Προφορική Ιστορία: Κριτήριο Ενιαίας Εξέτασης Γ Λυκείου - Απαντήσεις