Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ' όλης της Ύλης - Απαντήσεις