Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα