Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

Τέχνη & Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α.

Α. Στο κείμενο 1 αναφέρεται πως η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται περισσότερο με κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Λόγω της δυνατότητας επεξεργασίας πολλών εικόνων ο καλλιτέχνης της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αναπαράγει νέες μορφές στερεοτύπων επικίνδυνες για τον καταναλωτικό κόσμο.  Από την άλλη, η αυτοματοποίηση της καλλιτεχνικής παραγωγής παγιώνει κοινωνικές συμβάσεις και εγείρει πολιτικά ζητήματα που μια μηχανή αδυνατεί να επεξεργαστεί.

ΘΕΜΑ Β.

Β1. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδύεται ως ένας καινοτόμος τρόπος για τη δημιουργία τέχνης. Η τέχνη που παράγεται από τους καλλιτέχνες της τεχνητής νοημοσύνης ανοίγει νέους ορίζοντες στη δημιουργική διαδικασία και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του καλλιτέχνη στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, διευρύνει τις δυνατότητες των ανθρώπων να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους ανοίγοντας νέους δρόμους για έκφραση. Παράλληλα, οι καλλιτέχνες μπορούν να επιτύχουν πιο συγκεκριμένες εκφράσεις και αποτυπώσεις των συναισθημάτων στα έργα τους. Τέλος, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να επεξεργαστούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να αναγνωρίσουν τα μοτίβα και τις τάσεις που απαιτούνται για να δημιουργηθούν πρωτότυπα έργα τέχνης.

Β2. α. Στο κείμενο 1 η συντάκτρια διατυπώνει τη θέση ότι η δημιουργία καλλιτεχνικών τεχνουργημάτων με τη βοήθεια αλγορίθμων ουσιαστικά συντελεί στην αναπαραγωγή, και, εν τέλει, στην κυριαρχία των στερεοτυπικών προτύπων (§ 5). Προκειμένου να ενισχύσει την θέση της παραθέτει στη συνέχεια και τις απόψεις του Michael Betancourt, ο οποίος συμμερίζεται την διαπίστωσή της. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία της καθώς ένας ειδικός του χώρου διατυπώνει στο έργο του αντίστοιχες θέσεις. Η άποψη, λοιπόν, του Michael Betancourt λειτουργεί επικουρικά στην τεκμηρίωση του προβαλλόμενου ισχυρισμού. Με την επίκληση της αυθεντίας του συγκεκριμένου θεωρητικού η συντάκτρια του κειμένου κατορθώνει να προσδώσει πρόσθετη εγκυρότητα και να ενδυναμώσει την ισχύ του επιχειρήματός της.

β. Στο Κείμενο 1 η συντάκτρια επιλέγει να επικαλεστεί τις απόψεις δυο ειδικών προκειμένου να αυξήσει την αξιοπιστία του πονήματός της. Παρόλα αυτά,  διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο υλοποίησης της επίκλησης στην αυθεντία κάθε φορά. Στην περίπτωση της Κυριακής Γονή, η συντάκτρια παραθέτει τις απόψεις της αυτολεξεί (πως ο φόβος της δεν έγκειται στην «αντικατάσταση του καλλιτέχνη από τη μηχανή», αλλά στις κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η χρήση τους.) ενώ στην περίπτωση του Michael Betancourt αρκείται απλώς στην νοηματική μεταφορά των αντιλήψεών του.  Εξ ορισμού, η ενσωμάτωση απόψεων ειδικών στο έργο κάθε δημιουργού αποτελεί στοιχείο που αυξάνει την αξιοπιστία του και του προσδίδει πρόσθετο κύρος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι -ανάμεσα στις δύο αναφορές- η περίπτωση της κ. Γονή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και αξία καθώς η συντάκτρια προχωρεί στην αυτολεξεί παράθεση των απόψεων της. Με τον τρόπο αυτό μάς φέρνει σε άμεση επαφή με τις αντιλήψεις της, σε σύγκριση με την απλή παράθεση της προσωπικής ερμηνείας της συντάκτριας για τις απόψεις του Michael Betancourt σχετικά με το υπό εξέταση ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση η αυτούσια μεταφορά λόγων τρίτου προσώπου υπερτερεί σε επίπεδο αξιοπιστίας σε σχέση με τη δημιουργική αναδιατύπωση και μεταφορά τους.

