Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ No 9

Εφ’ όλης της Ύλης 

Ομάδα Α

ΘΕΜΑ Α

1. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων:

α) Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
β) Σύμβαση της Λοζάνης
γ) Αρχή της Δεδηλωμένης

 Μονάδες 15

2. Να προσδιορίσετε εάν το περιεχόμενο των παρακάτω περιόδων είναι ορθό ή όχι, σημειώνοντας Σ (σωστό) ή Λ (λάθος):

  • Οι ορεινοί είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη.
  • Την περίοδο του Μεσοπολέμου η Ελλάδα είχε ομογενοποιηθεί εθνικά.
  • Η αστική στέγαση συνάντησε περισσότερα εμπόδια από την αγροτική λόγω των πολιτικών ανωμαλιών και της κακής οικονομικής κατάστασης κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930.
  • Το Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο, τον Ιούλιο του 1917 στο Ταϊγάνιο, αποφάσισε την εκλογή του Κεντρικού Συμβουλίου για τη δημιουργία Ανεξάρτητου Ποντιακού Κράτους.
  • Η κύρια πλουτοπαραγωγικη πηγή στα παράλια του Εύξεινου Πόντου ήταν το διαμετακομιστικό εμπόριο.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να καταγράψετε τα γεγονότα στην εσωτερική πολιτική ζωή της Ελλάδας και να επισημάνετε τα αίτια που οδήγησαν στην παραίτηση της κυβέρνησης του Βενιζέλου το 1915.

Μονάδες 12

Β2.α) Ποια στάση κράτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός πλέον της Ελλάδας απέναντι στο κρητικό ζήτημα; (Μονάδες 9)

β) Να παρουσιάσετε τις πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες σχηματίστηκε η «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις». (Μονάδες 4)

Μονάδες 13

Ομάδα Β

ΘΕΜΑ Γ

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις απαραίτητες πληροφορίες του παρακάτω κειμένου να παρουσιάσετε την πνευματική και εκπαιδευτική αναγέννηση του Πόντου:

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Γύρω στα 1890 στον Πόντο υπάρχουν περίπου 500 σχολεία στα οποία φοιτούν 20.500 μαθητές και μαθήτριες. Κατά την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα το 1882 το «Φροντιστήριο της Τραπεζούντας» εξελίχθηκε σε τέλειο Γυμνάσιο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Απόφοιτοι του Γυμνασίου αυτού εγγράφονταν χωρίς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην πρώτη 15ετία του 20ού αιώνα η πρόοδος της παιδείας στον Πόντο φτάνει στο απόγειό της. Από κανένα χωριό, έστω και 10 οικογενειών, δε λείπει σχολείο. Οι σύγχρονες για την εποχή εκείνη μέθοδοι διδασκαλίας εφαρμόζονται στα περισσότερα σχολεία από πολύ καλά
καταρτισμένους δασκάλους. Παράλληλα ιδρύονται σωματεία, φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, βιβλιοθήκες, δίνονται διαλέξεις και ανεβάζουν θεατρικά έργα. Συγκροτούνται μουσικές ομάδες και δίνονται συναυλίες. Ένας πραγματικός οργασμός προόδου, που εκτός από την ενίσχυση της παιδείας σφυρηλατεί και το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων. Λίγο πριν την έκρηξη του Α ́ Παγκοσμίου πολέμου, το 1914, η πληθυσμιακή και σχολική εικόνα των Ελλήνων στον Πόντο έχει ως εξής: Πληθυσμός: σε όλο τον Πόντο 700.000 Έλληνες, ενώ άλλοι τόσοι Πόντιοι ζουν στη Ρωσία. Σχολεία: 2 τέλεια Γυμνάσια, της Τραπεζούντας και της Αμισού, αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος, το μεν πρώτο από το 1882, το δε δεύτερο από το 1912. Οκτώ Ημιγυμνάσια (2-3 τάξεις στα τετρατάξια Γυμνάσια) της Κερασούντας, Αργυρούπολης, των Κοτυώρων, της Μπάφρας, Σινώπης, των Σουρμένων, της Ριζούντας και του μεταλλείου Ακ – Νταγ – Μαντέν στο νομό της Άγκυρας. Περίπου 1.200 Δημοτικά Σχολεία και μερικές Αστικές Σχολές (με 1 ή 2 τάξεις πέραν του Δημοτικού). Μαθητές: περίπου 70.000 μαθητές και μαθήτριες φοιτούσαν σε όλα τα είδη των σχολείων στα οποία δίδασκαν πάνω από 1.270 δάσκαλοι και καθηγητές.

