Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού)

Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Φάκελος Υλικού)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Διδακτική Ενότητα 4

Η  διανομή των ιδιοτήτων στα ζώα

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α

  1. Σωστό «τυποῦσιν αὐτά θεοί […] ἐκ γῆς και πυρός μείξαντες και τῶν ὅσα πυρί καί γῇ κεράννυται»
  2. Λάθος «Προμηθέα δε παραιτεῖται Ἐπιμηθεύς αὐτός νεῖμαι», «νείμαντος δε ἐμοῦ «ἔφη, « ἐπίσκεψαι»
  3. Σωστό «Ταῦτα δε ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μη τι γένος ἀϊστωθείη»
  4. Σωστό « προς τας ἐκ Διός ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο»
  5. Λάθος «και τοῖς μέν ὀλιγογονίαν προσῆψε»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Η βασική μέριμνα και φροντίδα του Επιμηθέα είναι να εξασφαλίσει τη διαιώνιση όλων των ειδών της ζωής. Ο Πρωταγόρας αναφέρεται στη σωτηρία των διαφόρων ειδών του ζωικού βασιλείου δηλώνοντας αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους αποφεύγεται η εξαφάνισή τους. Αυτή η λογική της σωτηρίας των ειδών θυμίζει σύγχρονες οικολογικές αρχές πχ την αναγκαιότητα της εξισορρόπησης των αντίρροπων τάσεων στο πλαίσιο του οικοσυστήματος (νόμος της αναπλήρωσης) Ο Πρωταγόρας επιχειρεί να εξηγήσει τελεολογικά το «νόμο της αναπλήρωσης» στη φύση, αφού σύμφωνα με τους βιολογικούς νόμους κάθε ζώο έχει εφοδιαστεί με τα αναγκαία μέσα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης και διαιώνισης του είδους του.

Ειδικότερα παρατηρούμε ότι οι ιδιότητες μοιράζονται στα ζώα έτσι ώστε μια αδυναμία να αναπληρώνεται από μια ικανότητα, με σκοπό να εξασφαλίζονται με αυτό τον τρόπο α) η ύπαρξη και η διαιώνιση του κάθε είδους και β) η ισορροπία του οικοσυστήματος μέσα από την εξισορρόπηση των αντίρροπων δυνάμεων που λειτουργούν στο εσωτερικό του. Ακόμη η ποικιλία των ζωικών ειδών με διαφορετικές ιδιότητες και ικανότητες δείχνει ότι στο ζωικό κόσμο επικρατεί συνεχής αγώνας για επιβίωση, ένας διαρκής πόλεμος για την ύπαρξη και επιπλέον ότι η τελική ισορροπία του οικοσυστήματος προκύπτει από την εναρμόνιση των αντιθέσεων. (Στο σημείο αυτό ίσως έχει επηρεαστεί από τον Ηράκλειτο)

Στο χωρίο χαρακτηριστική είναι η επανάληψη του ρηματικού θέματος «σώζω» στο οποίο παρατίθεται μάλιστα και το αντώνυμο «ἀϊστωθείη»

Σώζω, σωτηρία: το ρήμα σώζω σημαίνει σώζω από το θάνατο, διατηρώ στη ζωή, διαφυλάττω κάτι σώο και ολόκληρο. Ο Πρωταγόρας αναφέρεται στη σωτηρία των διαφόρων ειδών του ζωϊκού βασιλείου (και του ανθρώπου) δηλώνοντας τους τρόπους με τους οποίους αποφεύγεται η εξαφάνισή τους. Η λογική της σωτηρίας των ειδών θυμίζει σύγχρονες οικολογικές αρχές.

Η τελεολογική εξήγηση της αντισταθμιστικής και σύμμετρης κατανομής των ιδιοτήτων στα ζώα, που επιχειρεί ο Πρωταγόρας στην εξεταζόμενη ενότητα γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή στη χρήση της γλώσσας με το πλήθος αντιθετικών σχημάτων και προσδιορισμών του τελικού αιτίου (εἰς σωτηρίαν, ἔσωζεν, μη τι γένος ἀϊστωθείη, ϊκανοῖς μέν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δε και καύματα, ὅπως ὑπάρχοι τά αὐτά ταῦτα στρωμνή οἰκεία και αὐτοφυής Εκάστω, σωτηρίᾳ τῷ γένει πορίζων). Με την πληθώρα όμοιων φράσεων τονίζεται η αγωνία του Επιμηθέα να εξασφαλιστεί η σωτηρία των ειδών, ώστε να μην κινδυνεύσει με εξαφάνιση κάποιο από αυτά. Επίσης αξιοπρόσεκτη είναι η ποικιλία των ρημάτων που χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας για να περιγράψει το μοίρασμα των ιδιοτήτων (προσῆπτεν, ἐκόσμει, ὥπλιζε, ἐμηχανᾶτο, ἔσωζεν, ἐπανισσών, ἔνεμεν, εὐλάβειαν, ἔχων, ἐπήρκεσε διαφυγάς, ἀμφιεννύς κ.λπ.) Αυτό που κυρίως προβάλλεται είναι η προσπάθεια τήρησης αρχών ισότητας και δικαιοσύνης στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει ο Επιμηθέας (ἐπανισσών ἔνεμεν)

