Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Εφ’ όλης της Ύλης

Ομάδα Α

ΘΕΜΑ Α

1. Nα αποδώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: «Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας», «Συνθήκη των Σεβρών», «Προκήρυξη Αντιπολίτευσης (στην Κρήτη)», «Εκδοτικό δικαίωμα».

Μονάδες 15

2. Nα συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
α) Στόχος των νομοθετικών ρυθμίσεων του 1870-1871 ήταν να εξασφαλιστούν οι ________________________________ με την παροχή γης και ταυτόχρονα το ελληνικό κράτος να αποκτήσει μέσα από τη διαδικασία της ________________________ τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα.

β) Στην κατηγορία των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων την πρώτη θέση είχε ____________________ , ακολουθούσε με μεγάλη διαφορά ______________________ και μετά το 1900 το _____________.

γ) Ο εθνικός διχασμός έφτασε στο αποκορύφωμά του με την _________________________________________ και τη _____________________________________ το 1920.

δ) Οι ναπαίοι προέβαλλαν τον κίνδυνο για _______________________________, ωστόσο ______________________________________ είχαν λυθεί.

ε) Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας ήταν ____________________________ και παραχωρούσε στον Ηγεμόνα (τον Ύπατο Αρμοστή) _________________________.

Μονάδες 5

3. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις στα στοιχεία των παρακάτω στηλών. Δύο στοιχεία της Στήλης Β’ περισσεύουν.

Στήλη Α’

Στήλη Β’

α) Προσάρτηση Δυτικής Θράκης 1) Σύμβαση Λοζάνης
β) Ανάπτυξη ναυτιλιακής δραστηριότητας 2) Συμφωνία Άγκυρας
γ) Δεν εφαρμόστηκε ποτέ 3) Σύμβαση Άγκυρας
δ) Παραίτηση σουλτάνου από τα δικαιώματά του στην Κρήτη 4) Συνθήκη Νεϊγύ
ε) Αμοιβαία απόσβεση οικονομικών

υποχρεώσεων Ελλάδας-Τουρκίας

5) Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή
6) Συνθήκη Λονδίνου
7) Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

1. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο (5 μονάδες) και να αναφέρετε τα παράπονα που είχαν από το ελληνικό κράτος (10 μονάδες).

Μονάδες 15

2. α) Πώς είχε οργανωθεί η Προσωρινή Κυβέρνηση της Κρήτης στο Θέρισο; (Μονάδες 6)
β) Ποιο ήταν το έργο που επιτελέστηκε στην Κρήτη επί Αρμοστείας Αλέξανδρου Ζαΐμη; (Να μην αναφερθείτε στην Πολιτοφυλακή της Κρήτης) (Μονάδες 6)

Μονάδες 10

Ομάδα Β

ΘΕΜΑ Γ

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
α) Για ποιους λόγους οι Έλληνες της Διασποράς έστρεψαν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του 1870 και σε ποιους τομείς επένδυσαν; (Μονάδες 13)
β) Τι γνωρίζετε συγκεκριμένα για τις επενδύσεις τους στον εξορυκτικό τομέα; (Μονάδες 12)

Μονάδες 25

Κείμενο Α

Οι ιδιοκτήτες των θεσσαλικών κτημάτων ήταν Έλληνες τραπεζίτες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι είχαν αγοράσει πρόσφατα τα κτήματα από τους Τούρκους που τα εγκατέλειπαν με βιασύνη. Οι άνθρωποι αυτοί -οι Ζαρίφης, Ζωγράφος, Συγγρός, Μπαλτατζής, Μαυρογορδάτος και άλλοι- ήταν ακριβώς εκείνοι που εξασφάλιζαν την τοποθέτηση των ελληνικών χρεωγράφων στο εξωτερικό, οι άμεσοι κάποτε πιστωτές του κράτους, οι ιδρυτές των νέων τραπεζών στην Ελλάδα (από τις οποίες η πιο πρόσφατη -1881- ήταν ακριβώς η Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας), οι χρηματοδότες πολλών δημοσίων έργων και σιδηροδρόμων.

