Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 

Μετάφραση

Εμείς, Αθηναίοι, παραχωρήσαμε στον Χαρίδημο πολιτικά δικαιώματα και μέσω αυτής της προσφοράς του δώσαμε σ’ αυτόν τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις θρησκευτικές και δημόσιες τελετές και στις νομικές διαδικασίες και σε όλα όσα ακριβώς παίρνουμε μέρος κι εμείς. Διαθέτουμε πολλά που δεν υπάρχουν αλλού, ένα, όμως από αυτά είναι το χαρακτηριστικότερο όλων και το πιο σεβαστό, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου.

Ερώτηση Κατανόησης

Οι Αθηναίοι ήταν ιδιαίτερα υπερήφανοι για το δημοκρατικό τους πολίτευμα το οποίο διαφοροποιούσε την πόλη τους έναντι των υπόλοιπων σύγχρονων πολιτικών σχηματισμών. Για την εύρυθμη λειτουργία του απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ανάμεσα στην πλειάδα των χώρων (νομίμων καὶ πάντων ὅσων περ αὐτοῖς μέτεστιν ἡμῖν. πολλὰ μὲν δὴ παρ᾽ ἡμῖν ἐστι τοιαῦθ᾽) οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με το δύσκολο και απαιτητικό αυτό έργο εξέχουσα θέση κατείχε ο Άρειος Πάγος (τὸ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ δικαστήριον). Οι αρμοδιότητές του υπερέβαιναν τις αντίστοιχες των υπόλοιπων δικαστηρίων και τον καθιστούσαν αξιοσέβαστο (ἓν δ᾽ οὖν ἰδιώτατον πάντων καὶ σεμνότατον). Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση της Αθήνας (τοῦτο μὲν τοίνυν τὰ παλαιά, ὡς ἡμῖν ἀκούειν παραδέδοται) αποτελούσε το μοναδικό χώρο (ἐν μόνῳ τούτῳ τῷ δικαστηρίῳ) με θεσμικό ρόλο την εκδίκαση υποθέσεων δολοφονίας (δίκας φόνου θεοὶ καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν). Χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία έχουν παραμείνει ανεξίτηλα στην αθηναϊκή παράδοση είναι η εκδίκαση της δολοφονίας από τον Άρη του Αλιρρόθιου, γιου του Ποσειδώνα (λαβεῖν μὲν Ποσειδῶν ὑπὲρ Ἁλιρροθίου τοῦ υἱοῦ παρ᾽ Ἄρεως) και η περίπτωση του μητροκτόνου Ορέστη, τον οποίο κατεδίωκαν οι Ερινύες (δικάσαι δ᾽ Εὐμενίσιν καὶ Ὀρέστῃ οἱ δώδεκα θεοί).

Γραμματικές Παρατηρήσεις

3.α) οὗ ὧν, τοσαῦτ᾽ τοσοῦτο, καλὰ καλόν, παραδεδομένα παραδεδομένον, μυθώδη μυθῶδες, ὧν οὗ, αὐτοὶ αὐτός, μάρτυρές μάρτυς, ὅσα ὅσον, οὐδενὸς —, ἄλλου ἄλλων, δικαστηρίου δικαστηρίων

β) – ἀκούειν: Μ.Φ.: άκούεσθαι

– δοῦναι: Μ.Φ.: δόσθαι

– λαβεῖν:Μ.Φ.: λαβέσθαι

δικάσαι: Μ.Φ.: δικάσασθαι

Συντακτικές Παρατηρήσεις

4.α) i) η λέξη Ἀθηναῖοι είναι: το α

ii) η λέξη πολίτην είναι: το β

iii) η λέξη αὐτοῖς είναι: το β

iv) η λέξη πολλά είναι: το γ

 

β. – Τις τῶν ἀκροωμένων ἐδήλωσεν ἀνδράσιν Ἀθηναίοις ὅτι/ὡς οὗτοι Χαρίδημον ποιήσαιντο πολίτην καί διά τῆς δωρειᾶς ταύτης μεταδοῖεν/μεταδοίησαν αὐτῷ και ἱερῶν και ὁσίων καί νομίμων καί πάντων ὅσων περ αὐτοῖς μετείη σφίσιν. (ειδική πρόταση)

Τις τῶν ἀκροωμένων ἐδήλωσεν ἀνδράσιν Ἀθηναίοις τούτους Χαρίδημον ποιήσασθαι πολίτην καί διά τῆς δωρειᾶς ταύτης μεταδοῦναι αὐτῷ και ἱερῶν και ὁσίων καί νομίμων καί πάντων ὅσων περ αὐτοῖς μετείη σφίσιν. (ειδικό απαρέμφατο)

Τις τῶν ἀκροωμένων ἐδήλωσεν ἀνδράσιν Ἀθηναίοις τούτους Χαρίδημον ποιησαμένους πολίτην καί διά τῆς δωρειᾶς ταύτης μεταδόντας αὐτῷ και ἱερῶν και ὁσίων καί νομίμων καί πάντων ὅσων περ αὐτοῖς μετείη σφίσιν. (κατηγορηματική μετοχή)

 

Για να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο αδίδακτο κείμενο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασαν οι εκλεκτοί συνάδελφοι Γεωργία Μωραΐτη & Μιχάλης Μπικάκης οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.