους μήνες…12 Οκτωβρίου 1912».
 16. Απάντηση: σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις…προς τους επαναστάτες», σελ.214-215: «Η κρίση μετατοπίστηκε …γαλήνης στην Κρήτη», σελ. 216: «Η παρουσία των ξένων στρατευμάτων…της νήσου», σελ. 218: «Παρά τις έντονες…στον ιστό της».
 17. Απάντηση: σελ. 71: «Μια αδυναμία … κομματικών μηχανισμών», σελ. 72:«Συνταγματική πρόβλεψη … σε συναίνεση», σελ. 78:«Μέσα σε συνθήκες … συντάγματος»… «Κατοχυρώθηκαν … οι βιαιοπραγίες», σελ 78-79:«Παρά την έντονη … πολιτικού τοπίου».
 18. Απάντηση: σελ. 49: «Το κόστος των βαλκανικών πολέμων … Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος», σελ. 46:«Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης … ιδεολογίας στη χώρα», σελ. 219-220: «Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος».
 19. Απάντηση: σελ. 46-47: «Στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος», σελ. 50: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο … δεν άργησαν να φανούν», σελ.94-96: «Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο … Ίωνος Δραγούμη, το 1920».
 20. Απάντηση: σελ. 70-72:«Η δυναμική παρουσία … σε συναίνεση», σελ. 78-79:«Μέσα σε συνθήκες …δεδηλωμένης το 1875».
 21. Απάντηση: σελ. 140:«Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης», σελ. 96: «Η συνθήκη των Σεβρών …απτή πραγματικότητα», σελ. 149-150:«στις 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχών», σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο … των ανταλλαξίμων», σελ. 161: «Μετά την υπογραφή … του άλλου κράτους»
 22. Απάντηση: σελ. 50: «Το Νοέμβριο … βαρύτατες συνέπειές της», σελ. 52: «Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου», σελ.167-169: «Οικονομία».
 23. Απάντηση: σελ. 138: «Η εθνική αφύπνιση … σε βάρος των Ελλήνων», σελ. 139: «Οι καταπιέσεις … σε πολλές χιλιάδες».
 24. Απάντηση: σελ. 73: «Τα πολιτικά κόμματα … σε παρακμή», σελ. 73-74:«Ο Κωλέττης … για διαδοχή», σελ. 74-75: «Κατά την περίοδο … πολιτική σκηνή».
 25. Απάντηση: σελ. 50:«Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της», σελ. 96-97: «Η συνθήκη των Σεβρών … σύνταγμα», σελ. 144:«Οι εθνικές βλέψεις … φτάνουν στην Ελλάδα».
 26. Απάντηση: σελ. 218-219: «Λίγους μήνες μετά… ισχυρές αντιδράσεις», σελ. 219 «Εκείνο … 12 Οκτωβρίου 1912»
 27. Απάντηση: σελ. 79-80: «Παρά την έντονη … πολιτικού τοπίου», σελ. 85:«Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος … προσωπική πολιτική», σελ. 91: «Ο Βενιζέλος … μεταρρυθμιστικό του έργο».
 28. Απάντηση: σελ. 137: «Την εποχή αυτή … της ελληνικής κυβέρνησης», σελ. 140: «Την περίοδο 1919-1921 … Ρώσοι», σελ. 137: «Οι πρώτοι … Έλληνες (Μακεδονικός Αγώνας)», σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης», σελ. 137: «Τον ίδιο χρόνο … Ελλάδας – Ρουμανίας», σελ. 140: «Έλληνες πρόσφυγες … Τη Ρουμανία (το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων).»

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Σιόγκα Γιώτα, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα
Εμπορική ΝαυτιλίαΗ Διανομή των Εθνικών Κτημάτων
Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού ΣυστήματοςΗ Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα
Το Δίκτυο των ΣιδηροδρόμωνΤα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ
Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο
Το Αγροτικό ΖήτημαΤο Εργατικό Κίνημα
Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος
Η Κρίση του 1932Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας
Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922)
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ΑΤο Κόμμα των Φιλελευθέρων Β
Μικρασιατική ΚαταστροφήΜικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις
Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.