Β2. Οι διαπιστώσεις του παράλληλου κειμένου σχετικά με τους αρχαιοελληνικούς κοσμογονικούς και ανθρωποκεντρικούς μύθους επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βαθμό και στο μύθο του Πρωταγόρα. Πρώτα απ’ όλα η δημιουργία των ανθρώπων προϋποθέτει την ύπαρξη των θεών. (Ἤν γάρ ποτέ χρόνος ὅτε θεοί μέν ἦσαν, θνητά δε γένη οὐκ ἦν) αφού οι τελευταίοι είναι αυτοί που πλάθουν τα ανθρώπινα πλάσματα, ενώ και η γένεση του κόσμου παρουσιάζεται στο σύνολό της ως θεϊκή δημιουργία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το παράλληλο κείμενο οι αρχαιοελληνικοί μύθοι αναφέρονται σε όντα γεννημένα από τη γη και φτιαγμένα με χώμα, πηλό, πέτρα και άλλα στοιχεία, όπου η γεννητική δύναμη της γης σχετίζεται με μητριαρχικά πρότυπα και την πίστη στη μητέρα Γη.

Κάτι αντίστοιχο διαφαίνεται και στο μύθο του Πρωταγόρα. Οι θεοί δημιουργούν τους ανθρώπους μέσα στη γη (γῆς ἔνδον) με χώμα και όσα αναμειγνύονται με το χώμα (ἐκ γῆς και πυρός μείξαντες και των ὅσα πυρί και γῇ κεράννυται) χρησιμοποιώντας βεβαίως και άλλα υλικά. Διαπιστώνουμε λοιπόν και εδώ την αρχέγονη αντίληψη της Μητέρας Γης στην κοιλιά της οποίας γονιμοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν τα ζώα και τα φυτά. Μια αντίληψη που υποδηλώνει και τη σημασία που αποδιδόταν στον αυτοχθονισμό.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι η χρήση των ρημάτων τυποῦσι, κεράννυται πλάθουν τόσο στον Πρωταγόρα όσο και στο παράλληλο κείμενο παραπέμπουν και στην κεραμική τέχνη αισθητοποιώντας τον τρόπο, τη μέθοδο, την τεχνική της δημιουργίας των όντων στους αρχαιοελληνικούς μύθους.

Τέλος η γαιοκρατική φυσική θεωρία του Ξενοφάνη επιβεβαιώνεται, καθώς κατά τον Πρωταγόρα η γη και το πυρ είναι τα πρώτα στοιχεία, που με την ένωσή τους σχηματίστηκαν τα όντα αναφερόμενος, ωστόσο, και στην ανάμειξη δυο άλλων στοιχείων, του νερού (όπως και ο Ξενοφάνης) και του αέρα.

Β3. 1γ, 2 α, 3γ, 4γ, 5γ

Β4 ανάμειξη, αμιγής // αφασία, άφατος// διασώστης, άσωτος// επιδερμίδα, δερματόδετος // διατροφή, υπερτροφικός.

