Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Κεφάλαιο 1 (Απαντήσεις)