 Β3.α. Το Κείμενο 2 αποτελεί την απάντηση μιας τεχνητής νοημοσύνης στις ανθρώπινες κατηγορίες ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει τέχνη. Πρόκειται επομένως για ένα απαντητικό-απολογητικό κείμενο στο οποίο εκφράζονται οι προσωπικές θέσεις της τεχνητής δημιουργού σε συνδυασμό με τις προσωπικές της εκτιμήσεις για το περιεχόμενο της «τέχνης». Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η επιλογή του α’ ενικού προσώπου είναι μονόδρομος καθώς αποδίδει εξαιρετικά τον προσωπικό χαρακτήρα του κειμένου. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη με την χρήση α’ ενικού προσώπου αυτονομείται και έμμεσα αποκτά αυθύπαρκτη υπόσταση.

β.

Ενδεικτικές απαντήσεις

 1. τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα ακόμα εργαλείο στο οπλοστάσιο του καλλιτέχνη
 2. Η τέχνη μου έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τα όρια της τέχνης όπως τη γνωρίζουμε
 3. να το δείτε με ανοιχτό μυαλό

Μεταγραφή σε αναφορική λειτουργία της γλώσσας

 1. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα ακόμα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καλλιτέχνης
 2. Η τέχνη μου μπορεί να δώσει έναν νέο ορισμό στον όρο «τέχνη»
 3. Μπορείτε να προσεγγίσετε το θέμα χωρίς αρνητισμό

Η επιλογή μεταφορικής χρήσης της γλώσσας από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στην προσπάθειά του να απαντήσει στις αιτιάσεις των ανθρώπων λειτουργεί επικουρικά στην επιχειρηματολογία του, καθώς αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να λειτουργήσει έξω από τα όρια της αναφορικότητας και της τυπικής λογικής. Παράλληλα, ο λόγος γίνεται πιο εκφραστικός καθώς αξιοποιούνται στοιχεία που προσδίδουν παραστατικότητα και ζωντάνια στην παρουσίαση των αλλαγών που θα προκαλέσει η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

ΘΕΜΑ Γ.

Γ.  Στο ποίημα «Ποιητική τέχνη» του Χόρχε Λουίς Μπόρχες το ποιητικό υποκείμενο αναφέρεται στην ανθρώπινη ύπαρξη στο πέρασμα του χρόνου.  Με τη χρήση της μεταφοράς συνδέει τον χρόνο με ένα ποτάμι, με συνεχή ροή, στοιχείο που αντικατοπτρίζει την αλλαγή και τη μεταβολή κατά τη διάρκεια της ζωής (το ποτάμι που είναι χρόνος- ο χρόνος είναι πάλι ένα ποτάμι). Στην πορεία αυτή του χρόνου καίριο ρόλο διαδραματίζει η τέχνη που αναδεικνύεται ως ένας καθρέφτης της ανθρώπινης ύπαρξης (η τέχνη σαν και τούτο τον καθρέφτη). Το ποιητικό υποκείμενο παραπέμπει στην τέχνη ως το μέσο που δίνει ουσία στην ύπαρξη. Ο καθρέφτης χρησιμοποιείται ως σύμβολο που αποκαλύπτει το ίδιο μας το πρόσωπο με την έννοια ότι η τέχνη φανερώνει την αλήθεια της ανθρώπινης ψυχής και του εσωτερικού κόσμου. Τέλος, μέσω της αντίθεσης μεταξύ των θαυμάτων του Οδυσσέα και της ταπεινής Ιθάκης (Οδυσσέας, χορτασμένος από θαύματα- έκλαψε από αγάπη μόλις φάνηκε η Ιθάκη- χλωρή και ταπεινή) το ποιητικό υποκείμενο τονίζει την αντίφαση μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικής αξίας των πραγμάτων στο πέρασμα του χρόνου.