Χ. Αγριαντώνη: Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα,
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 1986, σελ. 283

Κείμενο Β

Άμεση τοποθέτηση κεφαλαίου και η συγκρότηση μιας οικονομικής ολιγαρχίας (1870/ 1880-1920)

Το 1875, παρατηρούμε μια διαρκώς αυξανόμενη διαθεσιμότητα ρευστού κεφαλαίου που προσφερόταν για κάθε είδους κερδοφόρες επενδύσεις. […] Στον εξορυκτικό τομέα, ο Συγγρός και ο Μπαλτατζής, εκπρόσωποι μιας ομάδας Ελλήνων χρηματιστών της Κωνσταντινούπολης, αγόρασαν το 1873 τη μεγαλύτερη μεταλλευτική επιχείρηση της χώρας, τα μεταλλεία του Λαυρίου από την προκάτοχο γαλλοϊταλική εταιρία. Η θυγατρική της, με κεφάλαιο 5.400.000 δραχμών κατασκεύασε το σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνας – Λαυρίου, τους Σιδηροδρόμους Αττικής. Ο Συγγρός αγόρασε επίσης τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των μεταλλείων της  Σερίφου, στην περίπτωση αυτή όμως δεν εμφανιζόταν το όνομά του. […] Ο Συγγρός, σε συνεργασία αυτή τη φορά με τον Ελληνογάλλο χρηματιστή Βλαστό, υποδιευθυντή του Γαλλικού “Comptoir National d’ Escompte”, γνωστού από το σκάνδαλο του Παναμά όπου μπλέχτηκε, και συγγενή με τους Ράλληδες του Λονδίνου, θα αγοράσει τα δικαιώματα της ιταλικής εταιρίας που είχε αναλάβει το έργο της διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου. Ένας άλλος πάλι χρηματιστής από την Κωνσταντινούπολη, ο Μαυροκορδάτος, ανέλαβε το έργο
της κατασκευής του σιδηροδρομικού δίκτυου της Θεσσαλίας. Τέλος, το 1882, ένας όμιλος Ελλήνων χρηματιστών του εξωτερικού, συμμετείχε στην κατασκευή των σιδηροδρόμων της Πελοποννήσου, σε συνεργασία με αγγλικές και τούρκικες. Αλλά ο σημαντικότερος ρόλος των χρηματιστών υπήρξε η συμμετοχή τους στα μεγάλα δημόσια δάνεια, που συνομολογήθηκαν στο διάστημα 1879 – 1893. Αυτά τα δάνεια, συνολικής ονομαστικής αξίας 640 εκατομμυρίων φράγκων, τελικά απέδωσαν πραγματικό κεφάλαιο 468 εκατομμύρια και από αυτά μόνον τα 359 εκατομμύρια διοχετεύθηκαν στην Ελλάδα.

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σελ. 246-250

Κείμενο Γ

Από το 1864 η γαλλική εταιρεία Ρου – Σερπιέρι ανέλαβε την εκμετάλλευση των ορυχείων του Λαυρίου. Προϊόντος του χρόνου προέκυψαν διαφορές μεταξύ της εταιρείας και της κυβερνήσεως Κουμουνδούρου, με κεντρικό σημείο αιχμής τις «εκβολάδες» των υπολειμμάτων των μεταλλευμάτων που βρίσκονταν επί του εδάφους. Όσο υπήρχε η επιμονή κυρίως εκ μέρους του Επαμεινώνδα Δεληγιώργη ότι οι εκβολάδες ήσαν εθνικές και η εταιρεία είχε δικαίωμα μόνο εξορύξεως και όχι εκμεταλλεύσεως των υπέργειων
μεταλλευμάτων, άλλο τόσο συνδαυλιζόταν η φημολογία ότι το Λαύριο έκρυβε ποταμούς χρυσού. Η διένεξη οξυνόταν, η εταιρεία απειλούσε ότι θα φέρει τις γαλλικές και ιταλικές κανονιοφόρους, έπεσε η κυβέρνηση και πρωθυπουργός πλέον ο Δεληγιώργης ανέλαβε την επίλυση του ζητήματος. Η φημολογία περί αμύθητου πλούτου εξακολουθεί και η εταιρεία Σερπιέρι βεβαίως δεν έχει κανένα λόγο να βάλει φρένο καθώς κάτι τέτοιο θα μείωνε την τιμή των μετοχών της. Η κυβέρνηση αναζητά αγοραστή των μετοχών της εταιρείας, αυτός ανευρίσκεται κυρίως εις το πρόσωπο του εκ Κωνσταντινουπόλεως τραπεζίτη Ανδρέα Συγγρού και οι μετοχές μεταβιβάζονται εις την τράπεζάν του, την «Τράπεζαν Κωνσταντινουπόλεως». Η νέα μεταλλουργική εταιρεία προχωρεί σε μετοχοποίησή της και τότε μανία απόκτησης μετοχών καταλαμβάνει τους πάντες, ακόμη και τους έχοντες τα μικρότερα βαλάντια. Μετοχές αξίας 200 δρχ. πωλούνται 310 δρχ., περιουσίες φτιάχνονται σε μία νύχτα αλλά ουδείς ασχολείται με το κατά πόσον υπάρχει το ανάλογο αντίκρισμα εντός των μεταλλείων. Οι εγγραφές για την αγορά μετοχών του Λαυρίου αποτελούν τις πρώτες χρηματιστηριακές πράξεις που έγιναν στην Αθήνα. Χρηματιστήριο δεν υπήρχε αλλά υπήρχε το καφενείον «Η ωραία Ελλάς» στη γωνία των οδών Ερμού και Αιόλου, το οποίο εκτελούσε χρέη Χρηματιστηρίου. Η απότομη πυρετώδης άνοδος θα φέρει ακάθεκτο πτώση, οι μέτοχοι καταστρέφονται και αδιάψευστος μάρτυρας είναι το στοιχείο ότι στη διετία 1873-1875 διπλασιάστηκαν οι πτωχεύσεις.

