Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) - Απαντήσεις

Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης) – Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9

Μετάφραση

Σας ξεχώρισα, φίλοι μου, γιατί δε σας δοκίμασα μονάχα σήμερα, αλλά γιατί σας έβλεπα από μικρά παιδιά να εκτελείτε με προθυμία όσα το κράτος θεωρούσε καλά, και να αποφεύγετε εντελώς αυτά που θεωρούσε άσχημα. Τώρα όμως θέλω να σας εκθέσω το λόγο για τον οποίο και ο ίδιος δέχτηκα με προθυμία αυτό το αξίωμα και εσάς κάλεσα εδώ. Εγώ δηλαδή κατάλαβα πως καθόλου κατώτεροι από μας δεν υπήρξαν οι πρόγονοί μας· γιατί και κείνοι βέβαια κατόρθωσαν πάντοτε, όσα θεωρούνται έργα ανδρείας· αν και υπήρξαν όμως τέτοιοι, ωστόσο δεν μπορώ ακόμη να διαπιστώσω τι καλό πρόσφεραν στο κράτος των Περσών ή στον εαυτό τους· και όμως εγώ νομίζω πως καμιά αρετή δεν ασκείται από τους ανθρώπους για να μην πλεονεκτούν οι καλοί από τους κακούς. Και εκείνοι που απέχουν από τις προσωρινές ηδονές, δεν το κάνουν με σκοπό να μην ευφρανθούν ποτέ, αλλά προετοιμάζονται έτσι, ώστε, ένεκα αυτής της αποχής, να νιώσουν στο μέλλον πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση

Ερώτηση Κατανόησης

Η αποχή από τις πρόσκαιρες απολαύσεις δεν αποσκοπεί σε μία ζωή δίχως ευχαρίστηση. Τουναντίον, μεγιστοποιεί την απόλαυση που έρχεται στο μέλλον. Ο Κύρος αποσκοπεί στο να συμβουλεύσει το ακροατήριο να απέχει από τις εφήμερες απολαύσεις και να στοχεύει στις μακροπρόθεσμες. Έτσι, μέσα από την εγκράτεια, η απόλαυση και η ευχαρίστηση θα μεγιστοποιηθούν.

Γραμματικές Παρατηρήσεις

Γ3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

ὑμᾶς: δοτική ενικού στο ίδιο πρόσωπο σοί, σοι

παίδων: κλητική ενικού ὦ παῖ

ὁρῶν: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου β΄ ειδέ

νομίζει: μέλλοντας, ίδιο πρόσωπο, ίδια φωνή νομιεῖ

ἡγεῖται: παρατατικός, ίδιο πρόσωπο, ίδια φωνή ἡγεῖτο

κατέστην: β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα καθίστατε

παρεκάλεσα: α΄ ενικό οριστικής παρατατικού παρεκάλουν

χείρονες: ίδια πτώση στον υπερθετικό βαθμό χείριστοι

ἐγένοντο: απαρέμφατο ίδιου χρόνου, ίδιας φωνής γενέσθαι

πράττουσιν: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου μέσης φωνής πεπραγμένοι εἰσὶν

Συντακτικές Παρατηρήσεις

Γ4. α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι επιτονισμένοι όροι.

ὁρῶν → αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο υποκ. του ρήματος προσειλόμην (ἐγώ)

ἐκπονοῦντας → κατηγορηματική μετοχή που αναφέρεται στο αντικ. της μετοχής ὁρῶν (ὑμᾶς)

δηλῶσαι → τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ρήματος βούλομαι

χείρονες → κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος ἐγένοντο (οἱ πρόγονοι)

ἡμῶν → γενική συγκριτική

 

β. 

  1. Κύρος κατενόησε ὅτι οἱ πρόγονοι χείρονες μὲν ἡμῶν/ σφῶν οὐδὲν γένοιντο (ευκτ. πλαγίου λόγου λόγω ρήματος εξάρτησης σε ιστορικό χρόνο «κατενόησε»)
  2. Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική προσδιοριστική πρόταση ως επεξήγηση στο ταῦτα

 

 

Για να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο αδίδακτο κείμενο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1, 5, 7-9 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Το κριτήριο αξιολόγησης καθώς και τις απαντήσεις που το συνοδεύουν προετοίμασε ο εκλεκτός συνάδελφος Λαβασίδης Δημήτρης,  ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

 

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.