Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις

Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. νεώτερος γράφεται με «ω» γιατί προηγείται βραχύ φωνήεν (ε)
 2. νοσηρότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται μακρό φωνήεν (η)
 3. σπουδαιότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται η δίφθογγος (αι), η οποία είναι μακρόχρονη, αφού δεν βρίσκεται στο τέλος της λέξης
 4. μονιμώτερος γράφεται με «ω» γιατί το δίχρονο (ι) είναι βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό το επίθετο έχει κατάληξη – ιμος
 5. πραότερος γράφεται με «ο» γιατί ανήκει στην κατηγορία λέξεων που έχουν το δίχρονο (α) μακρό
 6. πιστότερος γράφεται με «ο» γιατί το (ι) είναι θέσει μακρό, αφού ακολουθούν δύο σύμφωνα (στ)
 7. σοφώτερος γράφεται με «ω» γιατί προηγείται βραχύ φωνήεν (ο)
 8. ξηρότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται μακρό φωνήεν (η)
 9. δικαιότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται η δίφθογγος (αι), η οποία είναι μακρόχρονη, αφού δεν βρίσκεται στο τέλος της λέξης
 10. ἀξιώτερος γράφεται με «ω» γιατί το δίχρονο (ι) είναι βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό έχει κατάληξη – ιος
 11. καθαρώτερος γράφεται με «ω» γιατί το δίχρονο (α) είναι βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό έχει κατάληξη – αρος
 12. σεμνότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται φύσει μακρό φωνήεν (ε), αφού ακολουθούν δύο σύμφωνα
 13. θερμότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται φύσει μακρό φωνήεν (ε), αφού ακολουθούν δύο σύμφωνα
 14. δεινότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται η δίφθογγος (ει), η οποία είναι μακρόχρονη
 15. γενναιότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται η δίφθογγος (αι), η οποία είναι μακρόχρονη, αφού δεν βρίσκεται στο τέλος λέξης
 16. πιθανώτερος γράφεται με «ω» γιατί το δίχρονο (α) είναι βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό έχει κατάληξη –ανος
 17. ἱκανώτερος γράφεται με «ω» γιατί το δίχρονο (α) είναι βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό έχει κατάληξη – ανος
 18. στενότερος γράφεται με «ο» γιατί το (ε) είναι θέσει μακρό, λόγω παλαιότερης γραφής με f ( δίγαμμα) στεfνός
 19. κενότερος γράφεται με «ο» γιατί το (ε) είναι θέσει μακρό, λόγω παλαιότερης γραφής με f ( δίγαμμα) κεfνός
 20. εὐψυχότερος γράφεται με «ο» γιατί το δίχρονο (υ) είναι μακρό, αφού είναι σύνθετο με δεύτερο συνθετικό τη λέξη ψυχή
 21. βασιλικώτερος γράφεται με «ω» γιατί έχει το δίχρονο (ι) βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό έχει κατάληξη –ικος
 22. ἀκινδυνότερος γράφεται με «ο» γιατί έχει το δίχρονο (υ) μακρό, αφού είναι σύνθετο με δεύτερο συνθετικό τη λέξη κίνδυνος
 23. ἁπαλώτερος γράφεται με «ω» γιατί έχει το δίχρονο (α) βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό έχει κατάληξη – αλος
 24. χλιαρώτερος γράφεται με «ω» γιατί έχει το δίχρονο (α) βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό έχει την κατάληξη – αρος
 25. πτωχότερος γράφεται με «ο», γιατί προηγείται μακρό φωνήεν (ω)
 26. ἀνιαρότερος γράφεται με «ο» αφού έχει το δίχρονο (α) μακρό, αφού ανήκει στην κατηγορία των λέξεων με το δίχρονο μακρό
 27. ἥσυχώτερος γράφεται με «ω» γιατί έχει το δίχρονο (υ) βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό κατάληξη – χος
 28. λιτότερος γράφεται με «ο» αφού έχει το δίχρονο (ι) μακρό, αφού ανήκει στην κατηγορία των λέξεων με το δίχρονο μακρό
 29. ὁρατώτερος γράφεται με «ω» γιατί έχει το δίχρονο (α) βραχύ, αφού στον θετικό βαθμό έχει κατάληξη – ατος
 30. πονηρότερος γράφεται με «ο» γιατί προηγείται μακρό φωνήεν (η)

 

 

Για να δείτε την οικεία θεωρία του κεφαλαίου μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων: Θεωρία

Για να δείτε τις εκφωνήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2

Για να μεταβείτε σε άλλες Ενότητες Γραμματικήςεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Τονισμός-Δίχρονα Φωνήεντα
Α΄ Κλίση Ουσιαστικών Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
Γ΄ Κλίση ΦωνηεντόληκταΓ΄ Κλίση Συμφωνόληκτα
Συνηρημένα Ρήματα σε άω, -ῶΣυνηρημένα Ρήματα σε έω, -ῶ
Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Επίθετα ΑσκήσειςΕγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων ΘεωρίαΠαραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις
Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού

Τις ασκήσεις γραμματικής που μόλις διαβάσατε συνέταξε η συνάδελφος Τζένη Κονίδη, η οποία τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.