Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Πλάτωνος, Συμπόσιον 202d8-203b Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πλάτωνος Συμπόσιον 202d8-203

Μετάφραση

Ο θεός δεν έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο. Με τη μεσολάβηση αυτού του δαίμονα υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία και συνομιλία των θεών με τους ανθρώπους και όσο είναι ξάγρυπνοι και όταν κοιμούνται. Όποιος είναι γνώστης αυτών των πραγμάτων είναι άνδρας δαιμόνιος, όποιος γνωρίζει μόνο άλλα πράγματα είτε πρόκειται για το χώρο της επιστήμης είτε των χειρονακτικών εργασιών, αυτός είναι χυδαίος. Τέτοιοι, λοιπόν, δαίμονες υπάρχουν πολλοί και πολλών ειδών. Ένας από αυτούς είναι και ο Έρωτας.

Ερώτηση Κατανόησης

Στο απόσπασμα αυτό του πλατωνικού έργου η Διοτίμα αμφισβητεί την κοινή αντίληψη για τον Έρωτα. Πιστεύει λοιπόν πως αυτός δεν είναι θεός, αλλά βρίσκεται μεταξύ θεού και θνητού, είναι δηλαδή «μέγας δαίμων».

Ως εκ τούτου ιδιαίτερη ικανότητά του είναι να βρίσκεται μεταξύ ανθρώπων και θεών και να συμπληρώνει το κενό, ώστε το σύμπαν ν’ αποτελεί ένα αδιάσπαστο σύνολο. Έργο του Έρωτα λοιπόν είναι να μεταφέρει στους θεούς όσα προέρχονται από τους ανθρώπους, όπως τις δεήσεις και τις θυσίες και στους ανθρώπους όσα προέρχονται από τους θεούς, όπως τις εντολές και τις ανταποδόσεις.

Υπό το πρίσμα αυτό ο συγκεκριμένος δαίμων διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο κι αποτελεί μια γέφυρα επικοινωνίας και συνομιλίας μεταξύ ανθρώπων και θεών.

Γραμματικές Παρατηρήσεις

3 α) δοτική ενικού: τ ρωτι/τ δαίμονι/τ Σωκράτει/τ δυνάμει

δοτική πληθ.: τος ρωσι/τος δαίμοσι/τος Σωκράταις*/τας δυνάμεσι

*Ο πληθυντικός χρησιμοποιείται για άτομα που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Σωκράτη.

β) ὀλίγον – ἧττον – κιστα

μέγαν – μείζονα/μείζω – μέγιστον

γ) απαρέμφατο Ενεστώτα: συμπληρον/χωρεν/μείγνυσθαι/φάναι

απαρέμφατο Αορίστου: συμπληρσαι/χωρσαι/μείξασθαι/φσαι

Συντακτικές Παρατηρήσεις

4.α) Δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση.

Εκφέρεται με απαρέμφατο, γιατί δηλώνει επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Άλλοι τρόποι εκφοράς: Οριστική (ξυνδέδεται)

Δυνητική Οριστική (ν ξυνδέδεται)

Δυνητική Ευκτική (ν ξυνδεδεμένον εη)

β) τν ερέων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική κτητική στο ουσιαστικό «τέχνη».

τούτων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική διαιρετική στο αριθμητικό «ες»

Οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί δηλώνουν τη σχέση μεταξύ προσδιοριζόμενου και προσδιορισμού, δίνουν στον λόγο ακρίβεια και νοηματική πληρότητα και συντελούν στην κατανόηση του κειμένου.

Χωρίς τους συγκεκριμένους προσδιορισμούς θα υπήρχε νοηματική ασάφεια και θα καθίστατο δυσχερής η κατανόηση του κειμένου.

γ) Στην 1η περίοδο του κειμένου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη δυνητική ευκτική (ν εη). Είναι η έγκλιση των προτάσεων κρίσης, κύριων και δευτερευουσών. Δηλώνει το δυνατό στο παρόν και στο μέλλον. Είναι η έγκλιση της απλής σκέψης, η οποία απαλλάσσει τον λόγο από τον δογματισμό και την απολυτότητα. Εδώ ο Σωκράτης τη χρησιμοποιεί για την παρουσίαση της κοινής απ’ όλους άποψης σχετικά με τον Έρωτα. Στις υπόλοιπες προτάσεις χρησιμοποιεί την οριστική, γιατί θέλει να παρουσιάσει το περιεχόμενό τους ως πραγματικό. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι στις προτάσεις αυτές εκφράζονται οι προσωπικές απόψεις της Διοτίμας η οποία επιχειρηματολογεί για τη φύση του Έρωτα, καθίσταται σαφής ο πρόθεση του Πλάτωνα να παρουσιάσει τις απόψεις αυτές με βεβαιότητα.

Στο κείμενο κυρίαρχος ρηματικός τύπος είναι ο Ενεστώτας (στί, συμπληρο, χωρε, μείγνυται, εσίν). Με τη χρήση του χρόνου αυτού δηλώνονται πράξεις που διαρκούν στον χρόνο.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασε η συνάδελφος Γεωργία Μωραΐτη, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.