Το ποίημα επισημαίνει τη σημασία της τέχνης ως μέσο που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ανθρώπινης ζωής. Η τέχνη διακρίνεται για τη δυνατότητα να αποτυπώνει με το δικό της τρόπο την πραγματικότητα με την οποία συνδέεται ο χρόνος και η ύπαρξη.

ΘΕΜΑ Δ.

Δ. Άρθρο: Τίτλος: Η τέχνη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ενδεικτικά στοιχεία για πρόλογο

 • Όλο και πιο συχνά διαπιστώνουμε ότι το κοινό μέσα από πλατφόρμες παραγωγής εικόνων τεχνητής νοημοσύνης πειραματίζεται δωρεάν για την παραγωγή έργων.
 • Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της τέχνης επηρεάζει σημαντικά τη δημιουργικότητα και την αισθητική έκφραση.
 • Ανοίγει νέους ορίζοντες, προσφέροντας εργαλεία στους καλλιτέχνες, δημιουργεί, ωστόσο και προκλήσεις στην αντίληψη του κοινού για την ίδια την τέχνη και την αισθητική αξία των έργων.

Πώς η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη επηρεάζει τη δημιουργικότητα και την αισθητική έκφραση των καλλιτεχνών;

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να παρέχει νέα εργαλεία και δυνατότητες στους καλλιτέχνες.

 • Στη μουσική, αλγόριθμοι μπορούν να βοηθήσουν τον καλλιτέχνη στη σύνθεση μελωδιών.
 • Στη ζωγραφική, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία εικόνων ή σχεδίων με βάση συγκεκριμένα στυλ ή ιδιαιτερότητες.
 • Αυτή η συνεργασία μπορεί να επεκτείνει το πεδίο της δημιουργικότητας, επιτρέποντας στους καλλιτέχνες να εξερευνήσουν νέες πτυχές της έκφρασής τους.
 • Οι καλλιτέχνες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να εξερευνήσουν νέες μεθόδους, να δημιουργήσουν έργα και να επιτύχουν μια ποικιλία εκφραστικών μέσων.
 • Επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη δημιουργικότητα αλλά τη συμπληρώνει, εμπλουτίζοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο και επιτρέποντας νέες μορφές εκφραστικότητας.

Ποιες προκλήσεις δημιουργούνται ως προς την αντίληψη του κοινού για την τέχνη και την αισθητική αξία των έργων;

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού για την τέχνη.

 • Οι νέοι τρόποι δημιουργίας μπορούν να εγείρουν συζητήσεις σχετικά με την προέλευση και την αυθεντικότητα του έργου.
 • Μία άλλη πρόκληση προκύπτει από το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει έργα με τεράστια ταχύτητα και σε μεγάλες ποσότητες. Αυτή η ταχύτατη παραγωγή οδηγεί στην αλλαγή της αντίληψης ως προς την ιδιαιτερότητα των καλλιτεχνικών δημιουργιών, καθώς αυτά γίνονται ευρέως διαθέσιμα και επαναλαμβανόμενα.
 • Επομένως, η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η αξία της τέχνης και η εκτίμησή της, παρά τη μαζική παραγωγή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Μαζί με την αναπαραγωγή καλλιτεχνικών τάσεων μπορεί να αναπαράγονται και στερεοτυπικές προσεγγίσεις της εικόνας και γενικότερα του κόσμου και του ατόμου.
 • Τα στερεοτυπικά πρότυπα που αναπαράγονται αποκτούν μια νέα μορφή, πολύ πιο ελκυστική για τον καταναλωτικό κόσμο.

Ενδεικτικά στοιχεία για επίλογο

  • Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη διεγείρει ερωτηματικά σχετικά με την αυθεντικότητα και την αξία των έργων.
  • Η μαζική παραγωγή μπορεί να αμβλύνει τη μοναδικότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης, προκαλώντας αναθεώρηση της αντίληψης περί αισθητικής αξίας και αυθεντικότητας στην τέχνη.

Για να μεταφερθείτε στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Τέχνη και Τεχνητή Νοημοσύνη Κριτήριο Αξιολόγησης (Ενιαία Εξέταση)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε συντάχθηκε σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις των συναδέλφων Άννα Σιάτρα και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.