Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος