Βαρβατότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Βαρβατότητα Πολιτισμός Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα Α

Ο συγγραφέας πραγματεύεται το θέμα των διαβαθμίσεων του πολιτισμού. Καταρχάς, προβαίνει σε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στην επιβίωση και τη διαβίωση, διευκρινίζοντας ότι η πρώτη εμπεριέχει την έννοια του άγριου. Στη συνέχεια, διακρίνει τις δύο όψεις υπονόμευσης του πολιτισμού, στη βαρβαρότητα και την αγριότητα, αναφερόμενος σε ιστορικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την εξωτερικότητα της πρώτης και την εσωτερικότητα αλλά και τον λανθάνοντα χαρακτήρα της δεύτερης. Τέλος, επισημαίνει ότι η αγριότητα ταυτίζεται με ανεξέλεγκτες καταστάσεις, οδηγώντας τον πολιτισμό στο κατώτατο όριό του.

Θέμα Β

Β1.

Σ [Ο κοινός παρονομαστής όλων των νοηματοδοτήσεων της βαρβαρότητας είναι η εξωτερικότητα της βαρβαρικής απειλής]

Λ [ο «νόμος της ζούγκλας» είναι ένα αρνητικό όριο, το οποίο δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο άνθρωπος και συγχρόνως να επιβιώσει]

Λ [είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αμυντικών οχυρώσεων απέναντι στη «βαρβαρότητα» και κυρίως απέναντι στην «αγριότητα»]

Σ [Αν οι Έλληνες δεν είχαν την τύχη να κατακτηθούν από τους Ρωμαίους, θα είχαν αλληλοεξοντωθεί ως τον τελευταίο.]

Σ [Πολιτισμός είναι η κίνηση ανάμεσα σε δυο πόλους: το ζην και το ευ ζην […]Ο «όροφος» με τις στατιστικά περισσότερες αφίξεις δείχνει πού περίπου βρίσκεται το πολιτιστικό επίπεδο.]

Β2.α)

Ο Θ. Ζιάκας στην πρώτη παράγραφο του κειμένου του επιστρατεύει μιαν αναλογία. «Αν το ζην είναι το «υπόγειο» της κοινωνικής πολυκατοικίας και το ευ ζην το «ρετιρέ», τότε ο πολιτισμός είναι το «ασανσέρ» που ανεβοκατεβαίνει». Παραλληλίζει τον πολιτισμό (1οςόρος) με ένα ασανσέρ (2οςόρος), την κοινωνία (1οςόρος ) με μια πολυκατοικία (2οςόρος), την επιδίωξη του ζην (1οςόρος) με το υπόγειο (2ος όρος), ενώ την επιδίωξη του ευ ζην (1ος όρος) με το ρετιρέ (2ος  όρος). Πρόθεση του συντάκτη είναι να διαφωτίσει και να διασαφηνίσει τη σύνθετη, πολύπλοκη και ασαφή έννοια του πολιτισμού και των εκφάνσεών του. Γι’ αυτό επιλεγεί, μέσω της αναλογίας, τον παραλληλισμό της  δυσνόητης έννοιας «πολιτισμός» με κάποιες πιο οικείες και κατανοητές όπως πολυκατοικία και όροφοι. Επιπρόσθετα, ο λόγος του κερδίζει σε ζωντάνια, γλαφυρότητα και παραστατικότητα προσελκύοντας το ενδιαφέρον του αναγνώστη ως προς την εξέταση του θέματος.

 

β) Ο συντάκτης στην προτελευταία παράγραφο του κειμένου επιδιώκει να διευκρινίσει και να επιβεβαιώσει την άποψη που παρέθεσε στη θεματική πρόταση, ότι δηλαδή η αποφυγή της αλληλοσφαγής είναι ο πρωταρχικός κινητήρας του πολιτισμού.  Γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξε να αναπτύξει την παράγραφό του με ιστορικά παραδείγματα «τα μυκηναϊκά βασίλεια…, Πελοποννησιακός πόλεμος…, τα ελληνιστικά βασίλεια…., κατάκτηση από Ρωμαίους….». Τα παραδείγματα λειτουργούν διευκρινιστικά και επιβεβαιωτικά  σε σχέση με όσα διατυπωθήκαν στη θεματική πρόταση. Επιπρόσθετα, όσον αφορά το επικοινωνιακό  αποτέλεσμα, τα παραδείγματα προσδίδουν ζωντάνια, οικειότητα και παραστατικότητα, διευκολύνουν την κατανόηση και καθιστούν εναργέστερη τη θέση του συντάκτη.

