Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό (Απαντήσεις)