Αναστασία Λαμπρία, Εφημ. «Το Βήμα», Τα Λαυρεωτικά και το Χρηματιστήριο «Η ωραία Ελλάς»

ΘΕΜΑ Δ

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τις πηγές που σας δίνονται, να αναφερθείτε:
α) Στο εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα του Τρικούπη και στον τρόπο υλοποίησής του. (Μονάδες 10)
β) Στα κριτήρια με τα οποία ψήφιζαν οι εκλογείς το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. (Μονάδες 8)
γ) Στις μεθόδους προσέλκυσης ψηφοφόρων που εφαρμόζονταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. (Μονάδες 7)

Μονάδες 25

Εικόνα 1 

Γελοιογραφία από τον Νέο Αριστοφάνη. Παρουσιάζεται σε δύο καρέ η δανειακή πολιτική του Τρικούπη.

Κείμενο Α
Ο απώτερος στόχος του ήταν η πλήρης ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε το πελατειακό σύστημα να χτυπηθεί στη ρίζα του, υπεύθυνο για τη συναλλαγή και τη διαφθορά. Αναφορικά με τις συναλλαγές ο Κ. Τσουκαλάς γράφει: «Πραγματικά οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν οι άμεσοι λειτουργικοί ενδιάμεσοι ανάμεσα στη βάση και στην πολιτική εξουσία. Οι χωροφύλακες, που σε συνεργασία ή όχι με τους ληστές, οργάνωναν την καταπίεση, οι δικαστές που δίκαζαν τις διαφορές επέβαλλαν πρόστιμα και ασκούσαν την ποινική δικαιοσύνη, οι εκτιμητές και εισπράκτορες που αποφάσιζαν κυριαρχικά για την είσπραξη των φόρων και οι δημόσιοι ταμίες που είχαν πάντα τη δυνατότητα να παρακρατούν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων συγκροτούσαν μόνιμα δίκτυα, που, σε συνεργασία με τους τοπικούς τοκογλύφους, τους κομματάρχες και τους έπαρχους, διοχέτευαν τη βουλευτική εξουσία προς τα κάτω και τα αιτήματα της βάσεως προς τα πάνω. Στο πλαίσιο του πολυπλόκαμου αυτού μηχανισμού, οι δημόσιοι υπάλληλοι εκβιάζονταν να εκβιάζουν, πιέζονταν να πιέζουν, εξαναγκάζονταν να εξαναγκάζουν». […] Το νοσηρό και πολύπλοκο αυτό
φαινόμενο επιδίωξε να αντιμετωπίσει ο Χαρίλαος Τρικούπης, θεσπίζοντας δύο ιδιαίτερα σημαντικούς νόμους, τους ΑΚΑ/1883 «περί προσόντων δημοσίων υπαλλήλων» και ΑΡΜΑ/ 1884 που θεσπίζει το μη κατασχέσιμον του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, ώστε να μην εκβιάζονται αυτοί από κάθε δημόσιο ταμία. […]

