Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 – 8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Λουκιανός Περί του Ενυπνίου §7 – 8

Μετάφραση

Εγώ, αγαπητό μου παιδί, είμαι η ερμογλυφική / γλυπτική τέχνη, που άρχισες να μαθαίνεις χτες, και οικεία και συγγενής από το σόι της μητέρας σου διότι και ο παππούς σου – αφού είπε το όνομα του πατέρα της μητέρας μου- ήταν πετροπελεκητής και οι δύο θείοι σου (το ίδιο) και πολύ πρόκοβαν χάρη σε μας. Κι αν θέλεις να απαλλαγείς από τις ανοησίες και τις φλυαρίες που διδάσκουν στα σχολεία, – δείχνοντας την άλλη-, και να με ακολουθήσεις και να συγκατοικήσεις μαζί μου, πρωτίστως θα καλοθρέψεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ώμους στιβαρούς, ενώ δε θα γνωρίσεις κανένα φθόνο. Και ποτέ δε θα φύγεις για τα ξένα, αφήνοντας πίσω την πατρίδα σου και τους συγγενείς σου, κι όλοι θα σε επαινούν όχι για τα λόγια σου, αλλά για τα έργα σου.

Ερώτηση Κατανόησης

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο απόσπασμα, η Ερμογλυφική, αφού πρωτίστως έχει αποδείξει στον νεαρό Λουκιανό πως η επιλογή της συγκεκριμένης τέχνης συνιστά οικογενειακή παράδοση, του προτείνει, αν θέλει ν’ απαλλαγεί από τις αδιολεσχίες και τις ανοησίες που διδάσκουν τα σχολεία (εννοώντας την άλλη τέχνη, την παιδεία) να την ακολουθήσει και να συγκατοικήσει μαζί της, προσφέροντάς του σωματική διάπλαση κι ευεξία καθώς και την αποβολή του φθόνου για τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν επιλέξει τη γλυπτική ως επάγγελμα «Εἰ δ’ ἐθέλεις…ἀλλότριος ἔσῃ». Επιπρόσθετα, κρούει τον κώδωνα στον ρήτορα να μην φύγει για τα ξένα, εγκαταλείποντας τους συγγενείς και την πατρίδα του και γίνεται σαφές, μέσω ερωτήματος, ότι αν, εν τέλει, γίνει κι αυτός ένας από τους γλύπτες, θα αποκτήσει κοινωνική επιφάνεια, θα είναι άξιος θαυμασμού για τα έργα του κι ουχί για τα λόγια, θα κάνει τον πατέρα του ζηλευτό κι η πατρίδα του θα αναδειχθεί σε μία περίοπτη θέση «οὐδὲ ἐπὶ λόγοις ἐπαινέσονταί σε πάντες / Εἰ δὴ τούτων… πατρίδα;”».

Γραμματικές Παρατηρήσεις

3α. εἰπέ,  τῆς συνοικούσης, μνησθείη

3β. παισί(ν), τό σχῆμα, (ὦ) Ζεῦ

3γ. σοι: προσωπική αντωνυμία β’ προσώπου, ὑμεῖς
ταύτης: δεικτική αντωνυμία, αὗται

Συντακτικές Παρατηρήσεις

4α. ἣν χθὲς ἤρξω µανθάνειν: Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική προσδιοριστική πρόταση που εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία «ἣν», εκφέρεται με οριστική που εκφράζει το πραγματικό και λειτουργεί ως επεξήγηση στη λέξη «Ἑρµογλυφικὴ».

4β. Αττική σύνταξη: το υποκείμενο του ρήματος είναι γένους ουδετέρου και αριθμού πληθυντικού και το ρήμα βρίσκεται στο γ’ ενικό πρόσωπο αντί στο γ’ πληθυντικό.

τοὔνοµα: Αντικείμενο στη μετοχή «εἰποῦσα»
λιθοξόος: Κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος (ὅ πάππος).
τούτων: Γενική συγκριτική στο επίθετο «πλείονα».
πᾶσιν: Κατηγορηματικός προσδιορισμός στη λέξη «ἀνθρώποις».
φθόνου: Γενική αντικειμενική στη λέξη «ἀλλότριος».

 

 

 

Για να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο αδίδακτο κείμενο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 – 8 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασε ο εκκολαπτόμενος συνάδελφος Πέτρος Ραχούτης, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.