Φύλλο Εργασίας: Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας

Φύλλο Εργασίας: Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Φύλλο Εργασίας: Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας

 1. Να συμπληρώσετε τα κενά.

Στην οργάνωση των πελατειακών δικτύων οδήγησαν οι εξής λόγοι:

 • ο …………………….. μεταξύ προσώπων για την …………………………..,
 • η ……………………… από μέρους της οθωμανικής διοίκησης προς τους υπηκόους της σε ……………………………………,
 • η ……………………………………, πράγμα που δημιουργούσε διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας στους ανθρώπους.

Μονάδες 5

 1. Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση

i. Κατά την προεπαναστατική περίοδο οι Έλληνες

α) συγκρότησαν πολιτικά κόμματα

β) υποστήριζαν τα συμφέροντά τους μέσω των πελατειακών δικτύων

ii. Σε ποια περιοχή κατά την περίοδο 1715-1821 αναπτύχθηκαν δύο μεγάλα δίκτυα πατρωνίας, στην κορυφή των οποίων βρίσκονταν οικογένειες; 

α) Στερεά Ελλάδα

β)Κυκλάδες

γ) Πελοπόννησο

iii. Στη Στερεά Ελλάδα φορείς πατρωνίας ήταν:

α) πρόκριτοι

β) μεγαλοαρματολοί

γ) κοτζαμπάσιδες

δ) πλοιοκτήτες

iv. Τι από τα παρακάτω δεν είναι αληθές για τα δίκτυα πατρωνία

α) Οι φορείς πατρωνίας μπορούσαν να εκφράσουν διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις είτε για τη διεκδίκηση δημοσίων αξιωμάτων είτε για την αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων της καθημερινής ζωής

β) τα δίκτυα πατρωνίας δεν λειτουργούσαν κάτω από τους ίδιους όρους

γ) τα δίκτυα πατρωνίας δεν ανταποκρίνονταν στις ίδιες ανάγκες με τα κατοπινά κόμματα

γ) οι φορείς της πατρωνίας είχαν λόγο σε ζητήματα που άπτονταν της νομοθεσίας ή της εξωτερικής πολιτικής

Μονάδες 6

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).

 • Κατά την προεπαναστατική περίοδο οι Έλληνες κατέφυγαν σε κρατικούς φορείς για να τους παρέχουν στοιχειώδη ασφάλεια.
 • Κάθε οικογένεια συνδεόταν κάθετα με άλλες οικογένειες και οριζόντια με πάτρωνες-προστάτεςκαι τις οικογένειές τους, που είχαν υψηλότερη κοινωνική θέση.
 • Τα κατοπινά κόμματα αποτελούν μετεξέλιξη των δικτύων πατρωνίας.
 • Οι φορείς πατρωνίας δεν διαμόρφωναν πολιτικές απόψεις.
 • Στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, κατά την περίοδο 1715-1800 αναπτύχθηκαν δύο μεγάλα δίκτυα πατρωνίας.

         Μονάδες 2,5

 1. Να δώσετε τον ορισμό της έννοιας «πελατειακά δίκτυα».

Μονάδες 4

 

 1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β.
Α Β
α) ελευθερία πολιτικών απόψεων 1.                Κόμματα στην απελευθερωμένη Ελλάδα
β) οθωμανική κυριαρχία
γ) διεκδικούσαν δημόσια αξιώματα 2.                πατρωνίες
δ) είχαν απόψεις για μικροπροβλήματα της καθημερινής ζωής
ε) ονομάστηκαν με το όνομα μίας μεγάλης Δύναμης

Μονάδες 2,5

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Αντιγόνη Παπαδοπούλου, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση Η Ελληνική Οικονομία Κατά τον 19ο αιώνα
Εμπορική ΝαυτιλίαΗ Διανομή των Εθνικών Κτημάτων
Η Εκμετάλλευση των Ορυχείων-Η Δημιουργία Τραπεζικού ΣυστήματοςΗ Βιομηχανία-Τα Δημόσια Έργα
Το Δίκτυο των ΣιδηροδρόμωνΤα Εθνικά Δίκτυα-Η Πτώχευση του 1893 και ο ΔΟΕ
Το Εξωελλαδικό Ελληνικό Κεφάλαιο
Το Αγροτικό ΖήτημαΤο Εργατικό Κίνημα
Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Η Οικονομική Ζωή την Περίοδο 1922-1936Οι Μεγάλες Επενδύσεις - Η Τράπεζα της Ελλάδος
Η Κρίση του 1932Πελατειακά Δίκτυα επί Τουρκοκρατίας
Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1922)
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων ΑΤο Κόμμα των Φιλελευθέρων Β
Μικρασιατική ΚαταστροφήΜικρασιατική Καταστροφή - Απαντήσεις
Ιστορικές Πηγές: Διάκριση-Διαχωρισμός

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.