 

γ) Στη συγκεκριμένη παράγραφο, πράγματι, ο συγγραφέας προσπαθεί  να αποστασιοποιηθεί και να εξετάσει το θέμα του πολιτισμού αντικειμενικά από μια εξωτερική οπτική γωνία. Αυτό το επιτυγχάνει, αρχικά, με τη χρήση της οριστικής έγκλισης που δηλώνει κάτι το πραγματικό, το βέβαιο και της κυριολεκτικής λειτουργίας της γλώσσας «Πράγματι: Το αντίθετο του πολιτισμού είναι η βαρβαρότητα» καθώς και του τρίτου (γ’) ρηματικού προσώπου «Σύμφωνα με πολλές προσεγγίσεις, όπως η αρχαιοελληνική, ο πολιτισμός δεν είναι παρά η προσπάθεια εξημέρωσης ενός «άγριου ζώου».

 

Β3.

Στο σκίτσο απεικονίζονται δύο εκ διαμέτρου αντίθετες μορφές, ένας τρομοκράτης με όπλο και ένας σκιτσογράφος με μολύβι. Ο πρώτος εκφράζει την πεποίθησή του ότι «ο Θεός είναι μεγάλος», την οποία υπερασπίζεται με το όπλο. Ως απάντηση έρχεται η πεποίθηση του δεύτερου «το ίδιο και η ελευθερία του λόγου», την οποία υπερασπίζεται με το μολύβι. Στο σκίτσο αποτυπώνεται η έμπρακτη μορφή της αγριότητας, η τρομοκρατία, που υπονομεύει τον πολιτισμό και τον οδηγεί στο κάτω όριο. Σε αυτή αντιτίθεται η δύναμη της δημιουργικότητας και του χιούμορ (σατιρικό σχέδιο) που συνδέεται με τη χαρά της ζωής,  τη διαλλακτικότητα και την ανεκτικότητα. Κατά συνέπεια, οι δύο μορφές συμβολίζουν τις δύο αντίθετες βιοθεωρίες, τον θρησκευτικό φανατισμό/ την τυφλή υποταγή σε μια θρησκευτική δοξασία από τη μια, και την ελευθερία της έκφρασης/ λόγου από την άλλη.

 

Θέμα Γ

Η στάση ζωής των νικητών του ποιήματος συνίσταται στην αγωνιστικότητά τους απέναντι στις δυνάμεις της φθοράς. Αυτή η αγωνιστικότητα δηλώνεται με αναφορικές προτάσεις (όσοι δε φεύγουν/ αυτοί που ξέρουν) οι οποίες τους διακρίνουν από τους υπόλοιπους, με λέξεις που δηλώνουν άρνηση απέναντι στις δυνάμεις της φθοράς (ποτέ – ποτέ/ όχι), με αντιθέσεις/ αντιθετικές έννοιες (νικάνε – συμφορά/ αγαπιούνται σαν αδερφοί – οι άλλοι σκορπίζουν καταστροφή) που εξαίρουν τελικά τη δική τους στάση απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή καταστροφής.

[πρόσθετοι κειμενικοί δείκτες: με την παρομοίωση (σαν αδελφοί) οι «νικητές» φαίνεται να χαλιναγωγούν τα ορμέμφυτα πάθη της ζήλειας και του φθόνου, να μηδενίζουν κάθε έννοια ανισότητας και να αγαπούν το ανθρώπινο γένος. Η επανάληψη του «πώς» δείχνει την αποφασιστικότητά τους/ βεβαιότητά τους για τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει. Οι βουλητικές προτάσεις/ υποτακτική έγκλιση (να νικάνε, ν’ αγαπιούνται, να χτίζουν) προβάλλουν/ει αυτή την έντονη επιθυμία των νικητών για δημιουργία και ζωή.]

