Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Παθητικός Μέλλοντας Α & Β 5
Ο Κριτήριο Αξιολόγησης  1. Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των ρημάτων στον Παθητικό Μέλλοντα Α΄και Β΄.

  1. οριστ. γραφήσομαι τριβήσεσθε
   ευκτ. τριφθησοίμεθα
   οριστ. ληφθήσει/ληφθήσῃ
   ευκτ. κοπήσοιτο σφαλησοίμην
   οριστ. φανήσεσθε
   ευκτ. λειφθήσοιτο φανθήσοιντο

   Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές Παθητικού Μέλλοντα των παρακάτω ρημάτων.

  Απαρέμφατο Μετοχές
  ῥίπτομαι ῥιφθήσεσθαι ῥιφθησόμενος

  ῥιφθησομένη

  ῥιφθησόμενον

  θάπτομαι ταφήσεσθαι ταφησόμενος

  ταφησομένη

  ταφησόμενον

  τρέφομαι τραφήσεσθαι τραφησόμενος

  τραφησομένη

  τραφησόμενον

  ΒΑΘΜΟΣ: (21 x 0,952=20)

Το Κριτήριο Αξιολόγησης για το οποίο παρατίθενται οι παραπάνω απαντήσεις μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Το παραπάνω κριτήριο προέρχεται από το βιβλίο “Κριτήρια αξιολόγησης, γραμματική της αρχαίας ελληνικής” της Εύη Πέπε που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 Γράμματα με 40 θεματικές ενότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται 279 τεστ με τις λύσεις τους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλες Ενότητες Γραμματικήςεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Τονισμός-Δίχρονα Φωνήεντα
Α΄ Κλίση Ουσιαστικών Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
Γ΄ Κλίση ΦωνηεντόληκταΓ΄ Κλίση Συμφωνόληκτα
Συνηρημένα Ρήματα σε άω, -ῶΣυνηρημένα Ρήματα σε έω, -ῶ
Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Επίθετα ΑσκήσειςΕγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων ΘεωρίαΠαραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις
Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.