Α. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ1. 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Φημί οὖν ἔγωγε τον δῆμον τον Ἀθήνησι Εγώ τουλάχιστο ισχυρίζομαι ότι ο δήμος στην Αθήνα
γιγνώσκειν γνωρίζει
οἵτινες χρηστοί εἰσί τῶν πολιτῶν ποιοι από τους πολίτες είναι χρηστοί
καί οἵτινες πονηροί και ποιοι κακοί
γιγνώσκοντες δε τούς μέν σφίσιν αὐτοῖς και παρόλο που τους γνωρίζουν
ἐπιτηδείους καί συμφόρους φιλοῦσι αγαπούν αυτούς που είναι απαραίτητοι
καί συμφόρους και επωφελείς για τα συμφέροντά τους
κἄν πονηροί ὦσι ακόμη και αν είναι κακοί
τούς δε χρηστούς μισοῦσι μᾶλλον ενώ τους χρηστούς περισσότερο τους μισούν
οὐ γάρ νομίζουσι πεφυκέναι τήν ἀρετήν Διότι δε νομίζουν ότι γεννήθηκε η αρετή
αὐτοῖς προς τῷ σφετέρῳ ἀγαθῷ σ ’αυτούς για το δικό τους αγαθό
ἀλλά ἐπί τῷ κακῷ αλλά προς το κακό
καί τοὐναντίον γε τούτου ἔνιοι Αλλά και το αντίθετο βέβαια από αυτό μερικοί
ὄντες ὡς ἀληθῶς τοῦ δήμου αν και πραγματικά είναι μέρος του δήμου
τήν φύσιν οὐ δημοτικοί εἰσί δεν είναι δημοκρατικοί στη φύση
ἐγώ μέν αὐτῷ δήμῳ συγγιγνώσκω  Εγώ όμως συγχωρώ τον ίδιο το δήμο
δημοκρατίαν για τη «δημοκρατία» του (/ αποδέχομαι την άποψη του ίδιου του δήμου για τη δημοκρατία)
αὑτόν μέν γάρ εὖ ποιεῖν

παντί συγνώμῃ ἐστί

επειδή ο καθένας δικαιολογείται να φροντίζει τα δικαιώματά του
ὅστις δε μη ὤν τοῦ δήμου όποιος τυχόν όμως, αν και δεν είναι από τους πολίτες
εἵλετο ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει προτιμά περισσότερο να κατοικεί σε
οἰκεῖν μάλλον πόλη με δημοκρατία
ἤ ἐν ὀλιγαρχούμνη παρά με ολιγαρχικό πολίτευμα
ἀδικεῖν παρεσκεύαστο προπαρασκευάστηκε να αδικεί
καί ἔγνω Και κατάλαβε
ὅτι μᾶλλον οἷον τε διαλαθεῖν Ότι είναι περισσότερο δυνατό να περνά απαρατήρητος
κακῷ ὄντι όντας κακός
ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει σε πόλη με δημοκρατικό καθεστώς
ἤ ἐν ὀλιγαρχούμενη παρά με ολιγαρχία

Γ2. Στο παρόν απόσπασμα ο συγγραφέας παρατηρεί ότι κάποιοι μέμφονται τους Αθηναίους, ότι ενίοτε στην Αθήνα δεν είναι δυνατό για κάποιον, ακόμη και αν διαμένει εκεί για ένα χρόνο (ἐνιαυτόν καθημένῳ) να εξετάσει την υπόθεσή του στη Βουλή ή στην Εκκλησία του Δήμου. Και αυτό γιατί εξαιτίας του πλήθους των υποθέσεων που φροντίζει ο Δήμος, οι επισκέπτες της πόλης δεν είναι σε θέση, αφού ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τους, να αναχωρήσουν.

Ο πρώτο πρόβλημα που εντοπίσει είναι ο μεγάλος αριθμός των εορτών που γιορτάζονται στην Αθήνα, περισσότερες από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Σε αυτές τις γιορτές διεκπεραιώνονται λιγότερες από τις υποθέσεις της πόλης.

Έπειτα οι Αθηναίοι εκδικάζουν πολλές δίκες ιδιωτικές και δημόσιες και ευθυνοδοσίες (δίκας και γραφάς και εὐθύνας ἐκδικάζειν) όσες ούτε όλοι οι άνθρωποι δεν εκδικάζουν, σημειώνει εμφατικά

Η Βουλή οφείλει επίσης να διαβουλεύεται για πολλά θέματα σχετικά με τον πόλεμο, για την προσπόριση χρημάτων (περί πόρου χρημάτων) σχετικά με την ψήφιση νέων νόμων (περί νόμων θέσεως).

Ακόμα για πολλά πράγματα που γίνονται στην πόλη, αλλά λαμβάνουν χώρα στις συμμαχικές πόλεις, για θέματα που αφορούν την είσπραξη φόρων, ενώ τελικά η βουλή είναι και επιφορτισμένη με τη φροντίδα των ναυστάθμων και των ιερών (και φόρων δέξασθαι και νεωρίων ἐπιμεληθῆναι και ἱερῶν).

