Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Οικονομία Γ (Απαντήσεις)