Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Β

Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Β

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο Εργασίας: Το Κόμμα των Φιλελευθέρων Β

1. Να συμπληρώσετε τα κενά:

  • Τα παλαιά κόμματα συμμετείχαν στις εκλογές ως ……….και τελικά κέρδισαν τις περισσότερες έδρες στη Βουλή. Από τις ……..έδρες εξασφάλισαν …….., ενώ ……… έδρες κέρδισαν ανεξάρτητοι που ανήκαν στον πολιτικό χώρο των παλαιών κομμάτων και 122 ……… εκσυγχρονιστές.
  • Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης Δραγούμη (………). Επειδή, όμως, αντιμετώπιζε προβλήματα με την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης, σε συνεννόηση με το βασιλιά ………….προχώρησε σε διάλυση της Βουλής και προκήρυξη νέων εκλογών. Αυτό το διάβημα αναστάτωσε τα παλαιά κόμματα τα οποία, θεωρώντας αντισυνταγματική την κίνηση του βασιλιά, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουνστις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910. Σ’ αυτές οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν τη συντριπτική πλειονότητα των εδρών: ….., σε σύνολο 362. Ο Βενιζέλος ήταν πλέον ελεύθερος να προχωρήσει στο ……….. του έργο.
  • Το πρώτο εξάμηνο του……… ψηφίστηκαν από τη Βουλή …… τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων του συντάγματος. Δεν έγιναν ριζικές αλλαγές, αλλά αντίθετα, ενισχύθηκε η θέση της μοναρχίας και επετράπη στον βασιλιά, παρά τη …………… ……………, να συμμετάσχει στη διαδικασία της …………… Οι σπουδαιότερες τροποποιήσεις αφορούσαν τη διασφάλιση της διάκρισης των εξουσιών, το ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας αφ’ ενός και βουλευτικού αξιώματος αφ’ ετέρου, και τη μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων υπαλλήλων.

2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Πριν από τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909-1910 υποστηρίχθηκαν:

α. από το τρικουπικό κόμμα

β. από το δηλιγιαννικό κόμμα

γ. από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο

δ. από κανένα από τα μεγάλα κόμματα

2. Ποιο από τα ακόλουθα δεν υποστηρίχθηκε με το γενικό σύνθημα της ανόρθωσης;

α. η βελτίωση των κακώς εχόντων της διοίκησης

β. η υλοποίηση των αιτημάτων των συντεχνιών, όπως εκφράστηκε με τα συλλαλητήριατου 1909

γ. η επίλυση του αγροτικού ζητήματος

δ. η παροχή γης στους ακτήμονες

3. Στις εκλογές του 1909 δε συμμετείχε/αν:

α. τα παλιά κόμματα ως συνασπισμός

β. οι ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές

γ. το Σ.Ε.Κ.Ε

δ. η Κοινωνιολογική Εταιρεία

4. Οι ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές κέρδισαν στις εκλογές του 1909:

α. 211 έδρες

β. 189 έδρες

γ. 122 έδρες

δ. 29 έδρες

5. Ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία δεν αποτελεί προγραμματική δήλωση του Ελευθέριου Βενιζέλου στο λόγο που εκφώνησε στην Πλατεία Συντάγματος στις 5 Σεπτεμβρίου 1910;

α. ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος με την εξισορρόπηση τωνσυμφερόντων όλων των κοινωνικών στρωμάτων

β. η κοινωνική γαλήνη

γ. η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων

δ. η ψήφιση νέου συντάγματος

6. Ποια από τις ακόλουθες δεν αποτελεί μία από τις 53 τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή κατά το πρώτο εξάμηνο του 1911;

α. η βελτίωση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης

β. η διασφάλιση της διάκρισης των εξουσιών

γ. το ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας αφενός και βουλευτικού αξιώματος αφετέρου

δ. η μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων υπαλλήλων

7. Στους 337 νέους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση Βενιζέλου δεν ανήκει:

