Αριστοτέλης

Πολιτικά Ενότητα 19

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Πολιτικά Ενότητα 19

Η συγκεκριμένη ενότητα δεν εξετάζεται από το πρωτότυπο  για αυτό το λόγο δεν υπάρχει μετάφραση ούτε λεξιλογικές ασκήσεις. Επομένως, θα ακολουθήσει άμεσα η ανάλυση του περιεχομένου της.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 1. Κατάγραψε με δικά σου λόγια τις μορφές δημοκρατίας που απα­ριθμούνται εδώ.
 2. Γράψε ένα σύντομο δοκίμιο για την ισότητα και την ελευθερία ως χα­ρακτηριστικά της αθηναϊκής (και όχι μόνο) δημοκρατίας.
 3. Σχολίασε τη φράση: «Στις δημοκρατικές πόλεις που κυβερνιούνται κα­τά το νόμο, δεν κάνει ποτέ την εμφάνιση του δημαγωγός».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Οι παρακάτω ερωτήσεις προέρχονται από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και καλύπτουν το σύνολο της ερμηνευτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου αποσπάσματος.

 1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας κατά τον Αρι­στοτέλη;
 1. Τι εννοεί, κατά τη γνώμη σας, ο Αριστοτέλης όταν διατυπώνει τη γενι­κή θέση «σε καμιά περίπτωση … και οι δύο είναι όμοιες»;
 1. Ποια γνώμη έχετε για τη μορφή της δημοκρατίας κατά την οποία κρι­τήριο για τη συμμετοχή του πολίτη στην εξουσία είναι η χαμηλή περιουσία του (χαμηλό εισόδημα);
 1. Τι εννοεί ο Αριστοτέλης γράφοντας, ότι συμβαίνει «τα ψηφίσματα να έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τον νόμο» σε μια κοινωνία;
 1. «Στη μορφή της δημοκρατίας, κατά την οποία υπέρτατη αρχή είναι ο λαός και όχι ο νόμος, είναι εύκολο οι άνθρωποι να αδικούνται και να υπάρ­χει ανισότητα». Ποια είναι η δική σας άποψη;
 1. Να παρουσιάσετε τα είδη (μορφές) της δημοκρατίας που διακρίνει ο Αριστοτέλης στην Ενότητα. Να συμπεριλάβετε στο κείμενό σας τις επόμενες λέξεις-όρους, για να αποδώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε είδους: α) ι­σότητα, β) νόμος, γ) περιουσία, δ) πλειοψηφία, ε) δημαγωγός, στ) λαός.
 2. Ο Αριστοτέλης περιγράφει πέντε είδη δημοκρατίας, που πιθανότατα ί­σχυαν σε σύγχρονές του πόλεις. Ως προς τι συγκρίνονται μεταξύ τους αυτά τα είδη και σε ποιο σημείο συγκλίνουν ή ταυτίζονται;
 1. Να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα ενός δημαγωγού της εποχής στην οποία αναφέρεται ο Αριστοτέλης.
 1. Με αφετηρία το κείμενο της Ενότητας να διατυπώσετε τις προσωπικές σας απόψεις για τη σχέση: λαός-νόμος.
 1. Στον Κρίτωνα ο Σωκράτης υποστηρίζει ότι ο πολίτης οφείλει να υπα­κούει στους νόμους, ακόμη και όταν είναι άδικοι. Ποια θέση φαίνεται να υιο­θετεί ο Αριστοτέλης στην Ενότητα για την υπακοή στους νόμους και ποια εί­ναι η δική σας άποψη;

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα. Εναλλακτικά για την πλοήγηση σας μπορείτε να επιλέξετε και το βοηθητικό menu στην αριστερή στήλη της σελίδας.

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.