Η στάση ζωής των νικητών του ποιήματος, είναι η στάση που με αντιπροσωπεύει στη ζωή. Η αγωνιστική διάθεση και η μαχητικότητα για την προάσπιση των ιδανικών, όπως η ειρήνη, η ελευθερία και ο πολιτισμός, αντιτίθεται σε όλες τις φθοροποιές δυνάμεις. Ως νέος έχω δικαίωμα να οραματίζομαι έναν καλύτερο κόσμο, αλλά και την υποχρέωση να αγωνίζομαι για τον πολιτισμό και να μην τον αντιμετωπίζω ως μια δεδομένη κατάκτηση. Γι’ αυτό το «Όχι!» είναι απαραίτητο, όταν ελλοχεύει ο κίνδυνος του δογματισμού και του φανατισμού, που είναι τα κίνητρα της βαρβαρότητας και της αγριότητας. Τότε και μόνο τότε μπορούμε να γράψουμε Ιστορία, όταν δεν είμαστε απλοί παρατηρητές αλλά μαχητές και δημιουργοί των ανώτερων ορίων του πολιτισμού.

Θέμα Δ

Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο (τίτλος, αφόρμηση από επικαιρότητα, κυριολεκτική λειτουργία γλώσσας, χρήση γ’ και α’ ρηματικού προσώπου)

 

Νικώντας τη βαρβαρότητα/ Η νίκη του πολιτισμού

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η πρόσφατη δολοφονία του καθηγητή στο Παρίσι από φανατικό ισλαμιστή μαθητή του επαναφέρει με τον πλέον τραγικό και οδυνηρό τρόπο το «τέρας» της τρομοκρατίας. Αυτή η έμπρακτη μορφή αγριότητας πιστοποιεί τη διάβρωση του πολιτισμού από την οποία διέρχονται οι κοινωνίες του 2020. Κατά τη γνώμη μου δεν αποτελούν «κάτω όριο» του πολιτισμού μόνο αυτές οι ακραίες μορφές βαρβαρότητας, αλλά και κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά που υπονομεύει τις ηθικές αξίες και την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου.

Α΄ ζητούμενο

  • Σωματική και λεκτική βία (σχολικός εκφοβισμός, ενδοοικογενειακή βία): αποσκοπεί στην υποτίμηση και ταπείνωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Βασίζεται στη τάση ορισμένων να κυριαρχούν σε βάρος των συνανθρώπων τους με την επιβολή του φόβου και τη δημιουργία της σχέσης θύτη – θύματος.
  • Έλλειψη κοινωνικής αγωγής: Έλλειψη υπομονής και ευγένειας σε κοινωνικές καταστάσεις που τις απαιτούν για την εύρυθμη λειτουργία τους (π.χ. σεβασμός του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αναμονή σε σειρά σε δημόσιες υπηρεσίες, θέατρα, μουσεία κ.λπ). Τέτοιες ενέργειες διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή και υποβαθμίζουν τον πολιτισμό της κοινωνίας.
  • Αρκούμαστε στην ενημέρωση των κοινωνικών προβλημάτων και δεν παίρνουμε μέρος σε δράσεις για την αντιμετώπισή τους. Περιοριζόμαστε στην ιδιωτική μας ζωή και παραβλέπουμε το ρόλο του ενεργού πολίτη. Ο πολιτισμός βασίζεται στη συνολική ευαισθητοποίηση αλλά και στις συλλογικές δράσεις των πολιτών.
  • Δογματισμός και φανατισμός: Σε πολλές εκφάνσεις της ζωής η απόλυτη προσήλωση σε δοξασίες επιφέρει την τυφλή υπεράσπισή τους με τη βία. Τέτοιες συμπεριφορές παρατηρούμε στον χώρο του αθλητισμού (π.χ. στο ποδόσφαιρο), σε διαδηλώσεις για πολιτικά θέματα ή ακόμη και στον χώρο της Εκκλησίας. Η τυφλή πίστη σε μια ιδέα και η αδιαλλαξία οδηγούν σε εντάσεις και εκτροπές.
  • Κακοποίηση των ζώων, ο βασανισμός, και η κακομεταχείριση, όπως και οποιαδήποτε πράξη βίας σε βάρος τους. Ένα φαινόμενο που προδίδει την απουσία επαρκούς ευαισθητοποίησης τόσο των πολιτών όσο και της πολιτείας. Η συμπεριφορά του ανθρώπου προς τα ζώα εδώ και αιώνες έχει αποδειχθεί ότι απεικονίζει τη στάση του απέναντι στους όμοιούς του. «Tο μεγαλείο και η ηθική πρόοδος ενός έθνους μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που φέρεται στα ζώα» Μαχάτμα Γκάντι.

