Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Απαντήσεις (Νέα Μορφή Εξέτασης)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80

Μετάφραση

Όσα, λοιπόν, έκανε μαζί με όλη την πόλη περισσότερο από ανάγκη παρά από δική του θέληση (ή: βούληση), για αυτά δεν είναι δίκαιο ο πατέρας μου να τιμωρηθεί (ή: να λογοδοτήσει) ατομικά. Γιατί το σφάλμα που έγινε τότε θα το μνημονεύουν πάντοτε όλοι οι Μυτιληναίοι· γιατί από μεγάλη ευημερία (ή: ευτυχία/ ευδαιμονία) πέρασαν σε μεγάλη δυστυχία και είδαν να καταστρέφεται η πατρίδα τους (ή: να συμβαίνει καταστροφή στην πατρίδα τους). Σε σχέση πάλι με όσα αυτοί κατηγορούν (ή: συκοφαντούν) τον πατέρα μου προσωπικά, μην πείθεστε· γιατί όλη αυτή η σκευωρία (ή: δολοπλοκία/ μηχανορραφία) που στρέφεται (ή: πραγματοποιείται) ενάντια σε μένα και εκείνον έγινε για τα χρήματα.

Ερώτηση Κατανόησης

Ο Ευξίθεος λίγο πριν την ολοκλήρωση του λόγου του επιδιώκει να κερδίσει, για ακόμη μία φορά, την εύνοια των δικαστών του. Για να επιτύχει το στόχο του τούς υπενθυμίζει ότι μια άδικη προσωπική καταδίκη θα βλάψει το κύρος και την εξουσία τους. Ο ίδιος θεωρεί ότι η κατηγορία εις βάρος του αποτελεί προϊόν σκευωρίας με στόχο την απόσπαση χρημάτων τόσο από τον ίδιο όσο -και κυρίως- από τον πλούσιο πατέρα του (χρημάτων γὰρ ἕνεκα ἡ πᾶσα παρασκευὴ γεγένηται ἐπ’ ἐμοὶ κἀκείνῳ). Σε περίπτωση που οι δικαστές προχωρήσουν στην καταδίκη του, παρασυρόμενοι από τους κατηγόρους του, θα ενισχύσουν τη συκοφαντική πρακτική που ακολούθησαν οι αντίπαλοί του, καθώς οι τελευταίοι πλέον θα πιστεύουν ότι βρίσκονται σε ανώτερη θέση από τους δικαστές (μὴ διδάσκετε τοὺς συκοφάντας μεῖζον ὑμῶν αὐτῶν δύνασθαι), επειδή θα έχουν πετύχει τον στόχο τους. Θα μπορούν πια να παρουσιάζονται στο δικαστήριο συκοφαντώντας με επιτυχία όποιον επιθυμούν (μὲν γὰρ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς ἃ βούλονται πράσσωσι) χωρίς οι ίδιοι να υφίστανται συνέπειες για τις πράξεις τους εκ μέρους των δικαστών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον λαό (τὸ δ’ ὑμέτερον πλῆθος φεύγειν). Μακροπρόθεσμα αυτή η πράξη και η συνεπαγόμενη πρακτική θα βλάψει το αθηναϊκό πολίτευμα και τον λαό της Αθήνας. Αν, όμως, οι δικαστές σταθούν στο πλευρό του ομιλητή και εναντιωθούν με τη στάση τους στις επιδιώξεις των κατηγόρων, τότε -πέρα από την κατίσχυση της δύναμής τους- θα διαφυλάξουν και την τιμή τους (ὑμετέρα ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις ἔσται), σύμφωνα με όσα προτάσσει η έννοια του δικαίου (ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔχει). Επομένως, η αθωωτική τους ψήφος δε θα ωφελήσει μόνο τον ίδιο αλλά και αυτούς, καθώς η υπεράσπιση της ιδέας του δικαίου τελικά θα ενισχύσει την εξουσία των δικαστών (ὑμεῖς οὖν ἐμοί τε βοηθεῖτε καὶ τῷ δικαίῳ).

Γραμματικές Παρατηρήσεις

) Μάλα μᾶλλον μάλιστα, δίκαιός δικαιότερος δικαιότατος, ἰδίᾳ, ἰδιωτέρᾳ, ἰδιωτάτῃ, ἰδιαιτέρᾳ, ἰδιαιτάτῃ (Μονάδες 6: 1 μονάδα για κάθε παραθετικό, στο ἰδίᾳ από 0,5)

β) ἔπραξεν: πρᾶξον, ἠλλάξαντο: ἄλλαξαι, ἐπεῖδον: ἔπιδε, γενομένην: γενοῦ (Μονάδες 4, 1 μονάδα για κάθε αλλαγή)

Συντακτικές Παρατηρήσεις

4α) ἀνάγκῃ: α’ όρος σύγκρισης- δοτική της αιτίας στο ρήμα ἔπραξεν

μᾶλλον: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ἔπραξεν

ἢ γνώμῃ: β’ όρος σύγκρισης -δοτική της αιτίας στο ρήμα ἔπραξεν

Εναλλακτική εκφορά με γενική συγκριτική: ἀνάγκῃ μᾶλλον γνώμης (ἔπραξεν)

Εναλλακτική εκφορά με αλλαγή πρόθεσης: ἀνάγκῃ μᾶλλον ἀντί / πρὸ γνώμης (ἔπραξεν)

ἀνάγκῃ μᾶλλον παρὰ / (ἢ) πρὸς/ κατά γνώμην (ἔπραξεν)

 

(Οποιαδήποτε από τις παραπάνω δυνατές εκφορές επιλέξει ο μαθητής θεωρείται ορθή. Οι συντάκτες του κριτηρίου προκρίνουν όμως ως επικρατέστερη την εκφορά με γενική συγκριτική)

 

β)

Λανθάνων λόγος με υποθετική μετοχή ως υπόθεση

εἰσιόντων εἰς ὑμᾶς πονηρῶν μὲν αὐτῶν δοκούντων εἶναι, δ’ αὐτοῖς μηδενός γενομένου, ὑμετέρα ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις ἔσται, ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔχει

Λανθάνων λόγος με χρονικοϋποθετική πρόταση ως υπόθεση

ἐπειδὰν δὲ εἰσιόντες εἰς ὑμᾶς πονηροὶ μὲν αὐτοὶ δοκῶσιν εἶναι, πλέον δ’ αὐτοῖς μηδὲν γένηται, ὑμετέρα ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις ἔσται, ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔχει

 

Σημείωση συντακτών

Η κατανομή των μονάδων στην παραπάνω άσκηση μπορεί να γίνει ως εξής:

 

0,5 για κάθε αλλαγή που σχετίζεται με τη μετοχή (αλλαγή ρηματικού τύπου, αλλαγή στο υποκείμενο και κατηγορούμενο μετοχής) (μονάδες 3)

Από 1 μονάδα για την παράλειψη και την αλλαγή του εισαγωγικού συνδέσμου σε κάθε μία από τις υποθετικές προτάσεις αντίστοιχα (μονάδες 2)

Από 0,5 μονάδες για τη ΜΗ αλλαγή της έγκλισης στην απόδοση του υποθετικού λόγου σε κάθε μία από τις πιθανές εκφορές (μονάδα 1).

Σύνολο 6 μονάδες

 

 

 

 

 

 

 

Για να μεταφερθείτε στο αντίστοιχο αδίδακτο κείμενο επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασαν οι εκλεκτοί συνάδελφοι Ευαγγελία Χίντζιου & Μιχάλης Μπικάκης οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.