Έτσι ο συγγραφέας καταλήγει εμφατικά και με ελαφρά ειρωνεία ότι με τόσα θέματα που έχει να φροντίσει και διερευνά ο αθηναϊκός δήμος, δε θα έπρεπε να αναρωτιέται κανείς για τους λόγους που οι Αθηναίοι δεν είναι ικανοί να εξετάσουν τις υποθέσεις, εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις όλων των ανθρώπων.

Γ3.α

πόλεως (φωνηεντόληκτο): ταῖς πόλεσι

πλῆθος (σιγμόληκτο): τῷ πλήθει

πραγμάτων (αφωνόληκτο): το πρᾶγμα

Γ3β

πέπραξο                   πεπρᾶχθαι

Γ3 γ

φύου

πέπεμμαι     πέπεμπται

ὦ πᾶς ἄνθρωπε

Γ4α «κἄν πονηροί ὦσι»

Δευτερεύουσα επιρρηματική παραχωρητική πρόταση που εισάγεται με το «κἄν». Εκφέρεται με υποτακτική «ὦσι» γιατί σε συνδυασμό με την οριστική ενεστώτα στην πρόταση εξάρτησης («φιλοῦσι») δηλώνεται αόριστη επανάληψη στο παρόν και μέλλον.

Γ4β

«οὗτος ἔφη (ἐκείνους) γιγνώσκοντας δέ τούς μέν σφίσιν αὐτοῖς ἐπιτηδείους καί συμφόρους φιλεῖν, κεἰ πονηροί εἴησαν/εἶεν.

Γ4γ

γιγνώσκειν: Ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο στο ρ. φημί με υποκείμενο «τον δῆμον» (ετεροπροσωπία)

τοῦ δήμου: Γενική κατηγορηματική διαιρετική στο υποκείμενο της μετοχής ὤν

μοι: Δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το προσωπικό δοξαστικό «δοκοῦσι»

μεμφομένους: Κατηγορηματική μετοχή που αποδίδεται στο αντικείμενο «τινάς» του ρήματος «ὁρῶ»

 

 

Τις εκφωτήσεις του Κριτηρίου μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:

Ενότητα 4 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού)

Το κριτήριο αξιολόγησης καθώς και τις απαντήσεις που το συνοδεύουν προετοίμασε ο εκλεκτός συνάδελφος Διονύσης Κόκλας,  ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΕρωτήσεις
Ενότητα 1 Ερμηνευτικές-Λεξιλογικές-Ετυμολογικές Ασκήσεις 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου
Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου-Απαντήσεις
Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα Απαντήσεις
Ενότητα 7 Ενότητα 7 Απαντήσεις
Ενότητες 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Ενότητες 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο
Ενότητα 9 & Αδίδακτο ΚείμενοΕνότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις
Ενότητα 9 & Άγνωστο
Ενότητα 13 & ΆγνωστοΕνότητα 13 & Άγνωστο- Απαντήσεις
Ενότητες 18-19 & Άγνωστο
Ενότητα 21 & Άγνωστο
Πρωταγόρας Ενότητες 2 -3 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)
Πρωταγόρας Ενότητες 3-4& Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή) Συνδυαστικές Ερωτήσεις Πρώτο Μέρος
Πρωταγόρας Ενότητα 5& 6 (Νέα Μορφή)
Πρωταγόρας Ενότητα 6 Συνδυαστικές Ερωτήσεις Δεύτερο Μέρος
Πολιτεία Ενότητες 11-12 Νέα ΜορφήΠολιτεία Ενότητες 11-12 Νέα Μορφή Απαντήσεις
Πολιτεία Ενότητες 11-12 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)
Πολιτεία Ενότητες 12-13
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 1-2 & Άγνωστο Κείμενο Νέα Μορφή (ΙΕΠ)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 1-2 & Άγνωστο Κείμενο Νέα Μορφή (ΙΕΠ) Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 2-4 & Άγνωστο ΚείμενοΗθικά Νικομάχεια Ενότητες 2-4 & Άγνωστο Κείμενο Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 3-5 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 3-5 & Άγνωστο Κείμενο Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 4-5
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5-6 (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5, 9, 10 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5, 9, 10 (Νέα Μορφή) Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-8 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-9 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-9 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-10 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-9
Πολιτικά Ενότητα 20 & Αδίδακτο (Νέα Μορφή)
Πολιτικά Ενότητα 20 (Νέα Μορφή)
Πολιτικά Ενότητα 20

Για να μεταβείτε σε κάποιο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.