Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35C-D Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35c-d

Μετάφραση

Γιατί ο δικαστής δεν κάθεται στην έδρα γι’ αυτό, δηλαδή για να χαρίζεται αλλά για να κρίνει αυτά. Και έχει ορκιστεί ότι δεν θα δείχνει εύνοια (σε αυτόν) τον οποίο τυχόν του φαίνεται καλό (να δείχνει εύνοια), αλλά ότι θα δικάζει σύμφωνα με τους νόμους. Λοιπόν, δεν πρέπει ούτε εμείς να συνηθίζουμε εσάς να καταπατάτε τους όρκους ούτε εσείς να συνηθίζετε· γιατί κανείς από εμάς δεν θα ήταν ευσεβής.

Ερώτηση Κατανόησης

Ο Σωκράτης στην απολογία του αναφέρει τις προϋποθέσεις για την ορθή διεξαγωγή μιας δίκης. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι δεν είναι σωστό ο κατηγορούμενος να παρακαλά τον δικαστή ελπίζοντας στον οίκτο του ώστε να αποφύγει την τιμωρία, αλλά ότι πρέπει να επιχειρηματολογεί για να πείσει τον δικαστή ότι αξίζει την αθώωση. Ο δικαστής από την πλευρά του οφείλει να κρίνει όσα ακούει και να μη δείχνει εύνοια, γιατί έχει δώσει όρκο να δικάζει σύμφωνα με τους νόμους και να είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός («οὐδέ δίκαιον…νόμους.»).

Γραμματικές Παρατηρήσεις

α) ὀμωμοκέναι, ἀπολογεῖσθαι, καθῆσθαι, ἀξιοῦν.

β)  ὄμνυσι
ἐδεῖτο
κατηγορήσοιμι/κατεροῖμι ή κατεροίην
Ζεύς
ἀπόφυγε
ἀγαθά – βελτίονα/βελτίω

γ) i. ἐνόμιζον τε γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐμῶν κατηγόρων, καὶ ὑμῖν ἐπέτρεπον καὶ τῷ θεῷ κρίναι περὶ ἐμοῦ ὅπῃ ἔμελλε ἐμοί τε ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν.

ii. οὐδείς: ονομαστική ενικού, αρσενικού γένους, της επιμεριστικής αντωνυμίας οὐδείς-οὐδεμία-οὐδέν.
ἐμῶν: γενική πληθυντικού, αρσενικού γένους, α΄ πρόσωπο για έναν κτήτορα, της κτητικής αντωνυμίας ἐμός-ή-όν.
ἐμοῦ: γενική ενικού, α΄ πρόσωπο, της προσωπικής αντωνυμίας ἐγώσύ-(οὗ)
[ενδεικτικές απαντήσεις. Υπάρχουν και τα ὑμῖν, ἐμοί – επίσης προσωπικές αντωνυμίες]

Συντακτικές Παρατηρήσεις

α) χαριεῖσθαι: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα ὀμώμοκεν, ταυτοπροσωπία (Υποκ.: ὁ δικαστής).
πράττειν: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο απαρέμφατο δεῖν, ετεροπροσωπία (Υποκ. απαρεμφάτου: ἐμέ).
τῶν κατηγόρων: γενική διαιρετική στο οὐδείς.
μοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο ρήμα δοκεῖ.
τοιαῦτα: σύστοιχο αντικείμενο στο απαρέμφατο πράττειν (τοιαύτας πράξεις).

β) Το ἄν είναι δυνητικό γιατί συνοδεύει έγκλιση Ευκτική. Έχουμε δυνητική Ευκτική (κατηγοροίην ἄν) η οποία δηλώνει ότι η πράξη είναι πιθανή στο παρόν-μέλλον. Το δυνητικό ἄν δηλώνει ότι η πράξη εξαρτάται από κάποια προϋπόθεση.

γ) Στον πλάγιο λόγο έχουμε δύο ειδικά απαρέμφατα Μέλλοντα (χαριεῖσθαι, δικάσειν), τα οποία εξαρτώνται από το ρήμα ὀμώμοκεν (λεκτικό). Στον ευθύ λόγο μετατρέπονται σε κύριες προτάσεις κρίσεως με Οριστική Μέλλοντα.

Η δευτερεύουσα αναφορική-υποθετική πρόταση εκφέρεται με Υποτακτική (δοκῇ) που στον ευθύ λόγο διατηρείται:

ΕΥΘΥΣ: οὐ χαριοῦμαι οἷς ἂν δοκῇ ἐμοί, ἀλλὰ δικάσω κατὰ τοὺς νόμους.

Υπάρχει λανθάνων υποθετικός λόγος μέσα σε δευτερεύουσα αναφορική-υποθετική πρόταση (οἷς ἄν δοκῇ), η οποία εκφέρεται με ἄν (αοριστολογικό) και υποτακτική (δοκῇ). Με απόδοση τα ρήματα «χαριοῦμαι» και «δικάσω» σε Οριστική Μέλλοντα σχηματίζεται σύνθετος υποθετικός λόγος του προσδοκωμένου.

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασαν οι συνάδελφοι στο Φροντιστήριο Προοπτική στις Σέρρες και στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.