Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού)

Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Διδακτική Ενότητα 7

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α.1.    α. 2, β. 3., γ. 2., δ. 2., ε. 3

Α.2.  α. Λάθος, Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν· ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος.

β. Σωστό, τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν.

γ. Λάθος, ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα.

δ. Σωστό, ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν

Α.3.   ὅπλα

 

Β.1. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη  όταν ο άνθρωπος πραγματώνει την φύση του εφαρμόζοντας την δικαιοσύνη είναι το ανώτερο από όλα τα όντα (τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων), αντίθετα, όταν ο άνθρωπος είναι αποκομμένος από τη δικαιοσύνη, που παρέχεται από τους νόμους της πόλης ,  γίνεται το χειρότερο από όλα τα όντα (χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων). Η πολιτική οργάνωση συνεπάγεται υπέρβαση της πρωτόγονης κατάστασης. Ο Πλάτωνας  κάνει λόγο για πολιτικὸν καὶ ἥμερον γένος και λέει ότι η «δίκη… ἡμέρωκεν τὰ ἀνθρώπινα».

Η αναλογία (ὥσπερ – οὕτω) με τις συμμετρικές αντιθέσεις καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζῴων ἐστιν – και χωρισθεὶς χείριστον (τῶν ζῴων ἐστιν) τονίζει με έμφαση ότι  ο άνθρωπος είναι ικανός τόσο για το καλό όσο και για το κακό.

Η γενική αυτή θέση αποτελεί την βάση της έρευνας του φιλοσόφου και την διατυπώνει με βεβαιότητα και σιγουριά με δύο υποθετικές μετοχές τελεωθεὶς – χωρισθεὶς (το πραγματικό ή αόριστη επανάληψη στο παρόν – μέλλον)· οι καταστάσεις τελεωθεὶς – βέλτιστον, χωρισθεὶς – χείριστον είναι κάτι εξαιρετικά πιθανό.

Η θέση αυτή τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι φύση εφοδίασε τον άνθρωπο με όπλα, όπως τα φυσικά πάθη, τον λόγο και τη γλώσσα, τα οποία με δική του προαίρεση (ἔστι χρῆσθαι) μπορεί να αξιοποιήσει είτε για να εξελίξει τη φρόνηση σε ορθή και ωφέλιμη σκέψη και να υπηρετήσει την δικαιοσύνη (φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ), είτε να χρησιμοποιήσει τη φρόνηση με στόχο να διαπράξει άδικες πράξεις (ἐπὶ τἀναντία). Η φρόνησις εδώ σημαίνει τη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου στο σύνολό της. Ο όρος, δηλαδή, δεν έχει την ειδική σημασία της πρακτικής σοφίας, της ικανότητας να παίρνει ο άνθρωπος τις σωστές αποφάσεις σε καθημερινά συμβάντα της ζωής του. Με αυτή την ειδικότερη σημασία χρησιμοποιεί συχνά ο Αριστοτέλης τον όρο φρόνησις στα Ἠθικὰ Νικομάχεια. Επίσης, η φράση φύεται ἀρετῇ δεν σημαίνει ότι η αρετή είναι έμφυτη στον άνθρωπο, αλλά ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να την αποκτήσει, ίσως και έχει μια έμφυτη τάση προς αυτήν.

Τίποτα δεν είναι πιο ολέθριο από την αδικία (χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα). Και αλλού ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια», γράφει ότι ένας κακός άνθρωπος μπορεί να κάνει απείρως περισσότερα (μυριοπλάσια) κακά από ένα θηρίο. Ο άδικος άνθρωπος είναι το πιο ανόσιο ον στις σχέσεις του με το θείο (ἀνοσιώτατον), το πιο άγριο στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους  (ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς), το χειρότερο από όλα τα όντα στις ερωτικές απολαύσεις και στις απολαύσεις του φαγητού (καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν χείριστον).

Επομένως ο άνθρωπος έξω από το πλαίσιο της πόλης κράτους χάνει τη σωφροσύνη, κυριαρχείται από τα πάθη και τις επιθυμίες, ξεφεύγει από τα όρια του μέτρου, επιδίδεται σε ακολασίες και δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό. Η συσσώρευση υπερθετικών βαθμών (βέλτιστον, χείριστον, χαλεπωτάτη, ἀνοσιώτατον, ἀγριώτατον, χείριστον) και η κλιμάκωση των συνεχόμενων αρνητικών προσδιορισμών με πολυσύνδετο σχήμα (ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον καὶ  χείριστον)  υπογραμίζουν με έμφαση την έκταση του κακού που μπορεί να διαπράξει ο άνθρωπος και τις βλαβερές συνέπειες της αδικίας.

