Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (Απαντήσεις)

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 3 (Απαντήσεις)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ No 3 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

Εφ’ όλης της Ύλης

Ομάδα Α

Θέμα Α1 

α. σελ. 61: Το «Προσωρινόν πολίτευμα» της Επιδαύρου … προκρίτων.

β. σελ. 39: Το 1856 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εφαρμόστηκαν … προσφέρει.

γ. σελ. 135: Η Κρητική επανάσταση του 1866 – 1869 … του κρητικού αγώνα.

Θέμα Α2

α. Σ

β. Λ

γ. Σ

δ. Σ

ε. Λ

Θέμα Β1

Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 72 – 73 του σχολικού βιβλίου: Με το Σύνταγμα του 1844 μεταξύ άλλων κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς… πρωτοπορία. Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας δημιούργησε νέους όρους … (…, προοδευτικά – συντηρητικά).

Θέμα Β2

α) Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 108 – 110 του σχολικού βιβλίου: Το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου του 1935 …ιστορίας της Ελλάδας.

β) Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 54 του σχολικού βιβλίου: [Η κρίση του 1932, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες,] είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις και στο πολιτικό πεδίο. Τα ισχυρά … δικτατορίας.

Ομάδα Β

Θέμα Γ1

α) Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 15 & 65 – 66 του σχολικού βιβλίου:

[Σελ. 15] Η πρόοδος του εκτός των εθνικών συνόρων ελληνισμού ταλάνιζε… συνόρων.

[Σελ. 65 – 66] Συγκεκριμένα, το 1844 ο Κωλέττης διατύπωσε με σαφήνεια στην Εθνοσυνέλευση «Μεγάλη Ιδέα»: … του τμήματος.

+ Αξιοποίηση του Κειμένου Α

β) Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 65 – 66 του σχολικού βιβλίου:

[Σελ. 66] Το γαλλικό κόμμα υποστήριζε την πολιτική διεύρυνσης … «εθνικό κόμμα».

+ αξιοποίηση Κειμένου Α

[Σελ. 65]Οι ηγέτες και οι οπαδοί του αγγλικού κόμματος … τις εξελίξεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

+ αξιοποίηση Κειμένου Β

γ) Επιπτώσεις της «Μεγάλης Ιδέας» τον 19ο αιώνα:

[Σελ. 16] Η έντονη παρουσία της εθνικής αυτής ιδεολογίας… εθνικών κρίσεων.

Επιπτώσεις της «Μεγάλης Ιδέας» τον 20ο αιώνα:

[Σελ. 48] Ο Βενιζέλος, προκειμένου να διαμορφώσει και να υλοποιήσει τις νέες επιλογές, συσπείρωσε γύρω του μια δραστήρια αστική τάξη … παρά τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες.

+ αξιοποίηση Κειμένου Γ

Τα παραθέματα έχουν αντληθεί από την Κ.Ε.Ε.

Θέμα Δ1 

Η απάντηση και των δύο υποερωτημάτων βρίσκεται στις σελίδες 131 – 133 του σχολικού βιβλίου:Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων

+ παράλληλη αξιοποίηση των Κειμένων με τη μέθοδο της σύνθεσης

Το Δ1 Θέμα έχει αντληθεί από τα θέματα της Κ.Ε.Ε.

 

 

Για να δείτε το Κριτήριο Αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται οι παραπάνω απαντήσεις επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορίας Προσανατολισμού Νο 3

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Σιάσιου Μάγδα, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.