Ο Χαρίλαος Τρικούπης έστρεψε την προσοχή του στον εκσυγχρονισμό του στρατεύματος και τη συνακόλουθη ισχυροποίησή του, ώστε να είναι σε θέση η χώρα να καθιστά σεβαστές τις διεκδικήσεις της. Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του στρατεύματος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η κατάστασή του ήταν κακή. Οι αξιωματικοί, κατά το πλείστον προήρχοντο από τα στελέχη των υπαξιωματικών, αμόρφωτοι δε ως ήσαν και με κακίστας έξεις, απετέλουν διδακτικόν προσωπικόν τελείως ακατάλληλον προς διαμόρφωσιν καλών στρατιωτών. […] Ο Χαρίλαος Τρικούπης γνωρίζοντας τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, επεδίωξε την
ανασυγκρότηση του στρατεύματος, προσβλέποντας σ’ ένα πειθαρχημένο σώμα στρατιωτικών με μόρφωση και πολεμική ετοιμότητα, το οποίο θα απείχε από κομματικές αντιπαραθέσεις. Η ανάληψη του Υπουργείου Στρατιωτικών από τον ίδιο έδειξε από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις του και την ιδιαίτερη σημασία που απέδιδε στο στράτευμα.

Ιστορία των Ελλήνων, Νεώτερος Ελληνισμός, 1862-1895, τ. 13, σελ. 424-425, 427-428

Κείμενο Β

Προκήρυξη για υποστήριξη του Ρόκκου Χοϊδά στις βουλευτικές εκλογές

ΡΟΚΚΟΣ ΧΟΪΔΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενναίον φρόνημα, ευρεία φιλοπατρία, παρρησία γλώσσης, ιπποτική καρδιά, ιδού τα κύρια προσόντα του κατ’ εξοχήν λαοφιλούς Ρόκκου Χοϊδά. Ο Χοϊδάς είναι ανήρ-λαός. Ελπίζει, ονειροπολεί, ποθεί να ίδη την Ελλάδα άρχουσαν της Ελλάδος […]. Ο Χοϊδάς δεν αρύεται την δύναμην, την επιρροήν, το γόητρον αυτού εκ στερρών και πεπληρωμένων χρυσού χρηματοκιβωτίων Βερτχάιμ, ούτε εκ παρελθόντος επαμφοτερίζοντος και χαμαιλεοντικού ζητεί να πλάση μέλλον πολιτευτού αντιπολιτευομένου, αλλ’ είναι εις και αυτός πάντοτε Ρόκκος, βράχος αδιάσειστος εις τας ιδέας του, τας πεποιθήσεις του, με παρελθόν αγνόν, με την παλάμην του μοιράζουσαν αντί χρυσού αδελφικάς εγκαρδίους χειραψίας παντί τω λαώ, ευθύς τον χαρακτήρα, ακριβής ως η σφαίρα του πιστολίου του, αμείλικτος και δίκαιος και άνευ οπισθοβουλίας εν τη αντιπολιτεύση αυτού.

Τ. Βουρνά, Το ξεκίνημα της φωτιάς, σελ. 188-189

Ο Ρόκκος Χοϊδάς είχε πολιτική δράση κυρίως κατά τη δεκαετία του 1880-1890 και ήταν γνωστός για τη ρητορική του δεινότητα και την αντιμοναρχική του στάση.

Κείμενο Γ

Από πολλές απόψεις, η προστασία δεν είναι μόνο μία όψη ή ένα μέσο της πολιτικής. Είναι αυτή καθαυτή η πολιτική, με την έννοια ότι αποτελεί τον μόνο τρόπο εξασφάλισης των βασικών εκείνων στοιχείων της ατομικής ή οικογενειακής ζωής. Ακόμα, το φαινόμενο της προστασίας μπορεί να εξηγηθεί από μια διπλή σχέση εμπιστοσύνης (από τον εκλεγμένο στον εκλογέα και αντίστροφα). Για να διατηρείται η σχέση σημαίνει ότι ο καθένας από τους δύο διεκπεραιώνει όσα ο άλλος περιμένει από αυτόν.

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Θεμέλιο, Αθήνα 1987, σελ. 22

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Απαντήσεις Κριτηρίου Αξιολόγησης 

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Δήμητρα Δήμου, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.