Αριστοτέλης

Πολιτικά Ενότητα 14

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Πολιτικά Ενότητα 14

Η συγκεκριμένη ενότητα δεν εξετάζεται από το πρωτότυπο  για αυτό το λόγο δεν υπάρχει μετάφραση ούτε λεξιλογικές ασκήσεις. Επομένως, θα ακολουθήσει άμεσα η ανάλυση του περιεχομένου της.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 1. Κι εκείνος όμως που πρώτος τη συγκρότησε: Ποιο νόημα αποκτά ύστερα από αυτή τη φράση η διδασκαλία του Αριστοτέλη ότι η πόλις ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως;
 2. Η δικαιοσύνη είναι συστατικό στοιχείο της πόλης: Γράψε ένα σύντομο δοκίμιο για την ιδέα αυτή.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Οι παρακάτω ερωτήσεις προέρχονται από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και καλύπτουν το σύνολο της ερμηνευτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου αποσπάσματος.

 1. Πώς εξηγεί ο Αριστοτέλης την τάση του ανθρώπου για ζωή στην κοινωνία;
 1. Στην προηγούμενη Ενότητα είδαμε την άποψη του Αριστοτέλη για την ύπαρξη της πόλης «ἐκ φύσεως». Εδώ αναφέρεται σ’ εκείνον «που πρώτος τη συγκρότησε». Να δείξετε ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο χωρίων.
 1. Ο φιλόσοφος στο κείμενο της προηγουμένης Ενότητας θεωρούσε τον άν­θρωπο το ανώτερο από όλα τα όντα. Εδώ θέτει έναν περιορισμό και απο­δεικνύει την ορθότητα του. Ποιος είναι ο περιορισμός και ποια συλλογι­στική πορεία ακολουθεί ο Σταγειρίτης για την απόδειξη της θέσης του;
 1. Ποια ήταν η σημασία της δικαιοσύνης στην αρχαία πόλη; Στην απά­ντησή σας να αξιοποιήσετε τις γνώσεις σας από τα κείμενα της αρχαίας γραμματείας που διδαχτήκατε και από την αρχαία Ιστορία. Νομίζετε ότι η δικαιοσύνη έχει την ίδια σημασία στη σύγχρονη κοινωνία;
 1. «Ο άνθρωπος γεννιέται… αρετή»: Να συσχετίσετε την άποψη αυτή με τις αντίστοιχες θέσεις του φιλοσόφου για την αρετή στα Ἠθικὰ Νικομάχεια.
 1. Ποιο νόημα έχει ο χαρακτηρισμός «ανόσιος» που δίνει ο Αριστοτέλης στον χωρίς αρετή άνθρωπο;
 1. Ο Αριστοτέλης στο έργο του Ἠθικὰ Μεγάλα γράφει: ὅταν γάρ τινα παντελῶς ἴδωμεν φαῦλον, οὐδ’ ἄνθρωπόν φαμεν εἶναι ἀλλὰ θηρίον, ὡς οὖσαν τινὰ κακίαν θηριότητα (= γιατί, όταν καταλάβουμε ότι κάποιος είναι εντελώς φαύλος, δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι άνθρωπος, αλλά άγριο θη­ρίο, σαν να είναι η θηριότητα μια μορφή κακίας». Να αναλύσετε την άποψη που εκφράζει ο Αριστοτέλης στην Ενότητα που διδαχτήκατε για τον δίχως αρετή άνθρωπο χρησιμοποιώντας και το παραπάνω χωρίο.
 1. Να εξηγήσετε τη θέση που διατυπώνει ο Αριστοτέλης για τη δικαιοσύνη (στην Ενότητα που διδαχτήκατε) με επιχειρήματα από το επόμενο χωρίο των ΗΝ (1129 b 27-32): αὕτη μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη ἀρετὴ μέν ἐστι τελεία, ἀλλ’ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ πρὸς ἕτερον (…) καὶ παροιμιαζόμενοί φα­μεν «ἐν δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ΄ ἀρετὴ ἔνι» καὶ τελεία μάλιστα ἀρετὴ (…) ὅτι ὁ ἔχων αὐτὴν καὶ πρὸς ἕτερον δύναται τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι (= Η τοιαύτη δικαιοσύνη είναι τελεία αρετή, όχι όμως αυτή καθ’ εαυτήν, αλλ’ εφόσον σχετίζεται προς τους άλλους (…) Διό και αναφέρομεν την παροιμίαν: εις την δικαιοσύνην συμπεριλαμβάνε­ται κάθε άλλη αρετή. Η δικαιοσύνη είναι τελειοτάτη αρετή (…), διότι ο κα­τέχων αυτήν δύναται ν’ ασκεί την αρετήν και ως προς τους άλλους).
 1. Να εκθέσετε σε ένα μικρό δοκίμιο τα κοινά σημεία και τις διαφορές Πρωταγόρα-σοφιστών-Πλάτωνα με τις βασικές θέσεις του Αριστοτέ­λη, όπως τις συζητήσατε στις Ενότητες 11-14.

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα. Εναλλακτικά για την πλοήγηση σας μπορείτε να επιλέξετε και το βοηθητικό menu στην αριστερή στήλη της σελίδας.

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.