Β΄ ζητούμενο

  • Διάλογος: Η βάση του πολιτισμού είναι ο διάλογος και η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Η εκπαίδευση των μαθητών στους κανόνες του διαλόγου και της λεκτικής αντιπαράθεσης είναι απαραίτητη από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Εξοικείωση με την έννοια της ανεκτικότητας της διαφορετικής ή και αντίθετης γνώμης.
  • Πρότυπα: Οι ίδιοι οι διδάσκοντες να γίνονται θετικά πρότυπα με το προσωπικό τους παράδειγμα (συνέπεια, ευγένεια, διαλλακτικότητα). Έτσι, αναβαθμίζουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνύπαρξης εντός της σχολικής κοινότητας.
  • Ύπαρξη και τήρηση κανόνων συμπεριφοράς από όλους και όχι διακρίσεις ή εξαιρέσεις. Ο πολιτισμός βασίζεται στην ισοτιμία και σε κανόνες σεβαστούς από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
  • Επιβράβευση όχι μόνο των καλών μαθητικών επιδόσεων αλλά και της καλής συμπεριφοράς/ των ηθικών αρετών ενός μαθητή (ευγένεια, ειλικρίνεια, ηθική συμπαράσταση σε συμμαθητές, ενεργή συμμετοχή/ πρωτοβουλίες για επίλυση προβλημάτων).
  • Το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, γι΄ αυτό είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν διευρυμένα προγράμματα σπουδώνστα οποία θα ενσωματωθούν υλικά, ιδέες και αξίες από πολλές και διαφορετικές κουλτούρες. Οι διδάσκοντες οφείλουν να δίνουν έμφαση στη μείωση της προκατάληψης και να ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα και την αποδοχή απέναντι στο χρώμα, την εθνότητα, τη θρησκεία, τις σωματικές ή νοητικές δυνατότητες. Είναι απαραίτητο στη σχολική εκπαιδευτική πρακτική να αναγνωρίζεται και να καλλιεργείται η ιδέα της ισοτιμίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ο πολιτισμός δεν είναι μια στατική κατάκτηση, αλλά ένα επίτευγμα άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ηθικές αξίες και την έμπρακτη εφαρμογή τους. Η αντίσταση σε οποιαδήποτε μορφή βαρβαρότητας ή αγριότητας επανέρχεται ως επιτακτικό αίτημα σε κάθε εποχή και καλεί καθέναν από εμάς να αγωνιστεί για τα «θεμέλια» του πολιτισμού, την ασφάλεια, την ελευθερία, την ειρηνική συνύπαρξη. Μόνο με αυτά τα θεμέλια μπορεί ο πολιτισμός να φτάσει στα ανώτερα όριά του και εμείς να νιώθουμε νικητές.

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Κριτήριο Αξιολόγησης Ανθρώπινη Eπαφή 

Οι απαντήσεις για το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκαν σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχονται από τις προσωπικές σημειώσεις των συναδέλφων Κασσιμάτη Μαρία & Παναγιώτη Γαλάνη, οι οποίοι τις παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.