α. ο διορισμός δημοσίων υπαλλήλων με δημόσιους διαγωνισμούς

β. η ίδρυση αγροτικών τραπεζών

γ. η καθιέρωση κανονισμών εργασίας σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες

δ. η βελτίωση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης

8. Η αναδιοργάνωση του Κόμματος Φιλελευθέρων με την ίδρυση της Λέσχης Φιλελευθέρων στην Αθήνα και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες ξεκίνησε:

α. το 1910

β. το 1911

γ. το 1912

δ. το 1913

3. Ερωτήσεις  Σ/Λ

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

1. Φορείς των μεταρρυθίσεων οι οποίες προτάθηκαν το 1909/1910 ήταν ανεξάρτητοι υποψήφιοι οι οποίοι διεκδικούσαν τις ψήφους των δυσαρεστημένων με τα παλαιά κόμματα εκλογέων.

2. Ταπαλιά κόμματα συμμετείχαν στις εκλογές του 1910 ως συνασπισμός και κέρδισαν τις 112 από τις 362 συνολικά έδρες της Βουλής.

3. Μεταξύτων προγραμματικών δηλώσεων του Βενιζέλου στο λόγο του στην Πλατεία Συντάγματος ανήκει η προσπάθεια για δημιουργία των στρατιωτικών εξοπλισμών με στόχο την πραγματοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων.

4. ΟΒενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού κυβένησης μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Μπενάκη (6 Οκτωβρίου 1910).

5. Στιςεκλογές του Νοεμβρίου 1910 οι Φιλελεύθεροι έλαβαν 362 έδρες.

6. Τοπρώτο εξάμηνο του 911 ψηφίστηκαν από τη Βουλή 53 τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος.

7. Παρότιο Βενιζέλος είχε ισχυρή θέση στο Κοινοβούλιο, το κόμμα δεν ήταν προσωποπαγές.

8. Οι Σύνδεσμοι Φιλελευθέρων που είχαν ιδρυθεί δε διέφεραν από τις τοπικές ομάδες φίλων που σχημάτιζαν τα παραδοσιακά κόμματα.

9. ΟΕλευθέριος Βενιζέλος το 1910, παρά την πίεση των οπαδών του, υποστήριξε την ψήφιση νέου συντάγματος και όχι την αναθεώρηση του παλιού.

10. Η Λέσχη των Φιλελευθέρων ιδρύθηκε το 1912.

11. Ο Ελ. Βενιζέλος το 1910, παρά την πίεση των οπαδών του, υποστήριξε την ψήφιση νέου συντάγματος και όχι την αναθεώρηση του υπάρχοντος.

12.Το πρώτο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από τη Βουλή 53 τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων του συντάγματος.

13. Ο Ελ. Βενιζέλος το 1910, παρά την πίεση των οπαδών του, υποστήριξε την ψήφιση νέου συντάγματος και όχι την αναθεώρηση του υπάρχοντος.

14. Ποιες συνταγματικές τροποποιήσεις ψήφισε η Ελληνική Βουλή το 1911 και ποιους νόμους η κυβέρνηση Βενιζέλου στο ίδιο χρονικό διάστημα;

15. Το βενιζελικό κόμμα ήταν σε μεγάλο βαθμό προσωποπαγές.

16. Το 1ο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή 53 τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος.

17. Η σύγκρουση των αντιβενιζελικών κομμάτων με τους Φιλελευθέρους τα οδηγούσε σε διαρκώς συντηρητικότερες θέσεις.

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Βάσια Μπουρλή, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα
Εμπορική ΝαυτιλίαΗ Διανομή των Εθνικών Κτημάτων
Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού ΣυστήματοςΗ Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα
Το Δίκτυο των ΣιδηροδρόμωνΤα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ
Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο
Το Αγροτικό ΖήτημαΤο Εργατικό Κίνημα
Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος
Η Κρίση του 1932Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας
Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922)
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ΑΤο Κόμμα των Φιλελευθέρων Β
Μικρασιατική ΚαταστροφήΜικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις
Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.