Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57

Μετάφραση

Σχετικά, λοιπόν, μ’ αυτή την καταγγελία και με ποιον τρόπο έγιναν συγγενείς μας και ότι δεν ήταν αρκετή η περιουσία του (Αριστοφάνη) για την ναυτική αποστολή αλλά και ότι δανείστηκε επιπλέον χρήματα από αλλού, τα έχετε ακούσει και τα έχουν επιβεβαιώσει και μάρτυρες. Θέλω να πω σε σας και λίγα για τον εαυτό μου. Εγώ, λοιπόν, στα τριάντα μου χρόνια ούτε ποτέ αντιμίλησα προς τον πατέρα μου σε κάτι ούτε με κατήγγειλε κανείς από τους συμπολίτες μου και, αν και κατοικώ κοντά στην αγορά, κανένας δε με είδε ποτέ ούτε στο δικαστήριο ούτε στο βουλευτήριο πριν με βρει αυτή η συμφορά.

Μετάφραση: Γ.Α. Ράπτης. 2002. Λυσίας. Ι, Υπερασπιστικοί Λόγοι. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Πρόλογος Χ. Τσολάκης. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.

Ερώτηση Κατανόησης

2.α. Το δοθέν κείμενο αποτελεί απόσπασμα του έργου «Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων προς το δημόσιον». Στο πρώτο πεδίο του αποσπάσματος ο ομιλητής με την παράθεση παραδειγμάτων χρηστής ζωής προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ομιλητής ισχυρίζεται ότι μολονότι ο ίδιος έχει φτάσει τα τριάντα χρόνια ουδέποτε αντιμίλησε προς τον πατέρα του («οὔτε τῷ πατρὶ οὐδὲν πώποτε ἀντεῖπον»), ούτε υπήρξε ποτέ κάποια κατηγορία εις βάρος του από κάποιον συμπολίτη του («οὔτε τῶν πολιτῶν οὐδείς μοι ἐνεκάλεσεν»). Επιπλέον, πριν του συμβεί  η  συγκεκριμένη συμφορά κανείς δεν τον έχει δει ως κατηγορούμενο ούτε στο δικαστήριο, ούτε στο βουλευτήριο(«οὔτε πρὸς δικαστηρίῳ οὔτε πρὸς βουλευτηρίῳ ὤφθην οὐδεπώποτε»).

Όλα τα παραπάνω αρκούν, σύμφωνα με τον ομιλητή, ώστε  να αποδείξουν ότι ο ίδιος έχει ζήσει μέχρι στιγμής με συνέπεια μια ήρεμη και «καθώς πρέπει» ζωή και ότι η εν γένει παρουσία του στην πόλη όλα αυτά τα χρόνια αναμφίβολα πιστοποιούν και την αθωότητά του.

Γραμματικές Παρατηρήσεις

3.α.

τῆς γραφῆς, α΄ κλίση, τῶν γραφῶν

κηδεσταὶ: α΄ κλίση, κηδεστής

τρόπῳ, β΄ κλίση, τοῖς τρόποις

τὸν ἔκπλουν, β΄ κλίση, τούς ἔκπλους

3.β.

ἐμαυτοῦ

αυτοπαθητική αντωνυμία

ἡμῶν αὐτῶν

ἡμῖν αὐτοῖς

ἡμᾶς αὐτοὺς

τοσαῦτα

δεικτική αντωνυμία

τοσούτου

τοσούτῳ

τοσοῦτο

αναφορική αντωνυμία

οὗ

 

3.γ.

ἀντεῖπον, αντιλέγεις

γενέσθαι, γίγνει/ ῃ ή εἶ (να ληφθεί σωστή οποιαδήποτε από τις δύο απαντήσεις)

Συντακτικές Παρατηρήσεις

οὔτεοὔτε

συμπλεκτικοί σύνδεσμοι (αποφατική συμπλοκή)

Συνδέουν τους δύο εμπροθέτους προσδιορισμούς: οὔτε πρὸς δικαστηρίῳ οὔτε πρὸς βουλευτηρίῳ

καί

συμπλεκτικός σύνδεσμος  (καταφατική συμπλοκή)

συνδέει τις λέξεις «πολλὰς» και «μεγάλας» (εἰσφορὰς δὲ πολλὰς καὶ μεγάλας εἰσενήνοχεν.)

4.β.

ἡμῖν: δοτική προσωπική κτητική στο υπαρκτικό ρήμα ἐγένοντο

εἰπεῖν: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα βούλομαι, ταυτοπροσωπία (Υρ= Υαπρφ= ἐγώ)

μοι: Αντικείμενο του ρήματος ἐνεκάλεσεν

τὴν συμφοράν: Υποκείμενο του απαρεμφάτου γενέσθαι

4.γ.

«ἐὰν λέγω»

Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση. Εισάγεται με τον υποθετικό σύνδεσμο «ἐάν». Εκφέρεται με υποτακτική (λέγω, καταφατική) και με τα ρήματα εξάρτησης [λέγω (οριστική Ενεστώτα), ἔχετε (οριστική Ενεστώτα)] σχηματίζει σύνθετο ως προς την απόδοση υποθετικό λόγο της αόριστης επανάληψης στο παρόν ή στο μέλλον. Λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός της προϋπόθεσης στα ρήματα εξάρτησης (λέγω, ἔχετε).

Σύνθετος ως προς την απόδοση υποθετικός λόγος

Υπόθεση: ἐάν λέγω (ἐάν + Υποτακτική)

Απόδοση 1: λέγω (οριστική Ενεστώτα)

Απόδοση 2: ἔχετε (οριστική Ενεστώτα)

Είδος: Αόριστη Επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον.

Μετατροπή στο μη πραγματικό

Σύνθετος ως προς την απόδοση υποθετικός λόγος

Υπόθεση: εἰ ἔλεγον (εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου)

Απόδοση 1: ἄν ἔλεγον (δυνητική οριστική)

Απόδοση 2: ἄν εἴχετε (δυνητική οριστική)

Είδος: Μη πραγματικό.

περὶ μὲν οὖν ἐμαυτοῦ τοσαῦτα ἄν ἔλεγον, περὶ δὲ τοῦ πατρός […] συγγνώμην ἄν εἴχετε, εἰ ἔλεγον […]

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασε ο συνάδελφος  Κάσσας Πέτρος και στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.