 

Β.2.α. Το ρήμα τελειοῦμαι παράγεται από τη λέξη τέλος. Με τον όρο τέλος ο Αριστοτέλης δηλώνει τον απώτερο σκοπό, τον λόγο, μιας σειράς ενεργειών ή την ολοκληρωμένη μορφή προς την πραγμάτωση της οποίας τείνει ένα ον. Έτσι, το τέλος δεν είναι αποτελείωμα αλλά τελείωση, ολοκλήρωση.  Ο άνθρωπος τελειοῦται, όταν ολοκληρώσει τη σωματική και πνευματική του ανάπτυξη και φτάσει στην πληρότητα των δυνατοτήτων του. Τότε μόνο μπορεί να πε­τύχει την ευτυχία. Στα Ἠθικὰ Μεγάλα ο φιλόσοφος αναφέρει: «Αφού, πάλι, η ευτυχία είναι τέλειο αγαθό και τελικός στόχος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι και ο άνθρωπος που θα την έχει θα είναι τέλειος ­ολοκληρωμένος (την ευτυχία δεν θα την έχει ένα παιδί, ούτε υπάρχει παιδί ευτυχισμένο, αλλά θα την έχει ο ενήλικος, για τον λόγο ότι αυτός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος)». Ασφαλώς και δεν αποστερεί ο Αριστοτέλης τη δυνατότητα της ευτυχίας από το παιδί· δεν λέει πως δεν υπάρχουν παιδιά ευτυχισμένα! Αυτό που ο φιλόσοφος αρνείται στην παιδική ηλικία είναι η ευτυχία στην ολοκληρωμένη της μορφή, η ευτυχία ενός ενήλικου· αυτήν και μόνο αυτήν δεν μπορούν να έχουν τα παιδιά.

 

Β.2.β. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η δικαιοσύνη αποτελεί τον συστατικό πυρήνα της πόλης (ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν). Η θέση αυτή αιτιολογείται από το γεγονός ότι  η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την δίκη και τον καθορισμό του δικαίου (ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις). Η δίκη, δηλαδή η έμφυτη αντίληψη για το ορθό και το δίκαιο και η θέληση για την επιβολή του οδηγεί τους ανθρώπους στο να καθορίσουν  το δίκαιον,  δηλαδή το σύνολο των θεσμών και των κανόνων που εξασφαλίζουν την τάξη και την ορθή οργάνωση (τάξις) της συλλογικής συμβίωσης. Η δικαιοσύνη, ως θεσμός της πόλης αποτελεί ηθική διαπαιδαγώγηση για τους πολίτες, αφού αφενός υποδεικνύει την τήρηση του μέτρου και  τη σωστή στάση απέναντι στα πάθη, αφετέρου δημιουργεί τη συνοχή των πολιτών μεταξύ τους. Αφού μόνο με την δικαιοσύνη επιτυγχάνεται η τελείωση του ανθρώπου, ο  άνθρωπος επιτυγχάνει την τελείωσή του μόνο στο πλαίσιο της πόλης συνυπάρχοντας αρμονικά με τους συμπολίτες του και ενεργώντας ηθικά ως πολίτης. Η δικαιοσύνη είναι πολιτική αρετή. Οι πολίτες ασκούν την δικαιοσύνη όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας προάγοντας τη συλλογική ευημερία.

 

Β.3. 1. α, 2. β, 3. γ, 4. α, 5. β

Β.4.α συστήσας: σύστημα, συστηματικός, δίκης: δείγμα, δεικτικός, ἔχων: όχημα, ανεκτικός, χρῆσθαι: χρήμα, χρηστικός, τάξις: τάγμα, τακτικός

Β4.β. φύσει: νόμῳ, πᾶσιν: οὐδέσιν, χαλεπωτάτη: ὠφελιμωτάτη / βελτίστη, τἀναντία: ταὐτά, ἀρετῇ: κακίᾳ.

Β.5. Τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Ηρόδοτος εξηγούν τη διαδικασία γένεσης της πόλης. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πόλη δημιουργήθηκε από φυσική αναγκαιότητα, ότι είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής εξέλιξης, (Φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν)  για την οποία επέδρασε ως καταλύτης αυτός που πρώτος τη συγκρότησε (ὁ δὲ πρῶτος συστήσας). Αυτός που πρώτος συγκρότησε την πόλη υπήρξε μεγάλος ευεργέτης (μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος), επειδή θέσπισε νόμους και επέβαλε τη δικαιοσύνη απομακρύνοντας τις βλαβερές συνέπειες της αδικίας. Ουσιαστική, δομική προϋπόθεση για τη δημιουργία των πόλεων αλλά και την αντοχή τους μέσα στον χρόνο είναι το αίσθημα του δικαίου και οι θεσμοί εύρεσης και πραγ­μάτωσής του μέσα στις πόλεις (ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις).