(Διαμαντής Λαζαρίδης, «Η παιδεία στον Πόντο», Ε-Ιστορικά, τεύχος 109, σελ. 35.)

ΘΕΜΑ Δ

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο και τον πίνακα που σας δίνονται παρακάτω, να εξηγήσετε για ποιους λόγους η ΕΑΠ, κατά την αποκατάσταση των προσφύγων, έδωσε το βάρος στη γεωργία και προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη.

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

[…] Σε καμία χώρα δεν μπορούσε να αποκλειστεί η πιθανότητα εσωτερικών ταραχών. Οι πρόσφυγες διεκδικούσαν όλο και περισσότερα, ιδιαίτερα εκείνοι που ζούσαν στις πόλεις και ήταν σε θέση να κάνουν την οργή τους αισθητή διαδηλώνοντας στους δρόμους. Η όλη προσπάθεια εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα έχει πολλές φορές κατηγορηθεί για «προκατάληψη υπέρ τωναγροτών»και για το γεγονός ότι σε μία επταετία εντατικής λειτουργίας [της ΕΑΠ] διατέθηκαν μόνο δύο εκατομμύρια στερλίνες για τα στεγαστικά προγράμματα των πόλεων, ενώ για τα προγράμματα της υπαίθρου διατέθηκαν 10,5 εκατομμύρια.
Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν κοινωνικοί, πολιτικοί και στρατηγικοί λόγοι για την εγκατάσταση των προσφύγων κυρίως στα εδάφη της βόρειας Ελλάδας. Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις ήταν ήδη υπερπλήρεις, ανθυγιεινές  και κινδύνευαν να μετατραπούν σε εστίες πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Δεν υπήρχε απλός τρόπος να βρεθεί εργασία για τους πρόσφυγες των αστικών κέντρων χωρίς να δημιουργηθεί δυσφορία στον υπάρχοντα πληθυσμό. Οι αγροτικές περιοχές στο βορρά, αντίθετα, ήταν σχετικά έρημες ακόμα και πριν την έξοδο των μουσουλμάνων. Μετά την έξοδο, η κυβέρνηση συνειδητοποίησε τη στρατηγική ανάγκη να εποικίσει το συντομότερο αυτά τα εδάφη με αγρότες που [… ] αποτελούσαν πολύτιμο προμαχώνα στις τυχόν βλέψεις των Σλάβων για την βόρεια Ελλάδα. Όσο πιο γρήγορα πήγαιναν να εγκατασταθούν στα εδάφη της ελληνικής Μακεδονίας τόσο το καλύτερο.

(Br. Clark, Δυο φορές ξένος: Οι μαζικές απελάσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία, μετ. Β. Ποταμιάνου, Αθήνα: Ποταμός, 2007, σ. 243)

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Μακεδονία 638253 52.2%
Στερεά Ελλάδα 306193 25.1%
Δυτ. Θράκη 107607 8.8%
Νησιά Ανατ. Αιγαίου 56613 4.6%
Θεσσαλία 34659 2.8%
Κρήτη 33900 2.8%
Πελοπόννησος 28362 2.3%
Ήπειρος 8179 0.7%
Κυκλάδες 4782 0.4%
Ιόνια Νησιά 3301 0.3%
Σύνολο 1221849 100%

 

(Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση), Αθήνα: ΟΕΛΒ, 2010, σ. 155)

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 9- Απαντήσεις 

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Δέσποινα Μαλανδρή, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.