Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15

Μετάφραση

Όταν δηλαδή ολόκληρη η Ελλάδα περιήλθε στην εξουσία της δικής μας πολιτείας και ύστερα από τη ναυμαχία του Κόνωνα και μετά τη στρατηγία του Τιμόθεου, δεν μπορέσαμε ούτε για μια στιγμή να διατηρήσουμε αυτή την ευτυχία αλλά αμέσως την περιφρονήσαμε και την χάσαμε. Γιατί πολίτευμα που να μπορεί να διοικήσει καλά τα πράγματα ούτε έχουμε ούτε με καλή τακτική επιδιώκουμε να συστήσουμε.

Ερώτηση Κατανόησης

Ο ρήτορας στο συγκεκριμένο απόσπασμα θεωρεί ως ψυχή της πολιτείας το πολίτευμα. Μάλιστα αντιπαραβάλλει τη δύναμή του με τη σημασία που έχει η ορθή σκέψη για τον άνθρωπο («τοσαύτην ἐχουσα δύναμιν ὅσην περ ἐν σώματι φρόνησις»). Αυτό συμβαίνει γιατί το πολίτευμα είναι που φροντίζει για όλα και προσπαθεί να διαφυλάξει τα αγαθά και να εξαλείψει τις συμφορές. («τά μέν ἀγαθά διαφυλάττουσα, τάς δε συμφοράς διαφεύγουσα»). Συνεπώς η ισχύς του είναι μεγάλη και οι νόμοι καθώς και οι ρήτορες και οι απλοί πολίτες οφείλουν να εξομοιώνονται μ’ αυτό και να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος πολιτεύματος («ταύτῃ καί τους νόμους… έχωσιν»).

Γραμματικές Παρατηρήσεις

  1. α) πόλεως πόλεων

δύναμιν δυνάμεις

φρόνησις φρονήσεις

β) οὐδέν: (αόριστη) επιμεριστική αντωνυμία, οὐδείς – οὐδεμία – οὐδέν

ὅσην: αναφορική αντωνυμία, ὅσος – ὅση – ὅσον

αὕτη: δεικτική αντωνυμία, οὗτος, αὕτη, τοῦτο

(Στο απόσπασμα υπάρχουν και οι αντωνυμίες ἕτερον (αόριστη- επιμεριστική), τοσαύτην (δεικτική), ἑκάστους (αόριστη-επιμεριστική)

γ) ὑποπεσούσης: Οριστική, γ’ πληθυντικό → ὑπέπεσον

Προστακτική, β’ ενικό → ὑπόπεσε

κατασχεῖν: Οριστική, γ’ πληθυντικό → κατέσχον

Προστακτική, β’ ενικό → κατάσχες

Συντακτικές Παρατηρήσεις

  1. α) Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί:

οὐδένα → επιθετικός προσδιορισμός στο «χρόνον»

ἁπάσης → κατηγορηματικός προσδιορισμός στο «τῆς Ἑλλάδος»

Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί:

ἡμῶν → γενική κτητική στο « τήν πόλιν»

Κόνωνος → γενική υποκειμενική στο «ναυμαχίαν»

β) ὑποπεσούσης: επιρρηματική χρονική μετοχή

μετά την Κόνωνος ναυμαχίαν: εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου

χρόνον: πλάγια πτώση, αιτιατική του χρόνου

γ) Αναζητούμε τρόπους εκφοράς β’ όρου σύγκρισης:

ἤ πολιτεία: ἤ + ομοιοτρόπως με α’ όρο

α’ όρος: πολιτεία, β’ όρος: οὐδέν

τῆς καταλειφθείσης: γενική συγκριτική

α’ όρος: αὐτήν (τὴν πολιτείαν), β’ όρος: τῆς καταλειφθείσης

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασε η συνάδελφος Γεωργία Μωραΐτη, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.