Αριστοτέλης

Πολιτικά Ενότητα 18

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Πολιτικά Ενότητα 18

Η συγκεκριμένη ενότητα δεν εξετάζεται από το πρωτότυπο  για αυτό το λόγο δεν υπάρχει μετάφραση ούτε λεξιλογικές ασκήσεις. Επομένως, θα ακολουθήσει άμεσα η ανάλυση του περιεχομένου της.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 1. Διατύπωσε με σύντομα δικά σου λόγια το θέμα που έρχεται για συζήτηση στην Ενότητα αυτή και, στη συνέχεια, παρουσίασε τις δυο βασικές απόψεις που υποστηρίζονται εδώ σε σχέση με αυτό.
 2. Οι πολλοί είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα τα έργα της μουσικής και των ποιητών: ποια περίπτωση γνωρίζεις που επαλήθευε στην πράξη τη γνώμη αυτή στην πόλη;
 3. Προσπάθησε να εκθέσεις σε ένα σύντομο γραπτό σου όσα λέγονται στο τέλος της Ενότητας αυτής για τη σχέση μεταξύ πραγματικών όντων και της αναπαράστασής τους από την τέχνη και ύστερα διατύπωσε το επιχείρημα που συνάγεται από την παρατήρηση αυτή για το πολιτικό θέμα που συζητείται εδώ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Οι παρακάτω ερωτήσεις προέρχονται από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και καλύπτουν το σύνολο της ερμηνευτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου αποσπάσματος.

 1. Η πρώτη περίοδος του κειμένου παρουσιάζει μια διστακτικότητα στο ύφος με το οποίο διατυπώνει ο Αριστοτέλης τις απόψεις του. α) Να αναζητήσετε και να γράψετε τις σχετικές εκφράσεις. β) Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό;
 1. Ποια ιδιαίτερα στοιχεία θεωρεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να έχει το άτομο ως χαρακτήρας, για να συνεισφέρει στην κοινή συλλογική προ­σπάθεια άσκησης της εξουσίας;
 1. Να παρουσιάσετε και να αναλύσετε τη σύγκριση που επιτυγχάνει ο Αριστοτέλης ανάμεσα στην πολιτική απόφαση και στο έργο ενός ζω­γράφου.
 1. Ποιο είναι το πολίτευμα που φαίνεται να επιδοκιμάζει ο Αριστοτέλης στην Eνότητα που μελετήσατε; Να επισημάνετε τις εκφράσεις που απο­καλύπτουν αυτή την επιδοκιμασία.
 1. Το γεγονός ότι ο Πλάτων και ο Σωκράτης δίνουν προτεραιότητα στον ειδήμονα, δηλαδή τον «ειδικό» που είναι ικανός να λάβει τις ορθές α­ποφάσεις, και ο Αριστοτέλης στο πλήθος, στους πολίτες που αθροιστι­κά (ή συλλογικά) διαθέτουν περισσότερη αρετή και φρόνηση, για να ασκήσουν πολιτική εξουσία σημαίνει ότι κάποιος από τους φιλοσόφους «σφάλλει»; Ποια είναι η δική σας εκτίμηση;
 1. Να συγκρίνετε τις θέσεις του Αριστοτέλη, όπως διατυπώνονται στην Eνό­τητα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος στο ακόλουθο χωρίο, εκφράζοντας και την προσωπική σας άποψη: Ὁ μὲν οὖν τὸν νόμον κελεύων ἄρχειν δοκεῖ κελεύειν ἄρχειν τὸν θεὸν καὶ τὸν νοῦν μόνους, ὁ δ’ ἄνθρωπον κελεύων προστίθησι καὶ θηρίον· ἥ τε γὰρ ἐπιθυμία τοιοῦτον, καὶ ὁ θυμὸς ἄρχοντας διαστρέφει καὶ τοὺς ἀρίστους ἄνδρας (= Αυτός, λοιπόν, που συμβουλεύει να κυβερ­νά ο νόμος φαίνεται ότι συμβουλεύει στην ουσία να κυβερνά ο θεός και η λο­γική μόνο, ενώ αυτός που συμβουλεύει να κυβερνά ένας άνθρωπος προσθέτει και το θηρίο. Γιατί οι ανθρώπινες επιθυμίες μοιάζουν με του άγριου ζώου και τα ψυχικά πάθη διαφθείρουν και τους άριστους άνδρες, όταν αναλαμβά­νουν την άσκηση της εξουσίας. [Πολιτικά, 1287 a 32 -36].
 1. Να διαβάσετε το κείμενο του Montesqieu που ακολουθεί και να συ­γκρίνετε τις απόψεις του με τη θέση του Αριστοτέλη «πολλοί καθώς εί­ναι, … αρετή, και εξυπνάδα» στο κείμενο που διδαχθήκατε: «Αμέσως μόλις οι άνθρωποι συγκροτούν μια κοινωνία, εξαφανίζεται το αίσθη­μα της αδυναμίας τους… Οι κρατικές υποθέσεις είναι ανάγκη να βαδί­ζουν με ένα ρυθμό. Αλλά ο λαός έχει ή πολλή ενεργητικότητα ή πολύ λίγη. Κάποτε με εκατό χιλιάδες χέρια ανατρέπει τα πάντα, άλλοτε με εκατό χιλιάδες πόδια δεν προχωράει καλύτερα από τα έντομα».
 1. Η αρετή και η φρόνηση θεωρούνται από τον Αριστοτέλη βασικά χα­ρακτηριστικά των πολιτών που συμμετέχουν στην άσκηση της εξουσί­ας. Σήμερα είναι το ίδιο απαραίτητα; Εάν όχι, γιατί επαινούνται, όταν υπάρχουν;

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα. Εναλλακτικά για την πλοήγηση σας μπορείτε να επιλέξετε και το βοηθητικό menu στην αριστερή στήλη της σελίδας.

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.