δημοσθένους, κατά στεφάνου Α' 1-2 απαντήσεις

Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α’ 1-2 Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α’, 1-2

Μετάφραση

Αφού ηττήθηκα σε δίκη, άνδρες Αθηναίοι, εξαιτίας ψευδομαρτύρων και δέχτηκα προσβολές και έπαθα δεινά από τον Φορμίωνα, έχω έρθει στο δικαστήριο σας, για να τιμωρήσω τους υπαίτιους. Και παρακαλώ όλους εσάς και σας ικετεύω και σας εκλιπαρώ, πρώτα-πρώτα να με ακούσετε με ευνοϊκή διάθεση (γιατί είναι μεγάλο πραγμα γι’αυτούς που έχουν ατυχήσει, όπως εγώ, να μπορέσουν να μιλήσουν για όσα έχουν πάθει και να έχουν ευνοϊκά διατεθειμένους ακροατές) κι έπειτα, εάν σας φαίνεται ότι αδικούμαι, να με βοηθήσετε να δικαιωθώ. Και θα σας αποδείξω ότι αυτός εδώ ο Στέφανος και έχει ψευδομαρτυρήσει και το έχει κάνει αυτό από αισχροκέρδεια και ο ίδιος γίνεται κατήγορος του εαυτού του˙ τόσο πολύ φανερό είναι το πράγμα. Από την αρχή, λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας εκθέσω με όσο μεγαλύτερη συντομία μπορώ τις πράξεις μου σε σχέση με τον Φορμίωνα, από τις οποίες -αφού τις ακούσετε- θα μάθετε και την κακία εκείνου και ότι αυτοί έχουν δώσει ψευδείς μαρτυρίες.

Γραμματικές Παρατηρήσεις

 • πείσῃ
 • μέγιστον
 • δικαιότερα
 • καταψευδομαρτυρηθεῖσι
 • μεμαρτυρηκότος
 • ληφθησόμενος & εἰλῆφθαι
 • ἑξόντων & σχές
 • τοσούτοις
 • ψευδῶς & ψευδέστερος

Συντακτικές Παρατηρήσεις

 1. μου: αντικείμενο του ἀκοῦσαι,
  τά δίκαια:σύστοιχο αντικείμενο του ἀκοῦσαι,
  δυνηθῆναι: τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης μέγα ἐστί,
  ἀκροατῶν: κατηγορούμενο του αντικειμένου ὑμῶν,
  αὑτοῦ: γενική αντικειμενική στο κατήγορον,
  τοῦ πράγματος:γενική υποκειμενική στο περιφάνεια,
  πρός Φορμίωνα: εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς
 1. δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση ως επεξήγηση πλέον στο (γνώσεσθε) τούτους, που «κατά πρόληψη» πήρε τη θέση του αντικειμένου του ρήματος γνώσεσθε της αναφορικής πρότασης. Εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι και δηλώνει αντικειμενική κρίση και εκφέρεται με οριστική, επειδή δηλώνει το πραγματικό.
 2. καταψευδομαρτυρηθείς: χρονική-αιτιολογική μετοχή, αναλύεται ως εξής: ἐπειδή κατεψευδομαρτυρήθην
  μεμαρτυρηκότα: κατηγορηματική μετοχή, αναλύεται ως εξής: ὅτι μεμαρτύρηκε
 1. περί ὧν πεπόνθασιν = περί τούτων ἅ πεπόνθασιν
  περί τούτων: εμπρόθετος προσδιορισμός αναφοράς στο απαρέμφατο εἰπεῖν
  : σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα
  πεπόνθασιν: ρήμα
  οἱ ἠτυχηκότες: εννοούμενο υποκείμενο ρήματος.

Πρόκειται για το φαινόμενο της έλξης τους αναφορικού με παράλειψη του δεικτικού.

7. Δέομαι καὶ ἱκετεύω καὶ ἀντιβολῶ… ἐὰν ἀδικεῖσθαι δοκῶ, βοηθῆσαί μοι τὰ δίκαια: εξαρτημένος υποθετικός λόγος που δηλώνει το προσδοκώμενο. Η υπόθεση «ἐὰν ἀδικεῖσθαι δοκῶ», δηλαδή ἐάν + υποτακτική, μένει ανεπηρέαστη, καθώς η εξάρτηση είναι αρκτικού χρόνου, ενώ η απόδοση είναι το τελικό απαρέμφατο «βοηθῆσαι», το οποίο πριν την εξάρτηση ήταν μια κύρια πρόταση επιθυμίας που εκφερόταν με προστακτική.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Έλενη Κυριακίδου, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.