Τ.Π.Ε και Εκπαίδευση Κριτήριο Αξιολόγησης Γ Λυκείου (Συνεξέταση)