Ο Ηρόδοτος  εξηγεί τη γένεση της πόλης μέσα από την ιστορία του Δηιόκη που ήταν ο ιδρυτής του κράτους των Μήδων. Οι Μήδοι κατοικούσαν διασκορπισμένοι σε μικρά χωριά χωρίς  πολιτικούς και δικαστικούς θεσμούς. Λόγω της έλλειψης πολιτικής οργάνωσης οι άνθρωποι αδικούσαν ένας τον άλλον (σ᾽ όλη τη χώρα των Μήδων βασίλευε μεγάλη ανομία). Η απουσία της ασφάλειας και της δικαιοσύνης οδήγησε τους Μήδους στη συλλογική απόφαση να  ενωθούν κάτω από την εξουσία ενός  βασιλιά, ο οποίος θα αναλάμβανε το έργο της επιβολής και της απονομής της δικαιοσύνης («Αφού δεν είναι δυνατό να ζήσουμε στον τόπο μας αφήνοντας τα πράγματα όπως έχουν … και δε θα μας φέρνουν άνω κάτω οι παρανομίες»). Οι  Μήδοι επέλεξαν τον Δηιόκη, έναν άνθρωπο που θεωρούσαν σοφό (σοφός), με υψηλό κύρος (του είχε και πρωτύτερα υπόληψη μεγάλη) και τον οποίο εμπιστεύονταν (με μεγαλύτερο ζήλο βάλθηκε να μοιράζει δικαιοσύνη).

Τόσο για τον Αριστοτέλη όσο και για τον Ηρόδοτο καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του κράτους έχει η δικαιοσύνη. Η πόλη δημιουργείται από τον άνθρωπο προκειμένου να ικανοποιήσει την έμφυτη ανάγκη του για την αποκατάσταση της αδικίας που επικρατεί χωρίς την πολιτική οργάνωση. Η πραγμάτωσή της επιτυγχάνεται με τη συμβολή μιας προσωπικότητας γενικής αποδοχής, που επιβάλλει και απονέμει το δίκαιο. Παρόλο που το κείμενο του Ηροδότου περιγράφει έναν ανατολικό λαό με διαφορετικά πολιτικά ήθη από τα ελληνικά της κλασικής εποχής, εντούτοις είναι φανερό πως μια χαρισματική και ηγετική προσωπικότητα, όπως ο Δηιόκης στον Ηρόδοτο, επιβεβαιώνει την θεωρία του Αριστοτέλη για την συμβολή της ανθρώπινης δράσης στην φυσική διαδικασία της συγκρότησης των κοινωνιών. Η δημιουργία της πόλης οφείλεται σε ένα συνδυασμό της φύσης και της τέχνης.

Για να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ενότητα 7 Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Σοφία Πατσούρα,  η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΕρωτήσεις
Ενότητα 1 Ερμηνευτικές-Λεξιλογικές-Ετυμολογικές Ασκήσεις 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου
Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου-Απαντήσεις
Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα Απαντήσεις
Ενότητα 7 Ενότητα 7 Απαντήσεις
Ενότητες 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Ενότητες 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο
Ενότητα 9 & Αδίδακτο ΚείμενοΕνότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις
Ενότητα 9 & Άγνωστο
Ενότητα 13 & ΆγνωστοΕνότητα 13 & Άγνωστο- Απαντήσεις
Ενότητες 18-19 & Άγνωστο
Ενότητα 21 & Άγνωστο
Πρωταγόρας Ενότητες 2 -3 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)
Πρωταγόρας Ενότητες 3-4& Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή) Συνδυαστικές Ερωτήσεις Πρώτο Μέρος
Πρωταγόρας Ενότητα 5& 6 (Νέα Μορφή)
Πρωταγόρας Ενότητα 6 Συνδυαστικές Ερωτήσεις Δεύτερο Μέρος
Πολιτεία Ενότητες 11-12 Νέα ΜορφήΠολιτεία Ενότητες 11-12 Νέα Μορφή Απαντήσεις
Πολιτεία Ενότητες 11-12 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)
Πολιτεία Ενότητες 12-13
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 1-2 & Άγνωστο Κείμενο Νέα Μορφή (ΙΕΠ)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 1-2 & Άγνωστο Κείμενο Νέα Μορφή (ΙΕΠ) Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 2-4 & Άγνωστο ΚείμενοΗθικά Νικομάχεια Ενότητες 2-4 & Άγνωστο Κείμενο Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 3-5 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 3-5 & Άγνωστο Κείμενο Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 4-5
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5-6 (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5, 9, 10 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5, 9, 10 (Νέα Μορφή) Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-8 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-9 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-9 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-10 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-9
Πολιτικά Ενότητα 20 & Αδίδακτο (Νέα Μορφή)
Πολιτικά Ενότητα 20 (Νέα Μορφή)
Πολιτικά Ενότητα 20

Για να μεταβείτε σε κάποιο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.